Охорона праці – Москальова В. М – Які види пожежної охорони існують в Україні?

Які види пожежної охорони існують в Україні?

В Україні утворено чотири види пожежної охорони-державна, відомча, місцева і добровільна.

Державна пожежна охорона функціонує на базі професійної та воєнізованої пожежної охорони, яка підпорядковується МНС. Структура, функції, обов’язки та її права визначені у Законі “Про пожежну безпеку” та Положенні про пожежну охорону (1994 р.).

Підрозділи державної пожежно-рятувальної служби створюються в населених пунктах, які мають особливо важливе значення або високу пожежну небезпеку.

Перелік міст і селищ міського типу, де створюються підрозділи державної пожежної охорони, визначаються МНС за погодженням з Кабінетом Міністрів.

Відомча пожежна охорона створюється у відомствах підвищеної небезпеки на підставі переліку Кабміну. Ці підрозділи щодо покладених на них функцій керуються нормативними актами, які діють у межах державної пожежно-рятувальної служби.

У населених пунктах, де немає підрозділів державної пожежної служби, органи місцевої адміністрації створюють місцеві пожежні команди, фінансування та матеріально-технічне забезпечення яких здійснюється за рахунок місцевого бюджету та коштів підприємств розташованих у межах їх території.

Добровільна пожежна охорона створюється на об’єктах незалежно від форм власності і наявності державної пожежної охорони при кількості працюючих більше 25 осіб, а на об’єктах підвищеної небезпеки – незалежно від кількості працюючих.

Яка структура і функції добровільних пожежних дружин (ДПД)?

Добровільні пожежні дружини створюються з числа працівників з метою підтримування відповідного рівня пожежної безпеки об’єктів господарювання (постанова КМУ від 25.02.09 р. №136).

ДПД має відповідну матеріально-технічну базу, спеціальне технічне забезпечення, засоби зв’язку і засоби індивідуального захисту. Для оперативної і злагодженої дії під час пожежі між членами ДПД завчасно розподіляються обов’язки, що відображаються у табелі розрахунку.

Начальник ДПД має здійснювати керівництво роботою членів дружини і контролювати виконання ними своїх службових обов’язків, проводити з ними заняття по вивченню правил пожежної безпеки і прийомів гасіння пожеж, постійно контролювати стан пожежної безпеки на об’єктах виробничої діяльності та інформувати про це адміністрацію, а при виявленні недоліків вживати заходів щодо їх негайного усунення аж до припинення виконання певної роботи.

Усі витрати на утримання ДПД відносяться на рахунок коштів підприємства.

Як здійснюється фінансове забезпечення пожежної охорони?

Гасіння пожеж пожежна охорона здійснює безплатно. Для її виклику при виникненні позаштатної ситуації в автоматичних телефонних мережах установлений єдиний номер -101.

Забезпечення державної пожежної охорони спеціальною матеріально-технічною базою, засобами зв’язку, спецодягом та засобами індивідуального захисту здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів для МНС.

До матеріально-технічної бази державної пожежної охорони належать пожежні депо, основні, спеціальні та допоміжні автомобілі та відповідне технічне оснащення.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення пожежної охорони, будівництво її об’єктів та споруд здійснюється за рахунок коштів, одержаних за договорами від підприємств, що ними охороняються Гін.

Матеріальні збитки, пов’язані з пошкодженням майна підчас гасіння пожеж, пожежна охорона не відшкодовує.

Як здійснюється організація гасіння пожеж?

Під час гасіння пожеж працівники пожежної охорони мають право на безперешкодний доступ до усіх виробничих та інших приміщень, а також у житлові будівлі, що підпали під дію пожежної стихії. Особовий склад державної пожежної охорони (рядовий та керівний) має форменний одяг та відповідні знаки розрізнення, а також відповідне спорядження та засоби індивідуального захисту.

Основним завданням особового складу пожежних підрозділів під час гасіння пожеж є рятування людей у разі загрози їхньому життю, ліквідація пожежі у тому обсязі, якого вона набула до моменту прибуття у зону пожежного лиха.

Служба пожежної охорони, що залучається до гасіння пожеж, підпорядковується керівникові по ліквідації пожежі, який приймає у межах своєї компетенції рішення, обов’язкові для виконання підлеглими, адміністрацією підприємства, посадовими особами та громадянами.

Порядок організації гасіння пожеж та залучення до цього пожежних підрозділів незалежно від їх відомчого підпорядкування встановлюється МНС за погодженням із спеціальними міністерствами та відомствами.

Як здійснюється облік пожеж?

Після ліквідації пожеж здійснюється технічне розслідування причин їх виникнення. Комісія з розслідування складає акт у двох примірниках за формою затвердженою МНС. Міністерства та відомства зобов’язані вести облік пожеж, які виникають на об’єктах, що належать або підпорядковані їм, аналізувати причини їх виникнення та вживати заходи щодо їх усунення.

Порядок та організація ведення обліку пожеж та їх наслідків визначається “Правилами обліку пожеж та їх наслідків”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів (№2030 від 26.12.2003р.).

Облік пожеж у цілому по державі здійснює МНС. Міністерства та відомства щомісячно надають інформацію МНС про пожежі та їх наслідки.

Відповідальність за своєчасне подання звітних даних та повноту обліку пожеж покладено на керівників міністерств, відомств та підприємств, які здійснюють їх облік.

Нагляд за повнотою розслідування причин пожеж та їх наслідки, а також контроль за дотриманням законності у сфері діяльності пожежної охорони здійснює місцева прокуратура.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Які види пожежної охорони існують в Україні?