Охорона праці – Москальова В. М – Які обов’язки у комісії з розслідування?

Керівник, який одержав повідомлення, зобов’язаний:

Терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому;

Повідомити проте, що сталося, роботодавця і відповідну профспілкову організацію;

До прибуття комісії з розслідування зберігати обстановку в такому стані, у якому вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників.

Які обов’язки у комісії з розслідування?

До складу комісії з розслідування входять:

Керівник служби охорони праці (голова комісії);

Керівник структурного підрозділу;

Представник профспілкової організації або представник ФССНВ за згодою.

Протягом трьох діб комісія з розслідування зобов’язана:

Обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків, одержати пояснення потерплого, а також визначити чи відповідають умови праці вимогам нормативних актів про охорону праці;

З’ясувати обставини й причини нещасного випадку, визначити чи пов’язаний він з виробництвом;

Встановити винних осіб, які допустили порушення правових актів з охорони праці, та розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

Скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1 або акт за формою НПВ у шести примірниках і передати його на затвердження роботодавцю.

Акт за формою Н-1 має бути зареєстрований у спеціальному журналі за встановленою формою. Акт форми Н-1 або НПВ разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років, на підприємстві, працівником якого був потерпілий.

Кому надсилаються акти про нещасні випадки?

Затверджені роботодавцем акти протягом трьох діб надсилаються:

Потерпілому або його довіреній особі;

Керівникові робіт, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;

Органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування;

Відповідному територіальному органу Держгірпромнагляду;

Профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

Керівникові служби охорони праці підприємства.

Копія акта за формою Н-1 надається органу, до складу управління якого належить підприємство, а за його відсутності – місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування.

Акти про нещасні випадки разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню на підприємстві протягом 45 років. У разі ліквідації підприємства акти розслідування нещасних випадків передаються на зберігання до архіву.

Як розслідують нещасний випадок, про який своєчасно не повідомили роботодавця?

Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомили роботодавця або якщо втрата працездатності від нього настала не одразу, незалежно від терміну, коли він стався, розслідується відповідно протягом місяця, після одержання заяви потерпілого на підставі Порядку про розслідування нещасних випадків.

Як розслідуються невиробничі нещасні випадки?

Нещасні випадки невиробничого характеру, які викликали втрату працездатності не менше як на один день, розслідують відповідно до Порядку (постанова КМУ № 270 від 22.03.2001 р.) профспілки з адміністрацією підприємства протягом трьох діб з часу встановлення факту нещасного випадку. При розслідуванні обставин нещасного випадку встановлюють причини, час і місце, стан потерпілого у момент виникнення травми. Для цього використовують пояснення потерпілого і свідчення свідків.

Результати розслідування нещасного випадку оформляють актом за формою НПВ, який складають у двох примірниках і підписують особи, які проводили розслідування.

Побутові нещасні випадки також оформляються актом форми НПВ. Якщо побутова травма одержана внаслідок сп’яніння, то оплата днів працездатності не проводиться.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Які обов’язки у комісії з розслідування?