Охорона праці – Москальова В. М – Які бувають причини нещасних випадків відповідно до статистичної звітності?

Відповідно до існуючої класифікації існує 3 групи причин виробничого травматизму:

Організаційні – неякісний інструктаж, відсутність відповідних інструкцій, незадовільна організація праці, нераціональні способи роботи, відсутність узгоджених дій, проектів робіт, нагляду і контролю, ЗІЗ, спецодягу і т. ін.

Технічні – проектно-конструкторські, технологічні недоліки, несправне і незадовільне технічне обслуговування, невідповідність енергетичних та технологічних параметрів, недосконалість технологічного процесу, відсутність блокувальних та сигналізаційних систем і т. ін.

Психофізіологічні – невідповідність умов праці анатомо-фізіологічним і психологічним особливостям організму людини, хворобливі стани, високий ступінь ризику, втома і т. ін.

У деяких випадках виділяють ще і санітарно-гігієнічні причини – погані метеоумови, низький рівень освітлення, високий рівень шуму і вібрації або інші, але всі вони зумовлені насамперед неправильною організацією виробничого процесу, а відтак повністю залежать від управлінських здібностей роботодавця або адміністрації підприємства.

Які бувають причини нещасних випадків відповідно до статистичної звітності?

Відповідно до статистичної звітності причини нещасних випадків класифікуються:

1. Конструктивні недоліки машин, механізмів, обладнання й інструменту, захисних та запобіжних пристроїв.

2. Несправність машин, механізмів, обладнання, пристроїв та інструментів.

3. Незадовільний технічний стан будівель та їх елементів.

4. Недосконалість технологічних процесів.

5. Порушення технологічних процесів.

6. Порушення правил дорожнього руху.

7. Незадовільна організація робіт, порушення режимів праці і відпочинку, незадовільна організація і утримання робочих місць, території, порушення правил безпеки адміністрацією.

8. Незастосування засобів індивідуального захисту з причин їх несправності, невідповідності або відсутності спецодягу, спецвзуття і ЗІЗ.

9. Недоліки навчання й інструктування працівників з питань безпечних прийомів праці, відсутність необхідних навичок.

10. Використання працівників не за призначенням.

11. Інші причини.

Як складається звітність про нещасні випадки?

На підставі актів про нещасні випадки складається державна статистична звітність про потерпілих при нещасних випадках за формою, затвердженою Держкомстатом.

За підсумком кварталу, півріччя й року роботодавець проводить аналіз причин травматизму й профзахворювань та розробляє і здійснює заходи щодо запобігання подібним випадкам.

Підприємства та Фонд соціального страхування ведуть облік нещасних випадків, що пов’язані з виробництвом.

Центральні органи виконавчої влади, Держгірпромнагляд ведуть оперативний облік нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, потерпілих унаслідок групових випадків та випадків із смертельним наслідком.

Департамент пожежної безпеки МНС веде облік потерпілих під час пожеж, а державна санітарно-епідеміологічна служба та робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування – облік потерпілих від гострих професійних захворювань або отруєнь.

У формі статистичної звітності вказують число днів неявок у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілих при нещасних випадках на виробництві і затрати на заходи з охорони праці за звітний період.

Звітність про потерплих при нещасних випадках на виробництві підписують роботодавець, головний бухгалтер і голова профспілкового комітету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Які бувають причини нещасних випадків відповідно до статистичної звітності?