Охорона праці – Москальова В. М – Як складається акт про нещасний випадок на виробництві?

Акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 складається відповідно до Порядку про розслідування і облік нещасних випадків на виробництві і служить первинним документом для аналізу їх причин і розробки заходів щодо їх усунення.

В акті крім адресних даних про підприємство наводять відомості про потерпілого (п. 4-7); стаж роботи потерпілого на основній професії, а також професію, при виконанні якої виник нещасний випадок (п. 8); проходження потерпілим інструктажів, навчання та атестації (п. 9); точно вказують час виникнення події (п. 10); докладно описують обставини нещасного випадку (п. 11); причини нещасного випадку (п. 11.2); заходи по усуненню причин нещасного випадку (п. 12); наслідки нещасного випадку (п. 15), у тому числі матеріальні збитки.

Акт підписують керівник структурного підрозділу і бухгалтер відповідного підрозділу. Затверджує акт за формою Н-1 роботодавець.

Як описати обставини нещасного випадку?

При розслідуванні нещасних випадків методика описання обставин події наводиться в акті спеціального розслідування Н-5.

Спочатку визначають прізвище потерпілого, об’єкт (машину, підрозділ) роботи і трудову операцію, яку виконував потерпілий на момент події. Після цього наводиться коротка характеристика місця події, дії потерпілого та інших осіб, що мають відношення до нещасного випадку, послідовність подій. Описують те, які обставини передували події, як відбувався технологічний процес, хто керував проведенням трудового процесу, що сталося з потерпілим. Описують машину, обладнання або інструмент, вказують конкретно небезпечний чинник, дія якого призвела до нещасного випадку, а також умови праці, за яких виникла дія чинника на людину, визначають які саме були скоєні порушення правил і норм з охорони праці при експлуатації того чи іншого обладнання. Після наведеного описують характер травмування, його важкість, попередній діагноз і заходи, вжиті для надання першої допомоги.

При описуванні обставин нещасного випадку необхідно точно і правильно визначити дії потерпілого або інших осіб, внаслідок яких скоїлася подія. Для цього необхідно проаналізувати обставини і відповісти на такі запитання: в якому місці і де саме відбулася подія (обставини місця); для чого і з якою метою відбувалася дія (обставини мети); що стало причиною виникнення певних дій і чому вони відбувалися (обставини причин); як саме і яким чином виконувався трудовий процес (обставини способу дій); коли відбувалася дія (обставини часу).

Як проводиться реєстрація нещасних випадків?

Нещасні випадки, що сталися в організаціях, підприємствах та установах, реєструються у спеціальному журналі. В журналі вказують організацію (заклад), дату нещасного випадку, прізвище, ім’я та по батькові потерпілого, рік народження, професію, місце нещасного випадку, характер травми і ступінь важкості пошкоджень, коротко обставини і причини події, обладнання, що спричинило травму, дату складання акта за формою Н-1, його номер та вжиті заходи.

Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві (групових, із смертельними наслідками) ведеться окремо. В ньому визначають дату, час, місце нещасного випадку, прізвище, ім’я та по батькові потерпілого, рік народження, професію, установу де працював потерпілий, коротко описують обставини і причини нещасного випадку, характер травми, примітки.

Як розслідуються нещасні випадки з працівником, який направлений на підприємство іншою організацією?

Нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником направленим іншою організацією для виконання його завдання, розслідується комісією, створеною адміністрацією підприємства, де виник нещасний випадок, з участю представника організації, в якій працює потерпілий.

Керівник підприємства, де стався нещасний випадок, має оповістити про це підприємство (організацію), працівником якого він є. Такий нещасний випадок враховується організацією, працівником якої є потерпілий.

Нещасний випадок, що стався з учнем або студентом, направленим на підприємство для виконання там роботи під керівництвом персоналу цього підприємства, розслідується і враховується цим підприємством. До розслідування такого нещасного випадку залучають представників навчального закладу, що направили учня або студента на відповідну діяльність.

Як розслідуються нещасні випадки з учнями або студентами при проходженні ними практики?

Нещасний випадок, що трапився на підприємстві з учнем загальноосвітньої школи, профтехучилища, середнього спеціального навчального закладу, студентом вузу при проходженні ними практики під керівництвом персоналу цього підприємства, розслідується комісією підприємства в присутності представника навчального закладу і береться на облік підприємством.

Нещасний випадок, що стався на підприємстві підчас проходження практики учнем або студентом під керівництвом керівника навчального закладу, розслідується комісією цього закладу разом з представником підприємства і береться на облік навчальним закладом. Копія акта за формою Н-1 надсилається по одному примірнику адміністрації і профкому на місце постійної роботи або навчання потерпілого.

Як розслідуються гострі отруєння, ураження блискавкою, теплові удари та обмороження?

Гострі отруєння, ураження блискавкою, теплові удари, обмороження розслідуються і враховуються як нещасні випадки.

Як розслідуються випадки професійних захворювань і хронічних отруєнь на виробництві?

Професійне захворювання або професійне хронічне отруєння, що виникло з працівником від дії на нього шкідливих або несприятливих умов праці, розслідуються відповідно до Порядку (постанова КМУ № 1112 від 25.08.2004 р.).

Лікар медичного закладу зобов’язаний протягом 24 годин після звернення хворого направити повідомлення у місцеву санітарно-епідеміологічну станцію (CEC). На підставі цього повідомлення лікар CEC разом з представником адміністрації підприємства і комітету профспілки проводить розслідування цього випадку і складає акт розслідування за формою П-4.

На підставі цього акта визначають оплату листка непрацездатності потерпілого, розмір відшкодування підприємством збитку, розмір пенсії (при необхідності). Акт направляють керівнику підприємства для вжиття відповідних заходів, а також органам МОЗ.

Як розслідуються дорожньо-транспортні пригоди?

Всі дорожньо-транспортні пригоди, в яких потерпів пішохід, водій власного автомобіля, а також водій, який виконував завдання адміністрації, розслідує Державтоінспекція, яка також веде спеціальний облік таких подій. Усі нещасні випадки на виробництві, що сталися при дорожньо-транспортних подіях з водієм або працівником, що супроводжував вантаж ураховуються підприємством і відображаються в звітах по травматизму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Як складається акт про нещасний випадок на виробництві?