Охорона праці – Москальова В. М – В який колір фарбують елементи інтер’єру виробничих приміщень?

Що таке естетика і яке вона має значення для виробництва?

Естетика – наука, яка вивчає специфічне ставлення людини до навколишнього світу та її художню діяльність.

В умовах виробництва важливе значення мають зовнішні форми обладнання, інструменту, конструкція приміщення, його художнє оздоблення і т. ін.

Різноманітні форми засобів і предметів праці, якими користується людина у процесі праці, можуть по різному впливати на її настрій, знижувати чи підвищувати напруженість роботи окремих органів та м’язових груп. По різному може на людину впливати кольорове (художнє) оформлення елементів виробничих приміщень та обладнання. Все це має відповідне значення при створенні умов для високопродуктивної праці.

Який вплив на людину має колірне оформлення виробничих приміщень та робочих місць?

Використання чинників виробничого естетичного впливу на працівників у значній міри може призвести до підвищення рівня їх працездатності. До чинників естетичного впливу належить колір та музика.

Естетичне оздоблення виробничих приміщень сприяє підвищенню продуктивності праці і рівня промислової безпеки та загальному поліпшенню умов праці.

Правильний добір кольорового пофарбування стелі, стін, обладнання дозволяє забезпечувати сприятливе зорове їх сприйняття, підвищувати трудову активність, сприяти підвищенню у виробничих приміщеннях ділової атмосфери, чистоти та порядку.

Зоровий аналізатор дозволяє людині розрізняти близько 150 кольорових тонів, які по різному діють на психіку та викликають відповідні емоції (табл. 2.10).

Кольорові тони залежно від відтінку поділяються на теплі і холодні. Застосовуючи холодні чи теплі кольорові тони можна “підвищувати” або “знижувати” сприйняття температури повітря у приміщенні. Холодними кольорами можна знижувати нервове напруження, а насиченими теплими тонами-втомлюваність від монотонної праці.

До теплих тонів належить червоно-пурпурний, червоний, оранжевий, жовтий, жовто-зелений; до холодних: синьо-фіолетовий, синій, синьо-зелений; проміжними є пурпурний і зелений.

Таблиця 2.10. Вплив кольорового сприйняття на емоційний стен людини

Вид кольору

Емоційне сприйняття

Оранжевий

Сприймається як гарячий, бадьорий, стимулюючий до активної діяльності

Блакитний

Світлий, прозорий, зменшує фізичну втому, регулює ритм серцевої діяльності, сприймається заспокійливо

Жовтий

Викликає хороший настрій, є веселим і теплим

Зелений

Заспокійливо діє на нервову систему та зоровий аналізатор

Коричневий

Заспокійливий, теплий, але може викликати похмурий настрій

Сірий

Пригнічує, насторожує, викликає занепокоєння, сумовитий, здатний викликати апатію, нудьгу

Білий

Холодний, одноманітний, викликає апатію

Червоний

Гарячий, енергійний, викликає умовний рефлекс, спрямований на самозахист

Чорний

Важкий, похмурий, різко знижує настрій, ворожий

При виборі кольорових тонів для пофарбування виробничих приміщень та обладнання потрібно враховувати естетичні та психологічні особливості і характер роботи:

Райони країни – північні, центральні, південні;

Орієнтацію вікон – північ, північний схід, північний захід, південь, південний схід, південний захід;

Температуру в приміщенні – підвищена, нормальна, понижена;

Характер роботи – нормальний, інтенсивний, монотонний;

Зорове напруження – нормальне, підвищене.

Окрім кольорової гами, на емоційну сферу людини впливає функціональна музика, шляхом підвищення збудливості та стабільності центральної нервової системи (ЦНС).

На початку робочого дня вона прискорює процес втягування в роботу, а наприкінці роботи зменшує суб’єктивне відчуття стомленості. Вплив функціональної музики підвищує настрій та активізує роботу органів дихання і системи кровообігу.

Якими бувають кольори та знаки безпеки?

Безпека праці суттєво залежить від швидкості та точності зорової інформації. З цією метою на підприємстві використовують знаки безпеки та сигнальні кольори, які відіграють роль закодованого носія відповідної інформації.

Знаки безпеки та сигнальні кольори регламентуються ГОСТ 12.4.026-76.

Відповідно до цього нормативного документа прийнято такі основні сигнальні кольори.

Червоний колір – “небезпека”, використовується для позначення протипожежних засобів та абсолютної (негайної) зупинки.

Жовтий колір – “увага”, використовують для фарбування небезпечної зони устаткування, низько розташовані конструкції, засоби цехового транспорту. Для більшої уваги застосовують чергування жовтих та чорних смуг.

Зелений колір – свідчить про “безпеку” руху, проходу і т. ін.

Синій колір – служить для інформації.

Білий колір – використовують для позначення межі проїздів, проходів, місць складування.

Знаки безпеки поділяються на чотири групи: заборонні, попереджувальні, приписуючі та вказівні. Знаки безпеки на підприємствах використовують для попередження працюючих про небезпеку, про необхідність застосування відповідних засобів захисту та визначають дозвіл чи заборону певних дій працівникам.

В який колір фарбують елементи інтер’єру виробничих приміщень?

Стелю і стіни залежно від роботи, що виконується і призначення виробничого приміщення переважно фарбують у білий і світлі кольори: ніжно-голубий, жовтий (кремовий), зелений (салатовий).

Для конторських (офісних) приміщень, ділових кабінетів, навчальних класів та аудиторій доцільним є кремовий колір; для механічних майстерень-білий, світло-голубий; кімнат відпочинку-ніжно-бірюзовий, салатовий.

Віконні рами і фрамуги, як правило фарбують у білий колір, бо він відбиває більше світла, ніж будь-який інший (80 %).

Світло-салатовий, кремовий, світло-голубий кольори приміщень створюють оптимальне робоче середовище, що значно підвищує ефективність природного і штучного освітлення.

У який колір переважно фарбують виробниче обладнання?

Компресори, холодильні установки, сушильні камери та інше обладнання фарбують у світло-сірий, світло-зелений кольори, термічне обладнання – алюмінієвий.

Червоний колір – це знак найвищої небезпеки. Він застосовується для пофарбування елементів обладнання, щоб привернути увагу на небезпеку, або засіб, за допомогою якого, можна її уникнути. Відповідно до цього, червоний колір мають лампочки “стоп”, важелі термінового включення або аварійної зупинки обладнання, електрошафи, трубопроводи гарячої води, пари, місткості з гарячими речовинами, пожежне обладнання і т. ін. Рухомі частини обладнання, внутрішні поверхні кожухів, проводів машин фарбують в оранжевий колір, що попереджає працюючих про небезпеку.

Жовтий колір застосовують для попередження про небезпеку і фарбують ним рухомі деталі обладнання, огородження рухомих деталей різних машин. Жовтий колір мають сигнальні лампочки. У жовтий колір з червоними смугами фарбують рухомі частини навантажувачів, елементи вантажопідйомних машин (кранів, кран-балок, тельферів і ін.), борти електрокарів та елементи рухомих машин.

Зелений колір застосовують у сигнальних лампах, які свідчать про нормальну роботу машини, а синій-для фарбування вказівних знаків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – В який колір фарбують елементи інтер’єру виробничих приміщень?