Охорона праці – Москальова В. М – Що таке матеріальна відповідальність?

Матеріальна відповідальність – це відшкодування збитків. Вона може накладатися на організацію, підприємство, установу за шкоду, заподіяну здоров’я працівника, трудове каліцтво або втрату здоров’я під час виконання службових обов’язків, а також на робітників та службовців – за шкоду заподіяну підприємству під час виконання ними службових обов’язків.

Матеріальна відповідальність може бути обмеженою і повною.

Обмежену відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, організації чи установі, несуть робітники і службовці у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше третини своєї місячної ставки. Стягнення відповідних грошових сум з винних працівників здійснюється роботодавцем із заробітної плати відповідно до наказу і письмової згоди робітників, але не пізніше двох тижнів з дня виявлення шкоди. При відсутності письмової згоди стягнення може бути здійсненим лише через судові органи.

Повну матеріальну відповідальність може несе працівник, який завдав збитків підприємству в результаті порушення ним охорони праці, у таких випадках:

При наявності у діях винного ознаки кримінального злочину;

Якщо на працівника покладена спеціальними законами повна матеріальна відповідальність;

Якщо існує у роботодавця договір про те, що працівник бере на себе повну матеріальну відповідальність;

Якщо збиток нанесений працівником поза виконанням трупових обов’язків.

Повна матеріальна відповідальність збитків може стягуватися з службової особи, якщо її провина встановлена судово-слідчими органами, якщо особа винна у заподіянні шкоди, передана на поруки або її справа передана на розгляд трупової комісії.

Для притягання винних осіб до повної матеріальної відповідальності роботодавець має пред’явити через суд регресивний позов.

Що таке кримінальна відповідальність?

Кримінальна відповідальність – це покарання службових осіб, які допустили злісні порушення норм і правил охорони праці, невиконання умов колективного договору, наказів, розпоряджень органів нагляду за станом охорони праці, внаслідок чого трапилися нещасні випадки, виникли профзахворювання, аварії або інші важкі наслідки.

Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло шістнадцять років. До кримінальної відповідальності можуть притягатися безпосередньо керівники робіт, при виконанні яких допущені порушення вимог охорони праці. До цієї відповідальності можуть притягатися також керівники установ, організацій, підприємств у таких випадках якщо вони:

Керували роботами, при виконанні яких трапився нещасний випадок;

Допустили до керівництва роботами некомпетентних осіб і це призвело до важких наслідків;

В структурних підрозділах не створили необхідних умов для організації безпечних і здорових умов праці;

Не вжили певних заходів щодо усунення відомих їм порушень охорони праці з боку службових осіб і така бездіяльність призвела до нещасних випадків з людьми або інших важких наслідків.

В чому полягає кримінальна відповідальність?

Відповідно до кримінального кодексу до винних осіб можуть застосовуватися такі основні покарання:

Позбавлення волі-це вид основного покарання, що полягає у примусовій ізоляції людини на відповідний строк у спеціально призначених для цього установах. Позбавлення волі встановлюється на строк від трьох місяців до десяти років, а за особливо тяжкі злочини – не більше п’ятнадцяти років (КК ст.63).

Виправні роботи без позбавлення волі;

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю може призначатися на термін від 2 до 5 років.

Штраф-як міра кримінального покарання полягає у грошовому стягненні. Розмір штрафу встановлюється у залежності від тяжкості наслідків в межах від 10 до 1000 мінімальних неоподатковуваних розмірів заробітної плати. Штраф – як міра кримінального покарання за своєю правовою природою і наслідками відрізняється від штрафу як міри адміністративного покарання. Штраф призначений судом, тягне судимість.

Громадська догана полягає у публічному висловленні судом догани від імені держави з доведенням про це до відома громадськості.

Кримінальне право грунтується на принципі, що незнання законів не звільняє людину від кримінальної відповідальності.

Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці. Ці порушення можуть бути різноманітними (несправність пристроїв, не проведений інструктаж, відсутність 313 та ін.).

Порушення вимог з охорони праці при виконанні будівельних робіт, якщо воно створило небезпеку для життя або здоров’я людини, карається виправними роботами до 1 року або штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років.

Порушення трудової або технологічної дисципліни на вибухонебезпечних підприємствах карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на той же термін, або штрафом (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а якщо вони спричинили людські жертви або інші тяжкі наслідки, винні позбавляються волі на строк до 10 років.

Порушення правил пожежної безпеки карається виправними роботами на строк до 1 року або штрафом (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). За ті ж діяння, якщо вони спричинили пожежі, винні караються позбавленням волі на строк до 2 років або штрафом до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо мали місце людські жертви або інші тяжкі наслідки, порушник позбавляється волі на строк до 8 років (КК ст. 270).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке матеріальна відповідальність?