Охорона праці – Москальова В. М – Що належить до джерел УФ випромінювання?

Інтенсивність ІЧВ необхідно вимірювати на робочих місцях або в робочій зоні поблизу джерела випромінювання.

На непостійних робочих місцях при стабільних ІЧВ доцільно вимірювати їх інтенсивність на різних відстанях від джерела випромінювання з однаковими інтервалами і визначати тривалість часу дії на організм людини.

Оскільки ІЧВ нагріває навколишні поверхні, створюючи вторинні джерела, які виділяють тепло, то необхідно вимірювати інтенсивність випромінювання не тільки на постійних робочих місцях або в робочій зоні, але і в нейтральних точках та інших місцях виробничого приміщення.

Сумарна допустима інтенсивність випромінювання має не перевищувати 350 Вт/м2.

Інтенсивність сумарного теплового випромінювання вимірюється актинометрами, а спектральна інтенсивність випромінювання – інфрачервоними спектрометрами.

Для вимірювання малих величин (1400-2100 Вт/м2) інтенсивність випромінювання (від слабо нагрітих тіл або сильних джерел, розміщених далеко від робочої зони) застосовують срібно-вісмутовий термостовпчик Молля.

Які існують засоби захисту від дії ІЧВ?

Профілактичним заходом в умовах інфрачервоного випромінювання має стати механізація важких робіт, впровадження у технологічне обладнання дистанційних механізмів відкривання й закривання печей, зменшення важких фізичних навантажень.

Інтенсивне випромінювання інфрачервоної радіації можна значно зменшувати за рахунок:

Зміни технології виробничих процесів;

Заміни вертикальних печей на тунельні печі для обпалювання цегли, сушки форм, гончарних трубок;

Зниження частки важких ручних операцій;

Використання теплоізоляції;

Екранування робочих місць.

Найбільш ефективним способом захисту від променевої енергії ІЧВ є водяні завіси, які поглинають теплову частку інфрачервоної радіації.

При великих теплових навантаженнях суттєве значення має раціональний питний режим, відповідна організація режиму праці з обов’язковими перервами у роботі, що дає можливість відновлювати і полегшувати процеси терморегуляції, а також раціональний спецодяг і інші 313, які мають відповідні теплозахисні властивості і здатність відбивати інфрачервону радіацію.

Що таке ультрафіолетове випромінювання?

Ультрафіолетове (УФ) випромінювання являє собою невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що займає в електромагнітному спектрі проміжне положення між світлом і рентгенівським випромінюванням.

УФ-промені володіють здатністю фотоелектричного ефекту, проявляють фотохімічну активність, викликають люмінесценцію і мають значну біологічну активність.

Величини УФ-випромінювання можуть бути охарактеризовані за енергетичною природою і за ефективністю дії на біологічні об’єкти УФ-випромінювання.

З біологічної точки зору переважно оцінюють бактерицидну і еритемну величини випромінювання.

Нормальною величиною штучного УФ-опромінення є кількість еритемного опромінення, що визначається добутком еритемного опромінення на час дії. Ця величина аналогічна освітленості і визначається щільністю еритемного потоку.

Що належить до джерел УФ випромінювання?

Природним джерелом УФВ є сонце. Інтенсивність ультрафіолетової радіації біля поверхні землі непостійна й залежить від широти місцевості, періоду року, етану по-годно-кліматичних умов, ступеня прозорості атмосфери і ін.

Штучними джерелами УФВ є газорозрядні джерела світла, електричні дуги, лазери і т. ін.

Найбільш розповсюдженими штучними джерелами УФВ на виробництві є плазмові процеси, електричні дуги, ртутно-кварцові пальники, автогенне полум’я. УФВ надходить у виробничі приміщення головним чином від джерел з температурою понад 1200 °С, всі джерела належать до так званих температурних випромінювачів.

Ультрафіолетового опромінювання можуть зазнавати працівники багатьох галузей виробництва при таких роботах як дугове електрозварювання, автогенне різання і зварювання металу, плазмове різання й зварювання, дефектоскопія, працюючі з ртутно-кварцевими лампами при світлокопіюванні, стерилізації води і харчових продуктів, робітники зайняті виплавкою металів і мінералів з високою температурою плавлення на електричних, скляних і інших печах і т. ін. Будівельники, дорожники, працівники сільськогосподарського виробництва й інші професійні групи підпадають під дію ультрафіолетового випромінювання сонячного спектру особливо в літньо-осінній період року.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Що належить до джерел УФ випромінювання?