Охорона праці – Москальова В. М – 1.4.5. Державний нагляд з охорони праці

Якими органами здійснюється нагляд і контроль з охорони праці?

Державний нагляд за дотриманням законодавства, правил і норм з охорони праці здійснюють спеціально створені комітети, інспекції та інші органи. Цю структуру утворюють:

> Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду (Держгірпромнагляд);

> Державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ;

> Комітет ядерного регулювання Міністерства охорони навколишнього природного середовища;

> Державний пожежний нагляд Міністерства надзвичайних ситуацій.

Які бувають види нагляду і контролю?

Всю систему нагляду і контролю з охорони праці, передбачену чинним законодавством, умовно можна розділити на державний нагляд, відомчий, адміністративний та громадський контроль.

Додержання законодавства про працю контролюють місцеві ради та їх виконавчі і розпорядчі органи.

На міністерства і відомства покладено внутрівідомчий контроль у підпорядкованих їм підприємствах, установах, організаціях.

Адміністративний контроль покладено на роботодавців.

Найвищий нагляд і контроль за обов’язковим і однаковим виконанням законів і нормативів з охорони праці здійснює Генеральна прокуратура України та підпорядковані їй прокурори на місцях відповідно до Закону “Про прокуратуру”.

Які повноваження і права мають органи Держгірпромнагляду?

Держгірпромнагляд здійснює нагляд за:

Станом безпеки виконання робіт у вугільній, гірничорудній, гірничохімічній, металургійній, нафто – і газодобувній промисловості, промисловості мінеральних добрив, при проведенні геологорозвідувальних та інших гірничих робіт, підконтрольних комітету;

Будівництвом та експлуатацією систем газопостачання в містах і сільський місцевості, а також при проведенні робіт (незалежно від підпорядкованості об’єкта), пов’язаних з транспортуванням, зберіганням і використанням природного і зрідженого газу (пропан-бутан), а також на усіх вибухо – і пожежонебезпечних, хімічних та нафтопереробних виробництвах;

Зберіганням, використанням і обліком вибухових речовин;

Виготовленням, монтажем і безпечною експлуатацією підйомних споруд, котельних установок і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води і т. ін.;

Облаштуванням електричних установок, безпекою обслуговування електричних та теплових установок;

Готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань.

Крім цього, Держгірпромнагляд проводить реєстрацію великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на державній мережі загального користування; формує науково-дослідні роботи; опрацьовує і затверджує правила, норми, стандарти і інші документи; організовує розслідування аварій, групових і смертельних нещасних випадків, аналізує причини та веде їх облік; бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів; здійснює підготовку міжнародних договорів та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері охорони праці.

Які права мають посадові особи органів Державного нагляду?

Відвідувати підконтрольні установи незалежно від форм власності та здійснювати у присутності роботодавця перевірку дотримання законодавства з питань охорони праці;

Отримувати від роботодавця письмові чи усні пояснення, матеріали та інформацію з відповідних питань;

Видавати роботодавцям обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці;

Забороняти, зупиняти або обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробників, цехів, дільниць до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих;

Притягати до адміністративної відповідальності працівників винних у порушенні законодавства з охорони праці.

Надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності відповідно до закону.

Рішення органів Державного нагляду є обов’язковими для виконання центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – 1.4.5. Державний нагляд з охорони праці