Охорона праці – Москальова В. М – 1.3. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

Яку відповідальність несуть службові особи за порушення законодавства про працю?

Службові особи, які порушили законодавство про працю, правила охорони праці, допустили невиконання зобов’язань за колективними договорами і угодами з спеціальних питань та охорони праці або перешкоджали законній наглядовій діяльності, згідно з існуючим законодавством, можуть притягатися до адміністративної, дисциплінарної, матеріальної або кримінальної відповідальності.

Відповідальність несуть працівники, на яких покладено обов’язки виконувати вимоги з охорони праці, безпеки праці та виробничої санітари, передбачені КЗпП (ст. 139, 159), законом “Про охорону праці” (пі. УПІ, ст. 43,44), правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві та іншими нормативними актами про працю.

Що таке дисциплінарна відповідальність?

Дисциплінарна відповідальність – це догана або звільнення з роботи, якщо вичерпані усі засоби впливу. Підставою до дисциплінарної відповідальності є невиконання своїх службових обов’язків, порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці або дії спрямовані на створення перешкод для виконання посадовими особами органів державного нагляду їх повноважень.

Право накладати на винних осіб дисциплінарні стягнення має орган, який користується правом приймати працівників на роботу, або орган вищий за рангом.

Питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних службових осіб за порушення з охорони праці можуть порушувати органи державного контролю, спеціалісти служби охорони праці, а також органи прокуратури, зокрема у формі подання.

Для застосування дисциплінарного стягнення роботодавець має отримати від порушника письмове пояснення. При відмові дати пояснення складається акт за підписом особи, що була свідком цієї відмови.

Дисциплінарна відповідальність застосовується не пізніше, ніж через один місяць з дня виявлення правопорушень і не пізніше шести місяців з дня його виявлення. За кожне правопорушення може встановлюватися лише одне дисциплінарне стягнення, яке оголошується в наказі й повідомляється під розписку працівника.

Роботодавець може замість дисциплінарного стягнення передати справу на розгляд трудової комісії.

Що таке адміністративна відповідальність?

Адміністративна відповідальність – це накладання штрафу на службовому особу не пізніше 2-х місяців з дня допущення правопорушення. Рішення про це має бути виконаним не пізніше трьох місяців з дня його прийняття.

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення (КАП) і Закону “Про охорону праці” адміністративна відповідальність встановлюється за порушення:

> Правил охорони праці в будівництві; >Санітарно-гігієнічних умов праці;

> Правил пожежної безпеки;

> Правил охорони атмосфери, грунтів, надр, лісів, водних ресурсів, рибних багатств;

> Правил безпечної експлуатації та використання транспортних засобів, правил дорожнього руху;

Крім штрафів за учинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватися такі стягнення:

> Оплатне вилучення засобів, що були об’єктом правопорушень;

> Позбавлення спеціального права (права водія);

> Виправні роботи або адміністративний арешт;

Якщо особа вчинила два або більше адміністративних правопорушень, стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Справи про адміністративні правопорушення розглядають адміністративні комісії при міських, районних і селищних радах, органи державного нагляду з охорони праці, пожежного і санітарного нагляду.

За скоєння правопорушення складається протокол, крім тих правопорушень штраф за які береться на місці скоєння злочину, або розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або особа не хоче оскаржувати адміністративне стягнення. Постанова органу, який розглядав справу про адмінпорушення, може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення.

Штраф має бути сплачений не пізніше 15 днів з дня вручення постанови про стягнення штрафу. В разі не своєчасної сплати штрафу постанова надсилається для отримання суми штрафу у примусовому порядку.

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про адміністративне стягнення здійснюють органи, які винесли цю постанову.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – 1.3. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці