Основи журналістики – Михайлин І. Л

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Передмова до п’ятого видання

Дорогі читачі: учні й колеги! Перше видання цієї книжки, що вийшло в світ понад десять років тому, і наступні три (у тому числі й одне – російською мовою) розійшлися, що поставило проблему створення наступного

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 1. Журналіст як суб’єкт масово-інформаційної діяльності

Дорогі читачі: учні й колеги! Перше видання цієї книжки, що вийшло в світ понад десять років тому, і наступні три (у тому числі й одне – російською мовою) розійшлися, що поставило проблему створення наступного

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 2. “Основи журналістики” як наукова дисципліна про теоретико-методологічні проблеми фаху. Структура науки про журналістику

Предмет, структура та завдання курсу. Стан журналістикознавства в Україні та джерела курсу. Загальні поняття про журналістику. Визначення журналістики. Журналістика як соціальний інститут. Журналістика як історія сучасності. Журналістика як бізнес. Епістемологічна сутність журналістики. Об’єкт і

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 3. Інфраструктура журналістики

Поняття про інфраструктуру та інфраструктура журналістики. Професійна підготовка журналістів. Перші в світі вищі навчальні заклади, що розпочали підготовку журналістів. Типи журналістської освіти. Школа інструктажного навчання. Школа виховання інформатора. Школа виховання аналітика. Журналістська освіта в

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 4. Журналістика як система органів масової інформації

Причини бурхливого розвитку мас-медіа в сучасну епоху. Поняття про систему. Типологія журналістики та її засади. Чотири підсистеми журналістики. Взаємодія інформації та комунікації. Стабільність існуючої системи журналістики. Атрибутивні особливості преси, радіомовлення, телебачення та Інтернет-журналістики, переваги

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 5. Журналістика як масово-інформаційна діяльність

Поняття “масової інформації” в журналістиці. Типологічні концепції соціальної інформації. Перетворення в журналістиці наукових, професійних, художніх та індивідуальних повідомлень на масову інформацію. Новина та її атрибути. Спонукальність масової інформації. Специфіка інформації в журналістиці (актуальність, оперативність,

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 6. Журналістика як інформаційний простір

Інформаційний простір – зміст поняття. Інформаційні агентства, специфіка їхньої діяльності. Світові інформаційні агентства. Національні агентства: Національне ІНАУ “Укрінформ”. Прес-центри: де відкриваються і яку функцію виконують? Що таке прес-бюро та його функції? Змістові особливості національного

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 7. Журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності

Органи масової інформації як репрезентанти держави, законодавчої чи виконавчої влади, соціальних Груп, партій. Інформаційна та агітаційна журналістика. Агітаційна журналістика як ознака тоталітарного суспільства. Інформація як інститут управління суспільством, забезпечення його дієздатності й здоров’я. Терміни

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 8. Свобода слова і журналістська діяльність

Загальні уявлення про свободу. Діалектика свободи і необхідності. Свобода і пізнавальна діяльність людини. Свобода слова як найважливіше завоювання і гарант демократичного суспільства. Поняття про свободу преси. Свобода преси і партійність. Поняття про цензуру. Засади

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 9. Загальні та спеціальні функції журналістики

Тлумачення проблеми в сучасній теорії журналістики. Загальні та спеціальні функції. Загальні: інформаційна функція та функція формування громадської думки. Спеціальні функції: організаційна функція, функція “сторожового собаки” (соціальної критики), ідеологічна функція журналістики, культурна функція, розважальна функція

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 10. Соціальна позиція журналіста. Засади журналістики

Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності, розуміння людини як найвищої цінності, забезпечення миру і злагоди в суспільстві, усунення перешкод на цьому шляху. Патріотизм як захист інтересів своєї країни і свого народу. Інтернаціоналізм –

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 11. Дієвість та ефективність журналістської діяльності

Дієвість як особлива форма результативності, Що вимірюється конкретною участю ЗМІ в розв’язанні соціально-економічних, господарчих, культурних тощо завдань і сукупністю прийнятих органами влади заходів за матеріалами виступів журналістів. Позитивна і негативна дійовість. Ефективність як міра

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 12. Метод журналістики

Загальні уявлення про метод. Загально філософські засади методу журналістики. Три провідні типи мислення людини: художній, науковий і практичний. Провідні ознаки практичного мислення. Журналістика як практичне мислення. Типи та специфіка образності в журналістиці. Докази та

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 13. Журналістика як творчість

Обов’язки журналіста в справі виготовлення інформації. Умови спеціалізації журналіста. Семантичний, синтаксичний та прагматичний аспекти творчості. Зміст і форма журналістського твору. Аналітико-інтегруюча праця журналіста. Вимоги до роботи з фактом. Процес аналізу причиново-наслідкового зв’язку. Форми аналізу.

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 14. Збирання зовнішньої інформації

Спостереження як метод збирання інформації та його види: відкрите і приховане, включене і невключене. Зовнішнє вивчення і бачення зсередини при методі спостереження. Вивчення документів і джерел як метод збирання інформації. Листи читачів як джерела

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 15. Виготовлення внутрішньої інформації

Публіцистика як серцевина, стрижень журналістики. Об’єкт і предмет публіцистики. Виявлення проблемної ситуації в публіцистиці. Вимисел у публіцистиці. Головні елементи структури публіцистичного твору: оповідач, публіцистична ідея, публіцистичний конфлікт К уже мовилося, ми виходимо з тієї

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 16. Загальна жанрологія і журналістика

Поділ літературної творчості на роди. Визначення епосу, лірики й драми. Відношення до них прози, віршів і діалогу. Єдність змісту і форми в родовому поділі. Засади жанрового поділу. Поняття про жанровий різновид. Специфіка прози в

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 17. Осмислення проблем журналістики в новітній філософії

“Чотири теорії преси” Ф Сіберта, Т. Петерсона і У. Шрамма: авторитарна, лібертаріанська, соціально відповідальна і комуністична. Доповнення чотирьох теорій моделями для медіа періоду розвитку і демократичної участі. Теорія масових комунікацій Г. М. Маклюена. Типи

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Розділ 18. Сучасна масово-інформаційна ситуація

Світові процеси та обличчя журналістики в Україні. Столиця і провінції – особливості розвитку ОМІ. Цензурна ситуація та її найважливіші характеристики. Типи української журналістики. Стилістика сучасної журналістики: тенденції до посилення інформативності, трансформації на користь інформаційних

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Словник молодого журналіста

ГАЗЕТНА КАЧКА – псевдоінформація, фальшива, вигадана сенсація, іноді явна брехня, очевидна своєю безглуздістю й неправдивістю. Існує три версії походження цього виразу. Згідно з першим його авторство приписується засновнику протестантизму (лютеранства), видатному діячеві Реформації Мартіну

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – ДОДАТОК

Анотований покажчик творів художньої літератури, у яких відображена професійна діяльність журналістів Твори літератури, що відображають певну професійну діяльність, завжди цікаві для представників цієї професії. Вони, ніби дзеркало, дають можливість побачити себе сторонніми очима, глибше

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Анотований покажчик творів художньої літератури, у яких відображена професійна діяльність журналістів

Анотований покажчик творів художньої літератури, у яких відображена професійна діяльність журналістів Твори літератури, що відображають певну професійну діяльність, завжди цікаві для представників цієї професії. Вони, ніби дзеркало, дають можливість побачити себе сторонніми очима, глибше

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Брудна кухня журналістики

Анотований покажчик творів художньої літератури, у яких відображена професійна діяльність журналістів Твори літератури, що відображають певну професійну діяльність, завжди цікаві для представників цієї професії. Вони, ніби дзеркало, дають можливість побачити себе сторонніми очима, глибше

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – “Редактор лінге”

Гамсунг Кнут. Редактор Линге: Роман // Гамсунг Кнут. Полное собр. соч. – М., 1910. Т. 2. – 240 с. Так називається роман про журналіста, що належить перу Кнута Гамсуна (1859-1952) – видатного норвезького письменника,

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Чоботи і правда

Синклер Эптон. Медная марка. – X.: Пролетарий, 1924. – 77 с. “Звичайно людям краще обходитись без чобіт, ніж без правди, але люди погано знають про це і вважають за краще не знати правди, але

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – “Затишні хвилини” на приємній вулиці

Вудгауз П. Дж. Псміт-журналіст. -X.: ДВу, 1928. – 216 с. Книжки, як і люди, мають свої долі й живуть своїм життям. Ця стара істина спадає на думку, коли береш у руки книжку П. Дж.

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Журналістика як духовний наркотик

Сильвестр Роберт. Вторая древнейшая профессия. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1957. – 328 с. Роман недарма названо “Друга найдавніша професія” – у такому розумінні журналістики сутність концепції автора. Перша, як відомо, проституція. Проституція –

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Помилка ціною в життя

Жуховицкий Леонид. Остановиться, Оглянуться…: Роман. – М.: Сов. Россия, 1986. – 320 с. Роман “Зупинитися, озирнутися…” вперше вийшов у 1973 році і став своєрідним бестселером сімдесятих, що засвідчила потреба його перевидання у пізніші часи.

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Приховане включення… в смерть

Антониони Микеланджело. Профессия: репортер. – М.: Искусство, 1980. – 111 с. Радянські джерела з журналістики, описуючи один з головних методів збирання інформації – спостереження, обов’язково зазначають, що воно може бути прихованим і неприхованим, включеним

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Журналіст на службі в політика

Уоррен Роберт Пенн. Вся Королевская рать: Роман. – М.: Правда, 1988. – 528 с. Дія роману відбувається в 1936-1939 роках в одному з південних штатів США. Відомий у минулому журналіст газети “Кро-нікл”, історик за

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Журналіст і перебудова

Уоррен Роберт Пенн. Вся Королевская рать: Роман. – М.: Правда, 1988. – 528 с. Дія роману відбувається в 1936-1939 роках в одному з південних штатів США. Відомий у минулому журналіст газети “Кро-нікл”, історик за

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Творчість як гріх самоспалення

Галло Макс. Кохання в пору самоти: Роману/Всесвіт. 1997. № 5-6, с. 9-53; № 7, С. 57-119. Макс Галло (р. н. 1932) – відомий французький письменник, історик і політик. У романі “Кохання в пору самоти”

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – За зразком “рембо”

Галло Макс. Кохання в пору самоти: Роману/Всесвіт. 1997. № 5-6, с. 9-53; № 7, С. 57-119. Макс Галло (р. н. 1932) – відомий французький письменник, історик і політик. У романі “Кохання в пору самоти”

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – Новітня українська журналістика як епоха

Євген Є. Голодні пси сенсацій: Роман. –К: Зелений пес, Гамазин, 2006. – 608 С. З перших же сторінок пригодницького роману, головним героєм якого є журналіст Олександр Барес, читач потрапляє у вир подій. Група Бареса,

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – “Колишній журналіст” у лещатах політики

Євген Є. Голодні пси сенсацій: Роман. –К: Зелений пес, Гамазин, 2006. – 608 С. З перших же сторінок пригодницького роману, головним героєм якого є журналіст Олександр Барес, читач потрапляє у вир подій. Група Бареса,

Основи журналістики – Михайлин І. Л. – СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 236 с. 2. АхмадулинЕ. В. Основы теории журналистики: учеб. пособие/Е. В. Ахмадулин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.350 с. 3. Багиров Э. Г. Место