Основи охорони праці – Гандзюк М. П

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – ПЕРЕДМОВА

Даний підручник створений відповідно до типової програми з нормативної дисципліни “Основи охорони праці”, яка була затверджена Міністерством освіти України 31 липня 1997 року, і розрахований на вивчення цієї дисципліни студентами загально-інженерних, економічних, педагогічних та

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – ВСТУП

Даний підручник створений відповідно до типової програми з нормативної дисципліни “Основи охорони праці”, яка була затверджена Міністерством освіти України 31 липня 1997 року, і розрахований на вивчення цієї дисципліни студентами загально-інженерних, економічних, педагогічних та

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – ЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В Україні діють закони, які визначають права і обов’язки її мешканців, а також організаційну структуру органів влади і промисловості. Конституція України – основний закон

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В Україні діють закони, які визначають права і обов’язки її мешканців, а також організаційну структуру органів влади і промисловості. Конституція України – основний закон

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 1.1. Закон України “Про охорону праці”

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В Україні діють закони, які визначають права і обов’язки її мешканців, а також організаційну структуру органів влади і промисловості. Конституція України – основний закон

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 1.2. Законодавство про працю

Одним із головних документів, який забезпечує чітке виконання службових обов’язків працівниками, є Кодекс законів про працю України (КЗпП). Кодекс законів про працю України трактує вимоги до трудової діяльності громадян в Україні і регулює трудові

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – Праця жінок та молоді

Кодексом законів про працю України забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (окрім нефізичних робіт – по санітарному та побутовому

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 1.3. Державне соціальне страхування

Згідно з Законом “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999р. №1105-ХІУ, що був введений в дію 1 квітня 2001 р., всі підприємства

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 1.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

Згідно з Законом “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999р. №1105-ХІУ, що був введений в дію 1 квітня 2001 р., всі підприємства

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 1.5. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці

Схема державного нагляду, відомчого, громадського та регіонального контролю за охороною праці на підприємстві наведена на рис. 1.1. Рис. 1.1 Органи державного нагляду за охороною праці є незалежними від державних адміністрацій, господарських, громадських і політичних

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 1.6. Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці

Схема державного нагляду, відомчого, громадського та регіонального контролю за охороною праці на підприємстві наведена на рис. 1.1. Рис. 1.1 Органи державного нагляду за охороною праці є незалежними від державних адміністрацій, господарських, громадських і політичних

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

2.1. Управління охороною праці Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності. Система

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 2.1. Управління охороною праці

2.1. Управління охороною праці Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності. Система

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 2.2. Служба охорони праці підприємства

2.1. Управління охороною праці Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності. Система

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 2.3. Служба охорони праці об’єднання підприємств

Окрім служби охорони пралі підприємства, можуть створюватися служби охорони праці при корпораціях, концернах та інших об’єднаннях підприємств (надалі – об’єднань), створених за галузевим принципом, яким частково делегуються функції служб охорони праці підприємств. Підпорядковуються ці

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 2.4. Служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об’єднання підприємств, створених за галузевим принципом

Окрім служби охорони пралі підприємства, можуть створюватися служби охорони праці при корпораціях, концернах та інших об’єднаннях підприємств (надалі – об’єднань), створених за галузевим принципом, яким частково делегуються функції служб охорони праці підприємств. Підпорядковуються ці

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 2.5. Служба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади

Окрім служби охорони пралі підприємства, можуть створюватися служби охорони праці при корпораціях, концернах та інших об’єднаннях підприємств (надалі – об’єднань), створених за галузевим принципом, яким частково делегуються функції служб охорони праці підприємств. Підпорядковуються ці

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 2.6. Відповідальність працівників служби охорони праці

Окрім служби охорони пралі підприємства, можуть створюватися служби охорони праці при корпораціях, концернах та інших об’єднаннях підприємств (надалі – об’єднань), створених за галузевим принципом, яким частково делегуються функції служб охорони праці підприємств. Підпорядковуються ці

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 2.7. Планування та фінансування робіт з охорони праці

Окрім служби охорони пралі підприємства, можуть створюватися служби охорони праці при корпораціях, концернах та інших об’єднаннях підприємств (надалі – об’єднань), створених за галузевим принципом, яким частково делегуються функції служб охорони праці підприємств. Підпорядковуються ці

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 2.8. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці

Окрім служби охорони пралі підприємства, можуть створюватися служби охорони праці при корпораціях, концернах та інших об’єднаннях підприємств (надалі – об’єднань), створених за галузевим принципом, яким частково делегуються функції служб охорони праці підприємств. Підпорядковуються ці

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – РОЗДІЛ 3. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Загальні положення Навчання та інструктажі працівників із питань охорони праці є одним із основних принципів державної політики в галузі охорони праці і складовою системи управління охороною праці. Вони проводяться з учнями, вихованцями та

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 3.1. Загальні положення

3.1. Загальні положення Навчання та інструктажі працівників із питань охорони праці є одним із основних принципів державної політики в галузі охорони праці і складовою системи управління охороною праці. Вони проводяться з учнями, вихованцями та

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 3.2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів

3.1. Загальні положення Навчання та інструктажі працівників із питань охорони праці є одним із основних принципів державної політики в галузі охорони праці і складовою системи управління охороною праці. Вони проводяться з учнями, вихованцями та

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 3.3. Інструктажі з питань охорони праці

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на всіх підприємствах, установах і організаціях незалежно від характеру їх трудової діяльності, підлеглості і форми власності. Мета інструктажу – навчити працівника правильно і безпечно для себе і навколишнього

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 3.4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. Працівники, функціональні

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 3.5. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. Працівники, функціональні

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕСПРИЯТЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ

4.1. Оцінка стану охорони праці на підприємстві Оцінка стану охорони праці на підприємстві в цілому і в його структурних підрозділах базується на аналізі даних атестації робочих місць, паспортизації санітарно-технічного стану цехів та відділів, результатах

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 4.1. Оцінка стану охорони праці на підприємстві

4.1. Оцінка стану охорони праці на підприємстві Оцінка стану охорони праці на підприємстві в цілому і в його структурних підрозділах базується на аналізі даних атестації робочих місць, паспортизації санітарно-технічного стану цехів та відділів, результатах

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 4.2. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

Усі підприємства, установи та організації повинні дбати про безпеку праці і піклуватися про здоров’я своїх працівників. До обов’язків роботодавця входить розробка комплексних заходів по охороні праці, які 6 гарантували безпечні і здорові умови праці

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

5.1. Соціальне значення охорони праці Соціальне значення охорони праці полягає в сприянні росту ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробничого травматизму і профзахворювань. Соціальне значення охорони

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 5.1. Соціальне значення охорони праці

5.1. Соціальне значення охорони праці Соціальне значення охорони праці полягає в сприянні росту ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробничого травматизму і профзахворювань. Соціальне значення охорони

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 5.2. Економічне значення охорони праці

5.1. Соціальне значення охорони праці Соціальне значення охорони праці полягає в сприянні росту ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробничого травматизму і профзахворювань. Соціальне значення охорони

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 5.3. Витрати на покращення умов і охорону праці

Витрати на заходи щодо поліпшення умов і охорону праці можна поділити на: – витрати, пов’язані з відшкодуванням потерпілим втрат внаслідок травм і професійних захворювань; – витрати на компенсацію за роботу в несприятливих умовах, що

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 5.4. Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці

Ефективність заходів щодо поліпшення умов і охорони праці оцінюється, в першу чергу, за показниками соціальної ефективності, які передбачають створення умов праці, що відповідають санітарним нормам і вимогам правил безпеки. Покращення умов і охорони праці

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 5.5. Економічна оцінка заходів з охорони праці

Таблиця 5.2. Структура річної економії підприємства від поліпшення безпеки праці Найменування груп показників економії Складові річної економії Економія від зменшення професійної захворюваності – заробітна плата; – зниження собівартості продукції; – зменшення виплат по тимчасовій

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 5.6. Спрощена методика визначення ефективності витрат на охорону праці

Економічне життя в Україні характеризується переходом до ринкової економіки, основною рушійною силою якої є необхідність отримання прибутку від будь-якої підприємницької діяльності. Це вимагає від підприємців ставитися з повагою і відповідальністю до розподілу прибутків і

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – РОЗДІЛ 6. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

6.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1112. Розслідуванню підлягають

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 6.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

6.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1112. Розслідуванню підлягають

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному розслідуванню підлягають: – нещасні випадки із смертельним наслідком; – групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров’я; – випадки смерті на підприємстві; – випадки

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин

Роботодавець на підставі актів за формою Н-1 та НПВ складає державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держкомстатом, і подає її в установленому порядку відповідним організаціям, а також несе відповідальність за її достовірність

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – Розслідування та облік хронічних професійних захворювань

Роботодавець на підставі актів за формою Н-1 та НПВ складає державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держкомстатом, і подає її в установленому порядку відповідним організаціям, а також несе відповідальність за її достовірність

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 6.2. Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти: не пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми,

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 6.3. Дослідження виробничого травматизму

Метою дослідження виробничого травматизму є розробка заходів по запобіганню нещасних випадків на підприємстві. Для цього необхідно систематично аналізувати і узагальнювати їх причини. Аналіз причин травматизму дозволяє поділяти їх на організаційні, технічні, психофізіологічні та санітарно-гігієнічні.

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 6.4. Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюванням

Метою дослідження виробничого травматизму є розробка заходів по запобіганню нещасних випадків на підприємстві. Для цього необхідно систематично аналізувати і узагальнювати їх причини. Аналіз причин травматизму дозволяє поділяти їх на організаційні, технічні, психофізіологічні та санітарно-гігієнічні.

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – ЧАСТИНА II. ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. В умовах промислового виробництва, залежно від особливостей технологічного процесу, застосованих матеріалів, обладнання, продукції, що випускається, на

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – РОЗДІЛ 7. ПРАЦЯ ТА II ФІЗІОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. В умовах промислового виробництва, залежно від особливостей технологічного процесу, застосованих матеріалів, обладнання, продукції, що випускається, на

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 7.1. Значення адаптації в трудовому процесі

Праця людини безпосередньо пов’язана із виробничим середовищем. Працівник може нормально здійснювати трудову діяльність лише тоді, коли умови зовнішнього середовища відповідають оптимальним. Якщо вони змінюються, стають несприятливими, то на протидію їм організм людини включає спеціальний

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 7.2. Показники тяжкості та напруженості трудового процесу

Праця людини безпосередньо пов’язана із виробничим середовищем. Працівник може нормально здійснювати трудову діяльність лише тоді, коли умови зовнішнього середовища відповідають оптимальним. Якщо вони змінюються, стають несприятливими, то на протидію їм організм людини включає спеціальний

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – РОЗДІЛ 8. НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВИРОБНИЧІ ЧИННИКИ

8.1. Характеристика небезпечних та шкідливих психофізіологічних виробничих чинників До небезпечних та шкідливих психофізіологічних виробничих чинників належать фізичні (статичні, динамічні та гіподинамічні) і нервово-психічні перевантаження (розумове, зорове, емоційне). Праця економістів, фінансистів, працівників банківських установ, науково-дослідних

Основи охорони праці – Гандзюк М. П. – 8.1. Характеристика небезпечних та шкідливих психофізіологічних виробничих чинників

8.1. Характеристика небезпечних та шкідливих психофізіологічних виробничих чинників До небезпечних та шкідливих психофізіологічних виробничих чинників належать фізичні (статичні, динамічні та гіподинамічні) і нервово-психічні перевантаження (розумове, зорове, емоційне). Праця економістів, фінансистів, працівників банківських установ, науково-дослідних