Основи охорони праці – Березуцький В. В

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – ПЕРЕДМОВА

Практично з 1991 до 1995 роки в Україні було сформовано законодавчу базу з питань охорони праці. У цей час було видано Закон України “Про охорону праці”, внесено зміни і доповнення до Кодексу законів про

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном Сучасний стан охорони праці в Україні можна охарактеризувати як такий, що викликає серйозне занепокоєння. Створення безпечних умов праці – це невід’ємна частина соціально-економічного розвитку

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном

1.1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном Сучасний стан охорони праці в Україні можна охарактеризувати як такий, що викликає серйозне занепокоєння. Створення безпечних умов праці – це невід’ємна частина соціально-економічного розвитку

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.2. Концепція управління охороною праці в Україні

1.2.1. Загальні положення Концепція управління охороною праці (далі – Концепція) спрямована на реалізацію положень Конституції та Законів України щодо забезпечення охорони життя й здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.2.1. Загальні положення

1.2.1. Загальні положення Концепція управління охороною праці (далі – Концепція) спрямована на реалізацію положень Конституції та Законів України щодо забезпечення охорони життя й здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.2.2. Державна політика управління охороною праці

Державна політика управління охороною праці визначена в Законі України “Про охорону праці” і грунтується на принципі пріоритетності життя людини відносно результатів виробничої діяльності. Відповідно до Указу Президента України від 24.05.2000р. №717/2000 “Основні напрями соціальної

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.2.3. Реформування у сфері управління охороною праці

Органи державного управління охороною праці Концепція передбачає збереження наступної багаторівневої структури державного управління охороною праці: – Кабінет Міністрів України; – спеціально уповноважений урядовий орган державного управління охороною праці (далі – Держнаглядохоронпраці); – на регіональному

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Органи державного управління охороною праці

Органи державного управління охороною праці Концепція передбачає збереження наступної багаторівневої структури державного управління охороною праці: – Кабінет Міністрів України; – спеціально уповноважений урядовий орган державного управління охороною праці (далі – Держнаглядохоронпраці); – на регіональному

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Завдання та функції управління охороною праці

Основними завданнями управління охороною праці є: 1) опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на регіональному та галузевому рівнях; 2) підготовка, прийняття та реалізація заходів, спрямованих на забезпечення: – належних, безпечних і

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.3. Мета та завдання дисципліни “Основи охорони праці”

1.3.1. Мета дисципліни Метою дисципліни “Основи охорони праці” є надання майбутнім інженерам теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних і нешкідливих умов праці, при розробці і використанні нової

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.3.1. Мета дисципліни

1.3.1. Мета дисципліни Метою дисципліни “Основи охорони праці” є надання майбутнім інженерам теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних і нешкідливих умов праці, при розробці і використанні нової

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.3.2. Завдання вивчення дисципліни

1.3.1. Мета дисципліни Метою дисципліни “Основи охорони праці” є надання майбутнім інженерам теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних і нешкідливих умов праці, при розробці і використанні нової

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.3.3. Перелік дисциплін, знання яких потрібне студентам для засвоєння курсу “Основи охорони праці”

1.3.1. Мета дисципліни Метою дисципліни “Основи охорони праці” є надання майбутнім інженерам теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних і нешкідливих умов праці, при розробці і використанні нової

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.4. Структурно-логічна схема курсу та його місце у загальній системі наук із безпеки життєдіяльності

1.3.1. Мета дисципліни Метою дисципліни “Основи охорони праці” є надання майбутнім інженерам теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних і нешкідливих умов праці, при розробці і використанні нової

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2. МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

2.1. Загальнотеоретичні і методичні основи охорони праці Кожна наука має свій об’єкт, предмет і засоби пізнання або вивчення, а також закони, що виявлені з використанням теорії пізнання – гносеології (від грец. γυώσΙς – пізнання

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.1. Загальнотеоретичні і методичні основи охорони праці

2.1. Загальнотеоретичні і методичні основи охорони праці Кожна наука має свій об’єкт, предмет і засоби пізнання або вивчення, а також закони, що виявлені з використанням теорії пізнання – гносеології (від грец. γυώσΙς – пізнання

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.2. Система працеохоронного менеджменту і його рівні

Для управління необхідно, насамперед, уявляти, чим ми керуємо, що є об’єктом управління. Використовуючи системний підхід і вважаючи, що кожна система складається з елементів, які, у свою чергу, утворюють систему, необхідно, таким чином, виявити систему

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.3. Система управління охороною праці в Україні

2.3.1. Загальні положення системи управління охороною праці Виходячи з визначення науки “охорона праці”, система охорони праці поєднує сукупність правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що спрямовані на збереження здоров’я і працездатності

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.3.1. Загальні положення системи управління охороною праці

2.3.1. Загальні положення системи управління охороною праці Виходячи з визначення науки “охорона праці”, система охорони праці поєднує сукупність правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що спрямовані на збереження здоров’я і працездатності

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.3.2. Управління охороною праці на державному рівні

Відповідно до закону “Про охорону праці” управління охороною праці на державному рівні здійснює створена при Кабінеті Міністрів Національна Рада з питань безпеки життєдіяльності, що розробляє і проводить заходи зі створення цілісної системи державного управління

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.3.3. Структура органів управління охороною праці у галузях промисловості

Відповідно до закону “Про охорону праці” управління охороною праці на державному рівні здійснює створена при Кабінеті Міністрів Національна Рада з питань безпеки життєдіяльності, що розробляє і проводить заходи зі створення цілісної системи державного управління

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.3.4. Управління охороною праці на регіональному рівні

Основні завдання з управління охороною праці на регіональному рівні в межах відповідної території згідно з Законом “Про охорону праці” покладені на місцеві державні адміністрації та ради народних депутатів, які: – забезпечують реалізацію державної політики

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.3.5. Організація управління охороною праці на підприємстві

Згідно з Законом “Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний створювати у кожному структурному підрозділі та на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечувати дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.4. Основні завдання і функції системи управління охороною праці

Основні завдання управління охороною праці – це: – відпрацювання заходів, що стосуються державної політики з охорони праці на регіональному і галузевому рівнях; – підготовка, прийняття і реалізація заходів із забезпечення безпечних умов праці, утримання

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Планування робіт

Основні завдання управління охороною праці – це: – відпрацювання заходів, що стосуються державної політики з охорони праці на регіональному і галузевому рівнях; – підготовка, прийняття і реалізація заходів із забезпечення безпечних умов праці, утримання

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Розробка, прийняття і скасування нормативних актів

Ця галузь діяльності СУОП регулюється законами і спеціальними положеннями. Розробляє і приймає нові закони Верховна Рада України, а державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти – органи державного нагляду й управління охороною праці. Перелік чинних

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Професійний добір

Ця галузь діяльності СУОП регулюється законами і спеціальними положеннями. Розробляє і приймає нові закони Верховна Рада України, а державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти – органи державного нагляду й управління охороною праці. Перелік чинних

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Навчання з питань охорони праці

Ця галузь діяльності СУОП регулюється законами і спеціальними положеннями. Розробляє і приймає нові закони Верховна Рада України, а державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти – органи державного нагляду й управління охороною праці. Перелік чинних

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Регламентація процесу праці

Ця галузь діяльності СУОП регулюється законами і спеціальними положеннями. Розробляє і приймає нові закони Верховна Рада України, а державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти – органи державного нагляду й управління охороною праці. Перелік чинних

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Атестація робочих місць щодо умов праці, паспортизація об’єктів

Основна мета атестації робочих місць полягає в регулюванні відносин між керівником і працівником у частині реалізації прав на здоров’я і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах.

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Реєстрація та облік

Основна мета атестації робочих місць полягає в регулюванні відносин між керівником і працівником у частині реалізації прав на здоров’я і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах.

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Експертиза

Основна мета атестації робочих місць полягає в регулюванні відносин між керівником і працівником у частині реалізації прав на здоров’я і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах.

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Ліцензування і сертифікація

Основна мета атестації робочих місць полягає в регулюванні відносин між керівником і працівником у частині реалізації прав на здоров’я і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах.

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Забезпечення безпеки устаткування, процесів, будинків, споруд і територій

Забезпечення безпеки названих об’єктів досягається шляхом проведення таких заходів: – підвищення якості проектних рішень щодо безпечних і нешкідливих умов праці, а також пожежної безпеки; – дотримання відповідності об’єктів і змонтованого устаткування проектам; – прийняття

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Узгодження і видача дозволів

Ці функції пов’язані з експлуатацією промислових об’єктів з підвищеною небезпекою, які націлені на впровадження заходів безпеки або пов’язані з координацією діяльності різних органів. Узгодженню з відповідними органами державного нагляду підлягають: – нормативно-технічні документи, стандарти,

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Розслідування та облік нещасних випадків

Розслідування та облік нещасних випадків на підприємствах проводиться керівником чи уповноваженим ним органом відповідно до Положення про розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві в установах та організаціях (далі

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Розслідування та облік аварій

Розслідування та облік нещасних випадків на підприємствах проводиться керівником чи уповноваженим ним органом відповідно до Положення про розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві в установах та організаціях (далі

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Фінансування робіт з охорони праці

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Стимулювання охорони праці

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Пропаганда і виховання безпечної поведінки

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Контроль та інспектування

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Наукове забезпечення

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Міжнародне співробітництво

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.5. Законодавство з охорони праці

2.5.1. Правове регулювання питань охорони праці Конституція України до соціальних прав включає право кожного на належні, безпечні й здорові умови праці. Однак останнім часом вимоги щодо охорони праці часто недотримуються підприємствами різних організаційно-правових форм,

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.5.1. Правове регулювання питань охорони праці

2.5.1. Правове регулювання питань охорони праці Конституція України до соціальних прав включає право кожного на належні, безпечні й здорові умови праці. Однак останнім часом вимоги щодо охорони праці часто недотримуються підприємствами різних організаційно-правових форм,

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.5.2. Гарантії прав громадян на охорону праці

Права громадян (у тому числі працівників), закріплені у відповідних нормативно-правових актах, можуть бути реалізовані тільки за умови, якщо в нормативному порядку будуть установлені для цього необхідні гарантії. Закон України “Про охорону праці” передбачає цілий

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.5.3. Організація охорони праці на підприємстві

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Із цією метою роботодавець забезпечує

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.5.4. Законодавство про об’єкти підвищеної небезпеки

У 2001 році в Україні прийнято Закон “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, який визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов’язані з об’єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров’я людей та

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 2.5.5. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

Поняття та види джерел підвищеної небезпеки Стаття 450 Цивільного Кодексу (ЦК) України регулює зобов’язальні відносини, що виникають із факту заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки. Норма цієї статті відрізняється від інших норм, що передбачають зобов’язання

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – Поняття та види джерел підвищеної небезпеки

Поняття та види джерел підвищеної небезпеки Стаття 450 Цивільного Кодексу (ЦК) України регулює зобов’язальні відносини, що виникають із факту заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки. Норма цієї статті відрізняється від інших норм, що передбачають зобов’язання