Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 5.5.5. Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки – невід’ємна частина державної діяльності з охорони життя й здоров’я людей, матеріальних цінностей та навколишнього середовища. Згідно зі статтею 4 Закону України “Про пожежну безпеку” (далі – Закон) державні органи виконавчої влади й органи самоврядування всіх рівнів у межах своєї компетенції організовують розробку й упровадження у відповідних галузях 1 регіонах організаційних й науково-технічних заходів щодо запобігання пожеж, їх гасіння, о також забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів.

Згідно з чинним законодавством відповідальність за утримання промислового підприємства у належному протипожежному стані лягає безпосередньо на керівника (власника).

Власники підприємств, закладів та організацій, а також орендарі зобов’язані:

– розробити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

– згідно з нормативними актами пожежної безпеки розробляти й затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, які діють у межах підприємств, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

– забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог постанов органів державного пожежного нагляду;

– організувати навчання працівників правилам протипожежного захисту й зв’язку та пропаганду заходів з їх забезпечення;

– створювати у разі необхідності підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

– надавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів та вироблюваної ними продукції;

– здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж;

– своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання тощо;

– проводити службові розслідування випадків пожеж.

Згідно зі статтею 6 Закону громадяни України, іноземні громадяни та особи, які не мають громадянства, що перебувають на території України, зобов’язані:

– виковувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які належать їм на правах особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем;

– сповіщати пожежній охороні про виникнення пожежі і вживати заходи з її ліквідації, спасіння людей та майна.

5.5.5. Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки

(викладені згідно 3 “Правилами пожежної безпеки в Україні”, введених в дію наказом Міністерства внутрішніх справ від 22.06.95 р. №400).

Інструкції мають розроблятися на основі діючих правил та інших нормативних актів з пожежної безпеки будівель, споруд, технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання.

Вони мають встановлювати порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов’язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення людей та повідомлення пожежної охорони, порядок евакуації тварин і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони.

Інструкції можуть мати як додаток план евакуації людей (тварин) і матеріальних цінностей.

Інструкція про заходи пожежної безпеки (далі – інструкції) поділяються на такі види:

– загальні інструкції для підприємства, організації, установ (далі – загальнооб’єктові інструкції);

– інструкції для окремих цехів, виробничих ділянок, лабораторій, приміщень тощо;

– інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок, обладнання тощо.

У загальнооб’єктовій інструкції необхідно відображати основні положення з питань пожежної безпеки, у тому числі:

– порядок утримання території, будівель, приміщень, споруд, протипожежних розривів, під’їздів до будівель, споруд, вододжерел;

– вимоги щодо утримання шляхів евакуації;

– правила проїзду і стоянки транспортних засобів;

– місця зберігання (на території) та допустиму кількість розміщення там сировини, напівфабрикатів ти готової продукції;

– допустимість (місця) куріння;

_ порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

– порядок збирання, зберігання та видалення горючих відходів виробництва;

– утримання і зберігання спецодягу;

– основні заходи щодо забезпечення безпеки пожежо-вибухонебезпечних речовин і матеріалів;

– правила утримання технічних засобів протипожежного захисту, у тому числі автоматичних установок та первинних засобів пожежогасіння;

– порядок огляду, приведення у пожежобезпечний стан і закриття приміщень після закінчення роботи;

– особливості утримання електроустановок, вентиляційного та іншого інженерного обладнання, застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів;

– обов’язки та дії працівників у разі пожежі із зазначенням:

А) порядку (системи) оповіщення людей про пожежу і виклику пожежної охорони;

Б) порядку евакуації людей і матеріальних цінностей;

В) правил застосування засобів пожежогасіння та установок пожежної автоматики;

Г) порядку аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції, зупинення роботи технологічного обладнання тощо.

В інструкціях для окремих приміщень (ділянок) мають зазначатися:

– вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів;

– місця для куріння і вимоги до них;

– правила утримання приміщень, робочих місць, зберігання та застосування ЛРЗ, ГР, пожежо-вибухонебезпечних речовин і матеріалів;

– порядок прибирання робочих місць, збирання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

– умови проведення зварювальних та інших вогневих робіт;

– порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень і робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;

– заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;

– граничні показники контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, термометрів тощо), відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;

– обов’язки й дії працівників у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежної охорони, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроприладів, застосування засобів пожежогасіння, послідовності евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. Інструкції мають затверджуватися керівником підприємства або особою, яка виконує його обов’язки.

Контрольні запитання та завдання

1. Якими заходами забезпечується захист промислових об’єктів?

2. Який основний принцип системи попередження пожежі? Напрямки, які вона включає.

3. Що належить до основних засобів гасіння пожежі?

4. Склад приладів електричної пожежної сигналізації. Види пожежних сповіщувачів.

5. Первинні засоби пожежогасіння, їх види.

6. Які основні вимоги до пожежного водопостачання підприємств?

7. Обов’язки власників підприємств, закладів та організацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 5.5.5. Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки