Основи логістики – Дудар Т. Г

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Передмова

У процесі адаптації національної економіки України до глобальних змін у контексті подальшої Європейської інтеграції, логістика, як науковий напрям управлінської науки, стрімко і впевнено входить як у господарський механізм підприємств і організацій, так і в

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Програма навчального курсу “основи логістики”

У процесі адаптації національної економіки України до глобальних змін у контексті подальшої Європейської інтеграції, логістика, як науковий напрям управлінської науки, стрімко і впевнено входить як у господарський механізм підприємств і організацій, так і в

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Розділ 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки

1. Поняття і сутність терміну логістика 2. Історія та етапи розвитку логістики 3. Завдання та функції логістики 4. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства 1. Поняття і сутність терміну логістика Вивчення управлінських дисциплін вимагає

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 1. Поняття і сутність терміну логістика

1. Поняття і сутність терміну логістика 2. Історія та етапи розвитку логістики 3. Завдання та функції логістики 4. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства 1. Поняття і сутність терміну логістика Вивчення управлінських дисциплін вимагає

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 2. Історія та етапи розвитку логістики

Термін “логістика” має давню історію. Ще в Древній Греції він означав “мистецтво роздумів і обчислень”; в Римській імперії-правила розподілу продовольства. Проте, най відомішим є значення, яке отримала логістика за часів правління візантійського імператора Лева

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 3. Завдання, функції та принципи логістики

В ринковій економіці, яка орієнтована на споживача, від повноти задоволення потреб цього самого споживача значною мірою залежить успіх підприємства. До загальних потреб, які висуває споживач до будь-якого продукту в першу чергу відносять його якість,

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 4. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

Зростання ролі логістики в сучасний період, що відбувається в контексті збільшення обсягів промислового виробництва і розширення внутрішньонаціональних і глобальних економічних зв’язків вимагає особливої уваги до її потенціалу щодо скорочення витрат у сфері ринкової діяльності

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Розділ 2. Об’єкти логістичного управління

1. Матеріальний потік, його параметри 2. Класифікація матеріальних потоків 3. Інформаційні потоки та їх класифікація 4. Фінансові потоки та їх класифікація 5. Конкурентні економічні потоки та їх логістизація 6. Логістичні операції і їх види

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 1. Матеріальний потік, його параметри

1. Матеріальний потік, його параметри 2. Класифікація матеріальних потоків 3. Інформаційні потоки та їх класифікація 4. Фінансові потоки та їх класифікація 5. Конкурентні економічні потоки та їх логістизація 6. Логістичні операції і їх види

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 2. Класифікація матеріальних потоків

Різноманітність вантажів та логістичних операцій обумовлює складність їх вивчення. Тому в процесі вирішення певного завдання потрібно чітко визначити які саме потоки досліджуються. Цьому сприяє їх систематизація та класифікація. Відповідно до існуючої класифікації матеріальні потоки

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 3. Інформаційні потоки та їх класифікація

Різноманітність вантажів та логістичних операцій обумовлює складність їх вивчення. Тому в процесі вирішення певного завдання потрібно чітко визначити які саме потоки досліджуються. Цьому сприяє їх систематизація та класифікація. Відповідно до існуючої класифікації матеріальні потоки

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 4. Фінансові потоки та їх класифікація

Основним завданням фінансового обслуговування матеріальних потоків в логістиці є забезпечення їх руху фінансовими ресурсами в необхідних обсягах, в потрібні терміни, і з використанням оптимальних джерел фінансування. Фінансовий потік в логістиці – це спрямований рух

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 5. Конкурентні економічні потоки та їх логістизація

Основним завданням фінансового обслуговування матеріальних потоків в логістиці є забезпечення їх руху фінансовими ресурсами в необхідних обсягах, в потрібні терміни, і з використанням оптимальних джерел фінансування. Фінансовий потік в логістиці – це спрямований рух

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 6. Логістичні операції і їх види

Основним завданням фінансового обслуговування матеріальних потоків в логістиці є забезпечення їх руху фінансовими ресурсами в необхідних обсягах, в потрібні терміни, і з використанням оптимальних джерел фінансування. Фінансовий потік в логістиці – це спрямований рух

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Розділ 3. Концепції логістики

1. Поняття та еволюція концепцій логістики. 2. Основні логістичні концепції. 3. Концепція інтегрованої логістики. 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія. 1. Поняття та еволюція концепцій логістики Концепція являє собою систему поглядів, певне усвідомлення явищ,

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 1. Поняття та еволюція концепцій логістики

1. Поняття та еволюція концепцій логістики. 2. Основні логістичні концепції. 3. Концепція інтегрованої логістики. 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія. 1. Поняття та еволюція концепцій логістики Концепція являє собою систему поглядів, певне усвідомлення явищ,

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 2. Основні логістичні концепції

1. Поняття та еволюція концепцій логістики. 2. Основні логістичні концепції. 3. Концепція інтегрованої логістики. 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія. 1. Поняття та еволюція концепцій логістики Концепція являє собою систему поглядів, певне усвідомлення явищ,

Основи логістики – Дудар Т. Г. – ЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ “JUST-IN-TIME” (ТОЧНО-ВЧАСНО)

1. Поняття та еволюція концепцій логістики. 2. Основні логістичні концепції. 3. Концепція інтегрованої логістики. 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія. 1. Поняття та еволюція концепцій логістики Концепція являє собою систему поглядів, певне усвідомлення явищ,

Основи логістики – Дудар Т. Г. – ЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ “REQUIREMENTS/RESOURCE PLANNING” (ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБ В МАТЕРІАЛАХ/РЕСУРСАХ)

1. Поняття та еволюція концепцій логістики. 2. Основні логістичні концепції. 3. Концепція інтегрованої логістики. 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія. 1. Поняття та еволюція концепцій логістики Концепція являє собою систему поглядів, певне усвідомлення явищ,

Основи логістики – Дудар Т. Г. – ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ “LEAN PRODUCTION” (ХУДЕ ВИРОБНИЦТВО)

1. Поняття та еволюція концепцій логістики. 2. Основні логістичні концепції. 3. Концепція інтегрованої логістики. 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія. 1. Поняття та еволюція концепцій логістики Концепція являє собою систему поглядів, певне усвідомлення явищ,

Основи логістики – Дудар Т. Г. – ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ “DEMAND-DRIVEN TECHNIQUES” (РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ)

1. Поняття та еволюція концепцій логістики. 2. Основні логістичні концепції. 3. Концепція інтегрованої логістики. 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія. 1. Поняття та еволюція концепцій логістики Концепція являє собою систему поглядів, певне усвідомлення явищ,

Основи логістики – Дудар Т. Г. – МАКРОЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ “TOTAL QUALITY MANAGEMENT” (ТОТАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ)

1. Поняття та еволюція концепцій логістики. 2. Основні логістичні концепції. 3. Концепція інтегрованої логістики. 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія. 1. Поняття та еволюція концепцій логістики Концепція являє собою систему поглядів, певне усвідомлення явищ,

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 3. Концепція інтегрованої логістики

Визнання основним предметом логістики оптимізації руху матеріальних і пов’язаних із ними інформаційних потоків визначає інтеграційну особливість логістики. Відповідно до даного твердження весь процес руху матеріального потоку від первинного джерела до кінцевого споживача, який складається

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія

Визнання основним предметом логістики оптимізації руху матеріальних і пов’язаних із ними інформаційних потоків визначає інтеграційну особливість логістики. Відповідно до даного твердження весь процес руху матеріального потоку від первинного джерела до кінцевого споживача, який складається

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Розділ 4. Методологія та наукова база логістики

1. Логістичні системи та принципи їх утворення. 2. Класифікація логістичних систем. Логістичні мережі. 3. Характеристика основних методів логістики. 4. Основні показники логістики. 1. Логістичні системи та принципи їх утворення Наявність багатьох сфер і галузей

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 1. Логістичні системи та принципи їх утворення

1. Логістичні системи та принципи їх утворення. 2. Класифікація логістичних систем. Логістичні мережі. 3. Характеристика основних методів логістики. 4. Основні показники логістики. 1. Логістичні системи та принципи їх утворення Наявність багатьох сфер і галузей

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 2. Класифікація логістичних систем. Логістичні мережі

В логістиці виділяють в основному два види логістичних систем – Макрологістичні і мікрологістичні. Найчастіше класифікацію логістичних систем здійснюють за територіальною ознакою. Проте, хоча ця ознака є досить важливою при віднесені систем до того чи

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 3. Характеристика основних методів логістики

До основних методів, які широко використовуються при вирішенні логістичних завдань відносять: O методи системного аналізу; O методи теорії дослідження операцій; O кібернетичний підхід; O прогностика. Відповідно до специфіки завдань, які вирішуються в рамках логістичної

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 4. Основні показники логістики

До основних методів, які широко використовуються при вирішенні логістичних завдань відносять: O методи системного аналізу; O методи теорії дослідження операцій; O кібернетичний підхід; O прогностика. Відповідно до специфіки завдань, які вирішуються в рамках логістичної

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Розділ 5. Методика закупок та розміщення замовлень

1. Сутність та завдання закупівельної діяльності. 2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів. 3. Логістичний цикл замовлення. 4. Особливості вибору постачальника. 5. Система доставки “точно-вчасно” в закупівельній логістиці. 1. Сутність та завдання закупівельної діяльності В

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 1. Сутність та завдання закупівельної діяльності

1. Сутність та завдання закупівельної діяльності. 2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів. 3. Логістичний цикл замовлення. 4. Особливості вибору постачальника. 5. Система доставки “точно-вчасно” в закупівельній логістиці. 1. Сутність та завдання закупівельної діяльності В

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів

1. Сутність та завдання закупівельної діяльності. 2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів. 3. Логістичний цикл замовлення. 4. Особливості вибору постачальника. 5. Система доставки “точно-вчасно” в закупівельній логістиці. 1. Сутність та завдання закупівельної діяльності В

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 3. Логістичний цикл замовлення

Управління закупівельною діяльністю в найбільшій мірі оперує таким поняттям як “замовлення”. Специфіка даного поняття полягає в тому, що воно об’єднує загалом різні інтереси продавця і покупця і сприяє їх реалізації. І, що характерно, основна

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 4. Особливості вибору постачальника

Однією із основних проблем в управлінні закупівельною діяльністю є вибір постачальника. Суть даної проблеми полягає в тому, що з-поміж великої кількості постачальників схожих матеріальних ресурсів потрібно відібрати одного, який би відповідав поставленим вимогам і

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 5. Система доставки “точно-вчасно” в закупівельній логістиці

Однією із основних проблем в управлінні закупівельною діяльністю є вибір постачальника. Суть даної проблеми полягає в тому, що з-поміж великої кількості постачальників схожих матеріальних ресурсів потрібно відібрати одного, який би відповідав поставленим вимогам і

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Розділ 6. Виробнича логістика

1. Логістична концепція організації виробництва. 2. Мета, завдання та функції виробничої логістики. 3. Внутрішньовиробничі логістичні системи. 4. Штовхаючі і тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. 1. Логістична концепція організації виробництва Виробнича логістика

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 1. Логістична концепція організації виробництва

1. Логістична концепція організації виробництва. 2. Мета, завдання та функції виробничої логістики. 3. Внутрішньовиробничі логістичні системи. 4. Штовхаючі і тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. 1. Логістична концепція організації виробництва Виробнича логістика

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 2. Мета, завдання та функції виробничої логістики

1. Логістична концепція організації виробництва. 2. Мета, завдання та функції виробничої логістики. 3. Внутрішньовиробничі логістичні системи. 4. Штовхаючі і тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. 1. Логістична концепція організації виробництва Виробнича логістика

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 3. Внутрішньовиробничі логістичні системи

Внутрішньовиробничі логістичні системи, які використовуються в операційних системах різних типів були в свій час сформовані на основі окремих логістичних концепцій, які ми розглядали в одній із попередніх тем. Однією з перших спроб практичного впровадження

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 4. Штовхаючі і тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці

Внутрішньовиробничі логістичні системи, які використовуються в операційних системах різних типів були в свій час сформовані на основі окремих логістичних концепцій, які ми розглядали в одній із попередніх тем. Однією з перших спроб практичного впровадження

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Розділ 7. Розподільча логістика

1. Мета, завдання і функції розподільчої логістики. 2. Логістичні канали та логістичні ланцюги. 3. Логістичні посередники в дистрибуції. 4. Координація та інтеграція логістичних посередників. 1. Мета, завдання і функції розподільчої логістики Загалом термін “розподіл”

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 1. Мета, завдання і функції розподільчої логістики

1. Мета, завдання і функції розподільчої логістики. 2. Логістичні канали та логістичні ланцюги. 3. Логістичні посередники в дистрибуції. 4. Координація та інтеграція логістичних посередників. 1. Мета, завдання і функції розподільчої логістики Загалом термін “розподіл”

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 2. Логістичні канали та логістичні ланцюги

1. Мета, завдання і функції розподільчої логістики. 2. Логістичні канали та логістичні ланцюги. 3. Логістичні посередники в дистрибуції. 4. Координація та інтеграція логістичних посередників. 1. Мета, завдання і функції розподільчої логістики Загалом термін “розподіл”

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 3. Логістичні посередники в дистрибуції

В нашій країні сформувалося загалом негативне ставлення до посередників як до спекулянтів, які отримують прибуток з перепродажу. Проте, така ситуація не є справедливою по відношенню до них, хоча б тому, що не всі посередники

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 4. Координація та інтеграція логістичних посередників

В нашій країні сформувалося загалом негативне ставлення до посередників як до спекулянтів, які отримують прибуток з перепродажу. Проте, така ситуація не є справедливою по відношенню до них, хоча б тому, що не всі посередники

Основи логістики – Дудар Т. Г. – Розділ 8. Логістика запасів

1. Місце та роль запасів у логістичній системі. 2. Види запасів. 3. Мотиви та принципи формування запасів. 4. ABC – аналіз та XYZ – Аналіз і їх значення при визначенні логістичної стратегії управління запасами.

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 1. Місце та роль запасів у логістичній системі

1. Місце та роль запасів у логістичній системі. 2. Види запасів. 3. Мотиви та принципи формування запасів. 4. ABC – аналіз та XYZ – Аналіз і їх значення при визначенні логістичної стратегії управління запасами.

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 2. Види запасів

Основна частина запасів на підприємстві є предметами виробництва, що входять в матеріальний потік на різних стадіях його технологічної переробки. Запаси на підприємстві утворюються з двох головних причин: невідповідність об’ємів постачання об’ємам разового споживання і

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 3. Мотиви та принципи формування запасів

Основна частина запасів на підприємстві є предметами виробництва, що входять в матеріальний потік на різних стадіях його технологічної переробки. Запаси на підприємстві утворюються з двох головних причин: невідповідність об’ємів постачання об’ємам разового споживання і

Основи логістики – Дудар Т. Г. – 4. ABC – аналіз та XYZ – аналіз і їх значення при визначенні логістичної стратегії управління запасами

Досить часто в процесі вивчення проблеми скорочення запасів використовують ABC та XYZ методи. Згадані методи грунтуються на так званому методі Парето (20/80, “великого пальця”), згідно з яким п’ята частина (20%) від всієї кількості об’єктів