Основи літературознавства – Ференц Н. С

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – Розділ 1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

1.1. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни 1.2. Літературознавство та інші наукові дисципліни Слово “література” походить від латинського littera, що означає “буква “. Поняття “література” охоплює всі писані й друковані твори на різні теми. Є

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – 1.1. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни

1.1. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни 1.2. Літературознавство та інші наукові дисципліни Слово “література” походить від латинського littera, що означає “буква “. Поняття “література” охоплює всі писані й друковані твори на різні теми. Є

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – 1.2. Літературознавство та інші наукові дисципліни

1.1. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни 1.2. Літературознавство та інші наукові дисципліни Слово “література” походить від латинського littera, що означає “буква “. Поняття “література” охоплює всі писані й друковані твори на різні теми. Є

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ДУМКИ

2.1. Літературознавство періоду античності 2.2. Літературознавство в епоху середньовіччя 2.3. Теоретико-літературна думка епохи Відродження 2.4. Теоретико-літературна думка в епоху бароко 2.5. Літературно-критична думка в епоху класицизму 2.6. Літературознавство епохи Просвітництва 2.7. Літературознавство періоду німецького

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – 2.1. Літературознавство періоду античності

2.1. Літературознавство періоду античності 2.2. Літературознавство в епоху середньовіччя 2.3. Теоретико-літературна думка епохи Відродження 2.4. Теоретико-літературна думка в епоху бароко 2.5. Літературно-критична думка в епоху класицизму 2.6. Літературознавство епохи Просвітництва 2.7. Літературознавство періоду німецького

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – 2.2. Літературознавство в епоху середньовіччя

Розпал античного світу і встановлення феодального ладу позначилися на особливостях культури. В епоху середньовіччя (V-XV ст.) антична література була забута, теорія мистецтва зазнала впливу теології, про що свідчать праці Августина Блаженного і Томи Аквінського.

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – 2.3. Теоретико-літературна думка епохи Відродження

Розпал античного світу і встановлення феодального ладу позначилися на особливостях культури. В епоху середньовіччя (V-XV ст.) антична література була забута, теорія мистецтва зазнала впливу теології, про що свідчать праці Августина Блаженного і Томи Аквінського.

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – 2.4. Теоретико-літературна думка в епоху бароко

По завершенні доби Відродження наприкінці XVI ст. утверджується естетика бароко. Цей загальноєвропейський напрям охопив країни Південної та Східної Європи, розвинувся в Іспанії, Італії, Німеччині, Франції, Англії, Польщі, Україні. Італієць Джованні П. Капріо називав поезію

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – 2.5. Літературно-критична думка в епоху класицизму

По завершенні доби Відродження наприкінці XVI ст. утверджується естетика бароко. Цей загальноєвропейський напрям охопив країни Південної та Східної Європи, розвинувся в Іспанії, Італії, Німеччині, Франції, Англії, Польщі, Україні. Італієць Джованні П. Капріо називав поезію

Основи літературознавства – Ференц Н. С. – 2.6. Літературознавство епохи Просвітництва

По завершенні доби Відродження наприкінці XVI ст. утверджується естетика бароко. Цей загальноєвропейський напрям охопив країни Південної та Східної Європи, розвинувся в Іспанії, Італії, Німеччині, Франції, Англії, Польщі, Україні. Італієць Джованні П. Капріо називав поезію