Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – ВСТУП

Розвиток світових торговельних відносин, створення міжнародних інформаційних систем, широке впровадження обчислювальної техніки в багатьох галузях господарської діяльності, суттєва невідповідність швидкості введення інформації в ПЕОМ, швидкості їхньої роботи стали підгрунтям створення нових методів автоматичної ідентифікації

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – Розділ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

1.1. Сутність, мета та принципи класифікації товарів Класифікація – це логічний процес розподілу товарів за найбільш характерними та суттєвими ознаками. Вона має велике теоретичне Й практичне значення. В наукових дослідженнях класифікацію використовують для узагальнення

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – 1.1. Сутність, мета та принципи класифікації товарів

1.1. Сутність, мета та принципи класифікації товарів Класифікація – це логічний процес розподілу товарів за найбільш характерними та суттєвими ознаками. Вона має велике теоретичне Й практичне значення. В наукових дослідженнях класифікацію використовують для узагальнення

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – 1.2. Методи та системи класифікації товарів

Побудувати класифікацію можна двома методами: ієрархічним і фасетним. Ієрархічний метод класифікації – послідовний розподіл великої кількості об’єктів на підлеглі класифікаційні угрупування. Особливість цього методу полягає у тісному взаємозв’язку між окремими класифікаційними угрупуваннями, який виявляється

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – Розділ 2. КОДУВАННЯ ТОВАРІВ

2.1. Мета і значення кодування товарів Відповідно до ДСТУ 3144-95 “кодування товарів – це присвоєння товарам умовних позначень у вигляді цифрового, буквено-цифрового та штрихового коду з метою їх ідентифікації”. Ідентифікація об’єктів-це процес, який дозволяє

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – 2.1. Мета і значення кодування товарів

2.1. Мета і значення кодування товарів Відповідно до ДСТУ 3144-95 “кодування товарів – це присвоєння товарам умовних позначень у вигляді цифрового, буквено-цифрового та штрихового коду з метою їх ідентифікації”. Ідентифікація об’єктів-це процес, який дозволяє

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – 2.2. Технологія штрихового кодування та штрихові коли

Технологія штрихового кодування – це новий науково-технічний напрямок, це автоматизовані комп’ютерні специфічні інформаційні технології, що стосуються усіх сфер діяльності людини. Введення нових технологій штрихового кодування дозволить забезпечити вирішення таких задач: – забезпечити технологічні рішення

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – 2.3. Штрихові коди та ідентифікація продукції

Споживчий ринок товарів і послуг є найбільшою сферою високорентабельного використання технологій штрихового кодування. Головне функціональне призначення цих технологій полягає в ідентифікації товарів і використанні правдивої інформації в оперативному режимі. Основні технологічні операції штрихового кодування

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – 2.4. Сфери використання штрихових кодів

Торгівля. Роздрібна та оптова торгівля – сфери найбільш ефективного застосування технологій штрихового кодування. Наявність штрихових кодів на товарах дозволяє повністю автоматизувати процес просування товарів від моменту його приймання (в магазині, на складі) до моменту

Основи експертизи продовольчих товарів – Малигіна В. Д. – 2.5. Нормативно-правова база штрихового кодування

Технологія штрихового кодування охоплює усі сфери діяльності людини. У зв’язку з цим можна вважати, що основи нормативно-правової бази штрихового кодування почали розроблятися відповідно з етапами розвитку технології штрихового кодування: – введення штрихового кодування продукції