Основи аудиту – Ільіна С. Б

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – Передмова

Розвиток різних форм власності переважно скоротив сферу відомчого контролю, обмежив втручання державних органів у фінансову діяльність підприємств та обумовив зростання потреби в незалежному від держави аудиті щодо достовірності, повноти бухгалтерської звітності і відповідності її

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – РОЗДІЛ 1 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК АУДИТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Розвиток різних форм власності переважно скоротив сферу відомчого контролю, обмежив втручання державних органів у фінансову діяльність підприємств та обумовив зростання потреби в незалежному від держави аудиті щодо достовірності, повноти бухгалтерської звітності і відповідності її

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 1.1. Історія виникнення і розвитку аудиту

Розвиток різних форм власності переважно скоротив сферу відомчого контролю, обмежив втручання державних органів у фінансову діяльність підприємств та обумовив зростання потреби в незалежному від держави аудиті щодо достовірності, повноти бухгалтерської звітності і відповідності її

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 1.2. Організація і місце аудиту в системі контролю

В країнах з ринковою економікою використовується така схема організації контролю фінансово-господарської діяльності економічних суб’єктів: 1. Постійно діючий вищий орган державного контролю – Рахункова палата. Вона контролює виконання Державного бюджету. При здійсненні своєї діяльності має

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 1.3. Класифікація аудиту

Отже, перш ніж перейти до визначення класифікації аудиту, потрібно детально з’ясувати, що є її предметом. Спираючись на міжнародний досвід, американський вчений Р. Монтгомері та його послідовники визначили глибоке і повне поняття аудиту. На їх

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 1.4. Організаційні форми аудиторської діяльності, їх функції, права та відповідальність

Аудиторська діяльність включає в себе нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення аудиту та його практичне виконання і надання аудиторських послуг. Такі послуги можуть надаватися тільки аудиторською фірмою або аудитором, що зареєстровані в Реєстрі Аудиторської Палати

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 1.5. Питання для обговорення та самоперевірки

1. Яка держава вважається батьківщиною законодавства з аудиту? 2. В якому році на Україні створено Аудиторську Палату України? 3. В якому році введені постійно діючі національні нормативи з аудиту? 4. Дайте визначення поняття “аудит”.

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 1.6. Практичний блок

1. Яка держава вважається батьківщиною законодавства з аудиту? 2. В якому році на Україні створено Аудиторську Палату України? 3. В якому році введені постійно діючі національні нормативи з аудиту? 4. Дайте визначення поняття “аудит”.

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 1.7. Контрольний блок

1. Яка держава вважається батьківщиною законодавства з аудиту? 2. В якому році на Україні створено Аудиторську Палату України? 3. В якому році введені постійно діючі національні нормативи з аудиту? 4. Дайте визначення поняття “аудит”.

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 1.7.1. Тести

1. Яка держава вважається батьківщиною законодавства з аудиту? 2. В якому році на Україні створено Аудиторську Палату України? 3. В якому році введені постійно діючі національні нормативи з аудиту? 4. Дайте визначення поняття “аудит”.

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 1.7.2. Графічний блок

1. Яка держава вважається батьківщиною законодавства з аудиту? 2. В якому році на Україні створено Аудиторську Палату України? 3. В якому році введені постійно діючі національні нормативи з аудиту? 4. Дайте визначення поняття “аудит”.

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні Аудиторська професія є саморегулюючою та незалежною. Це означає, що держава встановлює лише вимогу здійснення аудиту, а методику та організацію його проведення визначають професійні організації у міжнародних стандартах,

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.1. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні

2.1. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні Аудиторська професія є саморегулюючою та незалежною. Це означає, що держава встановлює лише вимогу здійснення аудиту, а методику та організацію його проведення визначають професійні організації у міжнародних стандартах,

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.2. Основні етапи проведення аудиторської перевірки

У процесі розвитку аудиторської діяльності відбувається еволюція методики та техніки аудиту, його переорієнтації із виявлення помилок, зловживань, шахрайств на підтвердження законності, об’єктивності фінансової звітності. Викриття шахрайства не є метою аудиторської перевірки і розглядається аудиторською

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.3. Порядок укладення договору на проведення аудиту

Закон України “Про аудиторську діяльність” визначає право замовника на вільний вибір аудитора. Міжнародний досвід залишає право остаточного його вибору за аудитором. Таким чином, незалежність аудитора при виборі клієнта є наслідком недооцінки принципу аудиторської діяльності

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.4. Планування проведення аудиту

Закон України “Про аудиторську діяльність” визначає право замовника на вільний вибір аудитора. Міжнародний досвід залишає право остаточного його вибору за аудитором. Таким чином, незалежність аудитора при виборі клієнта є наслідком недооцінки принципу аудиторської діяльності

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.5. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

Згідно з міжнародними стандартами аудиту 400 “Оцінка ризику і внутрішній контроль” і 330 “Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків” визначаються методичні рекомендації щодо оцінки властивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю, їх вплив на

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.6. Питання для обговорення і самоперевірки

1. Назвіть суб’єкти регулювання аудиторської діяльності. 2. Які обов ‘язки виконують професійні організації? 3. Порівняйте основні функції САУта АПУ. 4. Назвіть вимоги до стандартів. 5. Як класифікуються стандарти аудиту? 6. Дайте визначення планування аудиторської

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.7. Практичний блок

1. Назвіть суб’єкти регулювання аудиторської діяльності. 2. Які обов ‘язки виконують професійні організації? 3. Порівняйте основні функції САУта АПУ. 4. Назвіть вимоги до стандартів. 5. Як класифікуються стандарти аудиту? 6. Дайте визначення планування аудиторської

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.8. Контрольний блок

1. Назвіть суб’єкти регулювання аудиторської діяльності. 2. Які обов ‘язки виконують професійні організації? 3. Порівняйте основні функції САУта АПУ. 4. Назвіть вимоги до стандартів. 5. Як класифікуються стандарти аудиту? 6. Дайте визначення планування аудиторської

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.8.1. Тести

1. Назвіть суб’єкти регулювання аудиторської діяльності. 2. Які обов ‘язки виконують професійні організації? 3. Порівняйте основні функції САУта АПУ. 4. Назвіть вимоги до стандартів. 5. Як класифікуються стандарти аудиту? 6. Дайте визначення планування аудиторської

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 2.8.2. Графічний диктант

1. Назвіть суб’єкти регулювання аудиторської діяльності. 2. Які обов ‘язки виконують професійні організації? 3. Порівняйте основні функції САУта АПУ. 4. Назвіть вимоги до стандартів. 5. Як класифікуються стандарти аудиту? 6. Дайте визначення планування аудиторської

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – РОЗДІЛ 3 ЕТИКА АУДИТОРА ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЇ

3.1. Нормативні вимоги до діяльності аудитора Нормативні вимоги до діяльності аудитора обумовлені основними принципами аудиту. З метою забезпечення високого фахового рівня послуг і супутніх робіт аудитор зобов’язаний дотримуватися основних принципів аудиту. Принцип (від лат.

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 3.1. Нормативні вимоги до діяльності аудитора

3.1. Нормативні вимоги до діяльності аудитора Нормативні вимоги до діяльності аудитора обумовлені основними принципами аудиту. З метою забезпечення високого фахового рівня послуг і супутніх робіт аудитор зобов’язаний дотримуватися основних принципів аудиту. Принцип (від лат.

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 3.2. Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів

Аудитори – це висококваліфіковані фахівці у галузі обліку, контролю, аналізу, фінансів, які мають сертифікат і ліцензію на право ведення аудиторської діяльності. Аудиторською палатою України визначені такі складові професійної діяльності аудиторів: відповідна освіта, навички практичної

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 3.3. Питання для обговорення та самоперевірки

1. Хто може працювати аудитором? 2. Яким документом передбачені загальні положення сертифікації та ліцензування? 3. За наявності яких документів допускається претендент до атестації? 4. Ким здійснюється видача сертифікатів та в який термін? 5. В

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 3.4. Практичний блок

1. Хто може працювати аудитором? 2. Яким документом передбачені загальні положення сертифікації та ліцензування? 3. За наявності яких документів допускається претендент до атестації? 4. Ким здійснюється видача сертифікатів та в який термін? 5. В

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 3.5. Контрольний блок

1. Хто може працювати аудитором? 2. Яким документом передбачені загальні положення сертифікації та ліцензування? 3. За наявності яких документів допускається претендент до атестації? 4. Ким здійснюється видача сертифікатів та в який термін? 5. В

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 3.5.1. Тести

1. Хто може працювати аудитором? 2. Яким документом передбачені загальні положення сертифікації та ліцензування? 3. За наявності яких документів допускається претендент до атестації? 4. Ким здійснюється видача сертифікатів та в який термін? 5. В

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 3.5.2. Графічний блок

1. Хто може працювати аудитором? 2. Яким документом передбачені загальні положення сертифікації та ліцензування? 3. За наявності яких документів допускається претендент до атестації? 4. Ким здійснюється видача сертифікатів та в який термін? 5. В

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – РОЗДІЛ 4 СТАНДАРТИ (НОРМИ) АУДИТУ

4.1. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності З метою правового регулювання аудиторської діяльності в Україні прийнято ряд законодавчих та нормативних актів. Нормативне та правове забезпечення першого, другого та третього рівня аудиторської діяльності формується з урахуванням

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 4.1. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності

4.1. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності З метою правового регулювання аудиторської діяльності в Україні прийнято ряд законодавчих та нормативних актів. Нормативне та правове забезпечення першого, другого та третього рівня аудиторської діяльності формується з урахуванням

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 4.2. Міжнародні стандарти

4.1. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності З метою правового регулювання аудиторської діяльності в Україні прийнято ряд законодавчих та нормативних актів. Нормативне та правове забезпечення першого, другого та третього рівня аудиторської діяльності формується з урахуванням

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 4.3. Питання для самоперевірки та обговорення

1. Якими законодавчими та нормативними актами регулюється аудиторська діяльність в Україні? 2. Наведіть принципову структуру стандартів (нормативів) з аудиту. 3. У чому полягає значення аудиторських міжнародних стандартів. 4. Назвіть та охарактеризуйте нормативи з аудиту,

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 4.4. Графічний блок

1. Якими законодавчими та нормативними актами регулюється аудиторська діяльність в Україні? 2. Наведіть принципову структуру стандартів (нормативів) з аудиту. 3. У чому полягає значення аудиторських міжнародних стандартів. 4. Назвіть та охарактеризуйте нормативи з аудиту,

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 4.4.1. Тести

1. Якими законодавчими та нормативними актами регулюється аудиторська діяльність в Україні? 2. Наведіть принципову структуру стандартів (нормативів) з аудиту. 3. У чому полягає значення аудиторських міжнародних стандартів. 4. Назвіть та охарактеризуйте нормативи з аудиту,

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 4.4.2. Графічний блок

1. Якими законодавчими та нормативними актами регулюється аудиторська діяльність в Україні? 2. Наведіть принципову структуру стандартів (нормативів) з аудиту. 3. У чому полягає значення аудиторських міжнародних стандартів. 4. Назвіть та охарактеризуйте нормативи з аудиту,

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – РОЗДІЛ 5 ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

5.1. Завдання та об’єкти внутрішнього контролю Особливою формою контролю є внутрішній контроль. Він є основою планування обсягу незалежного зовнішнього аудиту і обумовлений внутрішніми проблемами підприємства. Система внутрішнього контролю (СВК) забезпечує достовірність інформації підприємства, збереження

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 5.1. Завдання та об’єкти внутрішнього контролю

5.1. Завдання та об’єкти внутрішнього контролю Особливою формою контролю є внутрішній контроль. Він є основою планування обсягу незалежного зовнішнього аудиту і обумовлений внутрішніми проблемами підприємства. Система внутрішнього контролю (СВК) забезпечує достовірність інформації підприємства, збереження

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 5.2. Ефективність системи внутрішнього контролю та порядок її визначення

Ефективна система внутрішнього аудиту знижує аудиторський ризик і зменшує обсяг аудиторської перевірки. Одним із першочергових завдань аудитора є оцінка внутрішнього контролю. Перевіряючи систему внутрішнього аудиту, необхідно сформувати свою попередню думку про його стан на

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 5.3. Тестування системи внутрішнього контролю

У міжнародній практиці аудиту для вивчення СВК використовують два види тестів: наскрізні тести та тести узгодженості відповідності. Наскрізні тести використовуються у випадках, коли необхідно простежити за наявністю контролю від моменту появи первинного документа про

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 5.4. Питання для самоперевірки та обговорення

1. Наведіть визначення внутрішньогосподарського контролю. 2. Назвіть об’єкти, прийоми внутрішньогосподарського контролю. 3. Назвіть переваги і недоліки документування знань про систему внутрішнього контролю замовника. 4. На якому етапі аудиторської перевірки проводиться оцінка ефективності системи внутрішнього

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 5.5. Контрольний блок

1. Наведіть визначення внутрішньогосподарського контролю. 2. Назвіть об’єкти, прийоми внутрішньогосподарського контролю. 3. Назвіть переваги і недоліки документування знань про систему внутрішнього контролю замовника. 4. На якому етапі аудиторської перевірки проводиться оцінка ефективності системи внутрішнього

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 5.5.1. Тести

1. Наведіть визначення внутрішньогосподарського контролю. 2. Назвіть об’єкти, прийоми внутрішньогосподарського контролю. 3. Назвіть переваги і недоліки документування знань про систему внутрішнього контролю замовника. 4. На якому етапі аудиторської перевірки проводиться оцінка ефективності системи внутрішнього

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 5.5.2. Графічний диктант

1. Наведіть визначення внутрішньогосподарського контролю. 2. Назвіть об’єкти, прийоми внутрішньогосподарського контролю. 3. Назвіть переваги і недоліки документування знань про систему внутрішнього контролю замовника. 4. На якому етапі аудиторської перевірки проводиться оцінка ефективності системи внутрішнього

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – РОЗДІЛ 6 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

6.1. Аудиторські докази, їх класифікація Законом України “Про аудиторську діяльність” [ І ] та міжнародним стандартом 500 “Аудиторські докази” [І І ] та МСА 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 6.1. Аудиторські докази, їх класифікація

6.1. Аудиторські докази, їх класифікація Законом України “Про аудиторську діяльність” [ І ] та міжнародним стандартом 500 “Аудиторські докази” [І І ] та МСА 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 6.2. Джерела аудиторських доказів, процедури їх отримання

Джерелами аудиторських доказів є: – облікова система, яка включає інформацію первинних та зведених документів і звітів; облікові регістри синтетичного обліку; фінансова звітність; матеріали інвентаризацій, аудиторських перевірок, документальних перевірок; дані внутрішнього контролю та оперативну, податкову

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 6.3. Методи і прийоми аудиту

З метою обгрунтування думки щодо достовірності фінансової звітності і поставленої мети аудиторської перевірки аудитору потрібно зібрати аудиторські докази, які мають відповідати певним вимогам щодо їх кількості і якості. 4 Стосовно кількості повинна забезпечуватися необхідна

Основи аудиту – Ільіна С. Б. – 6.4. Питання для обговорення та самоперевірки

1. Що являє собою поняття об’єктивна істина? 2. Дайте визначення доказу та аудиторських доказів? 3. Що є джерелом аудиторських доказів? 4. Яким шляхом отримують застосування аудиторських доказів? 5. Як класифікуються докази в аудиті залежно