Організація торгівлі – Апопій В. В

Організація торгівлі – Апопій В. В. – ВСТУП

В умовах розширення масштабів обігу товарів і послуг у сфері торгівлі, зростання кількості суб’єктів ринку, демонополізації та посилення конкуренції у внутрішній торгівлі, інтеграції цієї сфери в міжнародні зв’язки особливого значення набуває організація як упорядкована

Організація торгівлі – Апопій В. В. – РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ЯК ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

1.1. Поняття організації торгівлі Поняття організації У науковій практиці немає цілісної теорії організації і, відповідно, бракує єдиного погляду на сутність організації. Тому важливо з’ясувати зміст терміну “організація”. Поняття “організація” походить від французького слова “organization”,

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 1.1. Поняття організації торгівлі

1.1. Поняття організації торгівлі Поняття організації У науковій практиці немає цілісної теорії організації і, відповідно, бракує єдиного погляду на сутність організації. Тому важливо з’ясувати зміст терміну “організація”. Поняття “організація” походить від французького слова “organization”,

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Поняття організації

1.1. Поняття організації торгівлі Поняття організації У науковій практиці немає цілісної теорії організації і, відповідно, бракує єдиного погляду на сутність організації. Тому важливо з’ясувати зміст терміну “організація”. Поняття “організація” походить від французького слова “organization”,

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Організація торгівлі

1.1. Поняття організації торгівлі Поняття організації У науковій практиці немає цілісної теорії організації і, відповідно, бракує єдиного погляду на сутність організації. Тому важливо з’ясувати зміст терміну “організація”. Поняття “організація” походить від французького слова “organization”,

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 1.2. Організація торгівлі як навчальна дисципліна та її еволюція

Етапи дисципліни Організація торгівлі як галузь знань пройшла кілька етапів у процесі формування і становлення. Ще 1939 році проф. В. Виноградов і Ю. Лівшиц сформулювали засади, обгрунтували теоретичні основи організації торгівлі і виклали їх

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Етапи дисципліни

Етапи дисципліни Організація торгівлі як галузь знань пройшла кілька етапів у процесі формування і становлення. Ще 1939 році проф. В. Виноградов і Ю. Лівшиц сформулювали засади, обгрунтували теоретичні основи організації торгівлі і виклали їх

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Необхідність вивчення дисципліни

Етапи дисципліни Організація торгівлі як галузь знань пройшла кілька етапів у процесі формування і становлення. Ще 1939 році проф. В. Виноградов і Ю. Лівшиц сформулювали засади, обгрунтували теоретичні основи організації торгівлі і виклали їх

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 1.3. Функції і завдання дисципліни “Організація торгівлі”

Функції, завдання дисципліни “Організація торгівлі” як сучасна, ринково орієнтована дисципліна виконує три основні функції; пізнавальну, методичну і практичну. У пізнавальному плані вона вивчає і пояснює явища, процеси, закономірності, тенденції, структурні зміни, які зумовлені ринковим

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Функції, завдання дисципліни

Функції, завдання дисципліни “Організація торгівлі” як сучасна, ринково орієнтована дисципліна виконує три основні функції; пізнавальну, методичну і практичну. У пізнавальному плані вона вивчає і пояснює явища, процеси, закономірності, тенденції, структурні зміни, які зумовлені ринковим

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 1.4. Зв’язок з іншими дисциплінами

Функції, завдання дисципліни “Організація торгівлі” як сучасна, ринково орієнтована дисципліна виконує три основні функції; пізнавальну, методичну і практичну. У пізнавальному плані вона вивчає і пояснює явища, процеси, закономірності, тенденції, структурні зміни, які зумовлені ринковим

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Зв’язок з іншими дисциплінами

Функції, завдання дисципліни “Організація торгівлі” як сучасна, ринково орієнтована дисципліна виконує три основні функції; пізнавальну, методичну і практичну. У пізнавальному плані вона вивчає і пояснює явища, процеси, закономірності, тенденції, структурні зміни, які зумовлені ринковим

Організація торгівлі – Апопій В. В. – РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Організація торгівлі як галузь знань, науковий напрямок базується насамперед на фундаментальних положеннях теорії організації, теорії управління, а також економічної теорії. Разом з тим організація торгівлі має власні категорії, особливості, принципи і зміст, які поки

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 2.1. Характеристика основних категорій теорії організації

Організація торгівлі як галузь знань, науковий напрямок базується насамперед на фундаментальних положеннях теорії організації, теорії управління, а також економічної теорії. Разом з тим організація торгівлі має власні категорії, особливості, принципи і зміст, які поки

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Поняття і зміст системи

Організація торгівлі як галузь знань, науковий напрямок базується насамперед на фундаментальних положеннях теорії організації, теорії управління, а також економічної теорії. Разом з тим організація торгівлі має власні категорії, особливості, принципи і зміст, які поки

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Характеристика організаційної системи

Організація торгівлі як галузь знань, науковий напрямок базується насамперед на фундаментальних положеннях теорії організації, теорії управління, а також економічної теорії. Разом з тим організація торгівлі має власні категорії, особливості, принципи і зміст, які поки

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Сутність структури

Організація торгівлі як галузь знань, науковий напрямок базується насамперед на фундаментальних положеннях теорії організації, теорії управління, а також економічної теорії. Разом з тим організація торгівлі має власні категорії, особливості, принципи і зміст, які поки

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 2.2. Зміст організації торгівлі

Глибина, сутність організації торгівлі може бути розкрита через її зміст, який виявляється в єдності структури й організаційних процесів. Структура торгівлі містить елементи, організаційні відносини, зв’язки і взаємодію. Крім того, структура торгівлі як соціально-економічна система

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 2.3. Синергетика та організація торгівлі

Синергетику можна вважати порівняно новим науковим напрямком, який являє собою універсальну теорію. Суть синергетики в контексті організації складних соціально-економічних систем полягає в тому, що вона вивчає їх спроможність до самоорганізації і становлення, підтримки розвитку

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Синергічний ефект

Синергетику можна вважати порівняно новим науковим напрямком, який являє собою універсальну теорію. Суть синергетики в контексті організації складних соціально-економічних систем полягає в тому, що вона вивчає їх спроможність до самоорганізації і становлення, підтримки розвитку

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Умови і механізми синергізму

Синергія виявляється в особливих, обумовлених процесом самоорганізації, умовах. Основні з них такі: – складність системи, яка характеризується значною кількість елементів, зв’язків, їх різноманітними, а також ієрархічними рівнями; – відкритість системи – ідеться не про

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 2.4. Закони організації

Теоретичними підвалинами організації є закони, які характеризують стійкі зв’язки і суттєву взаємообумовленість організаційних систем як об’єктивних явищ. Теорія організації базується на групі специфічних законів: самозбереження, впорядкування, синергії, композиції і пропорційності розвитку. Крім того, важлива

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 2.5. Основні принципи організації в торгівлі

Складність і багатогранність організації торгівлі зумовлює сукупність принципів, які доцільно поділити на загальні, або загальносистемні, принципи організації, принципи побудови організаційних систем у торгівлі, а також принципи організації процесів (рис. 2.4.). Загальносистемні принципи Принцип зовнішнього

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Загальносистемні принципи

Складність і багатогранність організації торгівлі зумовлює сукупність принципів, які доцільно поділити на загальні, або загальносистемні, принципи організації, принципи побудови організаційних систем у торгівлі, а також принципи організації процесів (рис. 2.4.). Загальносистемні принципи Принцип зовнішнього

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Принципи організаційної побудови

Складність і багатогранність організації торгівлі зумовлює сукупність принципів, які доцільно поділити на загальні, або загальносистемні, принципи організації, принципи побудови організаційних систем у торгівлі, а також принципи організації процесів (рис. 2.4.). Загальносистемні принципи Принцип зовнішнього

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Принципи організації процесів

Складність і багатогранність організації торгівлі зумовлює сукупність принципів, які доцільно поділити на загальні, або загальносистемні, принципи організації, принципи побудови організаційних систем у торгівлі, а також принципи організації процесів (рис. 2.4.). Загальносистемні принципи Принцип зовнішнього

Організація торгівлі – Апопій В. В. – РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ В СИСТЕМІ ТОРГІВЛІ

3.1. Загальна характеристика торгівлі як системи Торгівля як сфера національної економіки за своєю формою і змістом належить до складних соціально-економічних систем і виконує життєво важливі завдання і функції. Торгівля посідає особливе місце в структурі

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 3.1. Загальна характеристика торгівлі як системи

3.1. Загальна характеристика торгівлі як системи Торгівля як сфера національної економіки за своєю формою і змістом належить до складних соціально-економічних систем і виконує життєво важливі завдання і функції. Торгівля посідає особливе місце в структурі

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Функції торгівлі

3.1. Загальна характеристика торгівлі як системи Торгівля як сфера національної економіки за своєю формою і змістом належить до складних соціально-економічних систем і виконує життєво важливі завдання і функції. Торгівля посідає особливе місце в структурі

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Ресурси системи

Складні завдання і функції торгівлі потребують зосередження в цій сфері величезних ресурсів для забезпечення її нормального функціонування (табл. 3.1) Таблиця 3.1 Ресурсний потенціал внутрішньої торгівлі України (на початок 2004 р.) Види ресурсів Од. виміру

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Елементи системи

Складні завдання і функції торгівлі потребують зосередження в цій сфері величезних ресурсів для забезпечення її нормального функціонування (табл. 3.1) Таблиця 3.1 Ресурсний потенціал внутрішньої торгівлі України (на початок 2004 р.) Види ресурсів Од. виміру

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Інтегративність системи

Складні завдання і функції торгівлі потребують зосередження в цій сфері величезних ресурсів для забезпечення її нормального функціонування (табл. 3.1) Таблиця 3.1 Ресурсний потенціал внутрішньої торгівлі України (на початок 2004 р.) Види ресурсів Од. виміру

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 3.2. Види суб’єктів торговельної діяльності

Види суб’єктів Суб’єктний склад сфери торгівлі різноманітний і складний. Будучи відкритою системою, ця сфера легкодоступна для багатьох видів суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правового статусу, форми власності або відомчої належності. На відміну від інших систем,

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Види суб’єктів

Види суб’єктів Суб’єктний склад сфери торгівлі різноманітний і складний. Будучи відкритою системою, ця сфера легкодоступна для багатьох видів суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правового статусу, форми власності або відомчої належності. На відміну від інших систем,

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Суб’єкти системи

Види суб’єктів Суб’єктний склад сфери торгівлі різноманітний і складний. Будучи відкритою системою, ця сфера легкодоступна для багатьох видів суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правового статусу, форми власності або відомчої належності. На відміну від інших систем,

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 3.3. Організаційні моделі у сфері торгівлі

Форму об’єднання і впорядкування функціонально взаємозв’язаних елементів у межах певної структури можна назвати організаційною моделлю. Вона відображає внутрішню структуру об’єкта торгівлі або систем його внутрішньої організації. Практично втілюються організаційні моделі в організаційній побудові, яка

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Організаційні моделі в роздрібній торгівлі

Форму об’єднання і впорядкування функціонально взаємозв’язаних елементів у межах певної структури можна назвати організаційною моделлю. Вона відображає внутрішню структуру об’єкта торгівлі або систем його внутрішньої організації. Практично втілюються організаційні моделі в організаційній побудові, яка

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Організаційні структури оптових підприємств

Форму об’єднання і впорядкування функціонально взаємозв’язаних елементів у межах певної структури можна назвати організаційною моделлю. Вона відображає внутрішню структуру об’єкта торгівлі або систем його внутрішньої організації. Практично втілюються організаційні моделі в організаційній побудові, яка

Організація торгівлі – Апопій В. В. – РОЗДІЛ 4 СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ТОРГІВЛІ

Структурна перебудова означає радикальні зміни в елементах і складових, структури у результаті чого виникають якісно нові структурні моделі. Широкомасштабна структурна перебудова вітчизняної торгівлі спостерігалася в перехідний період під впливом трансформацій національної економіки на ринкових

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 4.1. Перебудова соціальної структури торгівлі

Структурна перебудова означає радикальні зміни в елементах і складових, структури у результаті чого виникають якісно нові структурні моделі. Широкомасштабна структурна перебудова вітчизняної торгівлі спостерігалася в перехідний період під впливом трансформацій національної економіки на ринкових

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Державна форма торгівлі

Структурна перебудова означає радикальні зміни в елементах і складових, структури у результаті чого виникають якісно нові структурні моделі. Широкомасштабна структурна перебудова вітчизняної торгівлі спостерігалася в перехідний період під впливом трансформацій національної економіки на ринкових

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Колективна форма власності

Структурна перебудова означає радикальні зміни в елементах і складових, структури у результаті чого виникають якісно нові структурні моделі. Широкомасштабна структурна перебудова вітчизняної торгівлі спостерігалася в перехідний період під впливом трансформацій національної економіки на ринкових

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Приватна форма торгівлі

Структурна перебудова означає радикальні зміни в елементах і складових, структури у результаті чого виникають якісно нові структурні моделі. Широкомасштабна структурна перебудова вітчизняної торгівлі спостерігалася в перехідний період під впливом трансформацій національної економіки на ринкових

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 4.2. Перебудова функціональної структури

Функціональна структура торгівлі Функціональна структура являє собою склад елементів, що виражають основні функції торгівлі. Донедавна ядро функціональної структури утворювали такі канали: “Матеріально-технічне забезпечення”, “Заготівля сільськогосподарської продукції” і “Торгівля товарами народного споживання”. Усі вони в

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Функціональна структура торгівлі

Функціональна структура торгівлі Функціональна структура являє собою склад елементів, що виражають основні функції торгівлі. Донедавна ядро функціональної структури утворювали такі канали: “Матеріально-технічне забезпечення”, “Заготівля сільськогосподарської продукції” і “Торгівля товарами народного споживання”. Усі вони в

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 4.3. Перебудова територіальної структури торгівлі

Територіальна структура торгівлі відображає регіональні особливості і пріоритети структурної політики в регіонах. Однак сама регіональна політика відносно територіального розвитку торгівлі тільки формується, тому структура торгівлі складається під впливом некерованих факторів зі значними деформаціями. Найбільш

Організація торгівлі – Апопій В. В. – РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

5.1. Поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення оптової торговельної діяльності Товарний характер розширеного суспільного відтворення обумовлює об’єктивну необхідність існування товарного ринку – місця і сфери здійснення обміну ново-виготовленого товару, оцінки його вартості.

Організація торгівлі – Апопій В. В. – 5.1. Поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення оптової торговельної діяльності

5.1. Поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення оптової торговельної діяльності Товарний характер розширеного суспільного відтворення обумовлює об’єктивну необхідність існування товарного ринку – місця і сфери здійснення обміну ново-виготовленого товару, оцінки його вартості.

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Суть оптового ринку матеріальних благ

5.1. Поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення оптової торговельної діяльності Товарний характер розширеного суспільного відтворення обумовлює об’єктивну необхідність існування товарного ринку – місця і сфери здійснення обміну ново-виготовленого товару, оцінки його вартості.

Організація торгівлі – Апопій В. В. – Оптовий ринок як сукупність його об’єктів і суб’єктів

Розуміння оптового ринку як сфери співвідношення, оцінки і рівнозваження інтересів і потреб споживачів (попиту) та інтересів і результатів праці виробників (пропозиції) у загальному вигляді є дещо абстрактним, оскільки з обох боків – як з