Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Передмова

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей світової економіки. Він, крім того, стимулює розвиток народного господарства країни, дозволяє збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку виїзного туризму, ефективного використання природного, історико-культурного потенціалу. Світова тенденція

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – РОЗДІЛ І. Планування як особлива форма діяльності

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей світової економіки. Він, крім того, стимулює розвиток народного господарства країни, дозволяє збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку виїзного туризму, ефективного використання природного, історико-культурного потенціалу. Світова тенденція

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Тема 1. Зміст процесу планування

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей світової економіки. Він, крім того, стимулює розвиток народного господарства країни, дозволяє збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку виїзного туризму, ефективного використання природного, історико-культурного потенціалу. Світова тенденція

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 1.1. Предмет, об’єкт та зміст планування

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей світової економіки. Він, крім того, стимулює розвиток народного господарства країни, дозволяє збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку виїзного туризму, ефективного використання природного, історико-культурного потенціалу. Світова тенденція

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 1.2. Планування – основна функція управління

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей світової економіки. Він, крім того, стимулює розвиток народного господарства країни, дозволяє збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку виїзного туризму, ефективного використання природного, історико-культурного потенціалу. Світова тенденція

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 1.3. Завдання курсу планування діяльності туристичних установ

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей світової економіки. Він, крім того, стимулює розвиток народного господарства країни, дозволяє збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку виїзного туризму, ефективного використання природного, історико-культурного потенціалу. Світова тенденція

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – РОЗДІЛ II. Методологічні основи планування діяльності туристичних установ

Тема 2. Методологічні рівні наукового дослідження 2.1. Теоретичний рівень 2.2. Теоретико-емпіричний рівень 2.3. Емпіричний рівень 2.3.1. Кабінетні досліджень 2.3.2. Дослідження з виходом на об’єкт (польові) Збільшення уваги до вивчення методики наукових досліджень спостерігається як

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Тема 2. Методологічні рівні наукового дослідження

Тема 2. Методологічні рівні наукового дослідження 2.1. Теоретичний рівень 2.2. Теоретико-емпіричний рівень 2.3. Емпіричний рівень 2.3.1. Кабінетні досліджень 2.3.2. Дослідження з виходом на об’єкт (польові) Збільшення уваги до вивчення методики наукових досліджень спостерігається як

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 2.1. Теоретичний рівень

Тема 2. Методологічні рівні наукового дослідження 2.1. Теоретичний рівень 2.2. Теоретико-емпіричний рівень 2.3. Емпіричний рівень 2.3.1. Кабінетні досліджень 2.3.2. Дослідження з виходом на об’єкт (польові) Збільшення уваги до вивчення методики наукових досліджень спостерігається як

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 2.2. Теоретико-емпіричний рівень

Теоретико-емпіричному рівню Відповідають загальнонаукові методи і підходи, які деколи ототожнюються з методом дослідження. Львівський вчений Семенюк Е. П. дає чітке визначення поняттю “підхід” – це логічно-гносеологічне і методичне утворення, що гранично строго виражає тільки

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 2.3. Емпіричний рівень

До Емпіричного Рівня наукового дослідження відносять ті конкретно наукові методи, які безпосередньо пов’язані з практикою. Вони поділяються на дві групи: міждисциплінарні і спеціальні. Міждисциплінарні застосовуються в декількох близьких між собою дисциплінах – це Експедиційний

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 2.3.1. Кабінетні дослідження

Ця методика полягає в грунтовному вивченні статистичної інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище фірми з доступних джерел. Такими повинні бути спеціальні довідників з даної сфери діяльності, прайс-листи, наукова та публіцистична література, інформація з інтернету.

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 2.3.2. Дослідження, з виходом на об’єкт (польові)

Ця методика полягає в грунтовному вивченні статистичної інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище фірми з доступних джерел. Такими повинні бути спеціальні довідників з даної сфери діяльності, прайс-листи, наукова та публіцистична література, інформація з інтернету.

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – РОЗДІЛ III. Систематизація основних видів планування діяльності туристичних підприємств

Тема 3. Вибір орієнтації планування Тема 4. Здійснення класифікації видів планування Тема 3. Вибір орієнтації планування 3.1. Реактивізм 3.2. Інактивізм 3.3. Прєактивізм 3.4. Інтєрактивізм 3.5. Основні принципи інтерактивного планування 3.1. Реактивізм Реактивне управління базується

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Тема 3. Вибір орієнтації планування

Тема 3. Вибір орієнтації планування Тема 4. Здійснення класифікації видів планування Тема 3. Вибір орієнтації планування 3.1. Реактивізм 3.2. Інактивізм 3.3. Прєактивізм 3.4. Інтєрактивізм 3.5. Основні принципи інтерактивного планування 3.1. Реактивізм Реактивне управління базується

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 3.1. Реактивізм

Тема 3. Вибір орієнтації планування Тема 4. Здійснення класифікації видів планування Тема 3. Вибір орієнтації планування 3.1. Реактивізм 3.2. Інактивізм 3.3. Прєактивізм 3.4. Інтєрактивізм 3.5. Основні принципи інтерактивного планування 3.1. Реактивізм Реактивне управління базується

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 3.2. Інактивізм

Тема 3. Вибір орієнтації планування Тема 4. Здійснення класифікації видів планування Тема 3. Вибір орієнтації планування 3.1. Реактивізм 3.2. Інактивізм 3.3. Прєактивізм 3.4. Інтєрактивізм 3.5. Основні принципи інтерактивного планування 3.1. Реактивізм Реактивне управління базується

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 3.3. Преактивізм

Сьогодні преактивізм – це домінуючий стиль управління в США. Ного прихильники не схильні ні повертатися до минулого, ні стояти на місці. Вони переконані, що майбутнє краще, ніж сучасне чи минуле. Тому вони намагаються прискорити

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 3.4. Інтерактивізм

Сьогодні преактивізм – це домінуючий стиль управління в США. Ного прихильники не схильні ні повертатися до минулого, ні стояти на місці. Вони переконані, що майбутнє краще, ніж сучасне чи минуле. Тому вони намагаються прискорити

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 3.5. Основні принципи інтерактивного планування

Здійснення такого планування опирається на три основних принципи: принцип участі, принцип неперервності і принцип холізму. Принцип участі Більшість тих, хто використовує плани, вважають, що головну користь приносить продукт планування – план. Інтерактивізм не згідний

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Принцип участі

Здійснення такого планування опирається на три основних принципи: принцип участі, принцип неперервності і принцип холізму. Принцип участі Більшість тих, хто використовує плани, вважають, що головну користь приносить продукт планування – план. Інтерактивізм не згідний

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Принцип неперервності

Здійснення такого планування опирається на три основних принципи: принцип участі, принцип неперервності і принцип холізму. Принцип участі Більшість тих, хто використовує плани, вважають, що головну користь приносить продукт планування – план. Інтерактивізм не згідний

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Принцип холізму

Цей принцип складається з двох частин: принцип координації і принцип інтеграції. Кожна із них відноситься до свого вимірювання організації. Організації розділені на рівні, кожен рівень – на одинці, які відрізняються по функціях, продукції і

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Тема 4. Здійснення класифікації видів планування

4.1. Виділення об’єктів планування на туристичних підприємствах 4.2. Типізація планування залежно від обраного об’єкта: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне 4.3. Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств 4.1. Виділення об’єктів планування на туристичних підприємствах

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 4.1. Виділення об’єктів планування на туристичних підприємствах

4.1. Виділення об’єктів планування на туристичних підприємствах 4.2. Типізація планування залежно від обраного об’єкта: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне 4.3. Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств 4.1. Виділення об’єктів планування на туристичних підприємствах

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 4.2. Типізація планування в залежності від обраного об’єкту: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне

4.1. Виділення об’єктів планування на туристичних підприємствах 4.2. Типізація планування залежно від обраного об’єкта: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне 4.3. Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств 4.1. Виділення об’єктів планування на туристичних підприємствах

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Реалізація стратегічного плану

Стратегічне планування набуває значення тоді, коли воно реалізовується. Після вибору основоположної загальної стратегії її необхідно реалізувати, об’єднавши з іншими організаційними функціями. Важливим механізмом ув’язки стратегії є розробка планів і орієнтирів: тактики, політики, процедур і

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Оцінка стратегічного плану

Стратегічне планування набуває значення тоді, коли воно реалізовується. Після вибору основоположної загальної стратегії її необхідно реалізувати, об’єднавши з іншими організаційними функціями. Важливим механізмом ув’язки стратегії є розробка планів і орієнтирів: тактики, політики, процедур і

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 4.3. Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств

Стратегічне планування набуває значення тоді, коли воно реалізовується. Після вибору основоположної загальної стратегії її необхідно реалізувати, об’єднавши з іншими організаційними функціями. Важливим механізмом ув’язки стратегії є розробка планів і орієнтирів: тактики, політики, процедур і

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – РОЗДІЛ IV. Маркетинговий план діяльності туристичних установ

Тема 5. Визначення загальнофірмових та маркетингових цілей на основі проведених досліджень ринку туристичних послуг Тема 6. Основні підходи до розробки стратегії підприємства Тема 7. Методи оцінки ефективності використання вибраної стратегії Тема 8. Товарна політика

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Teмa 5. Визначення загально фірмових та маркетингових цілей на основі проведених досліджень ринку туристичних послуг

Тема 5. Визначення загальнофірмових та маркетингових цілей на основі проведених досліджень ринку туристичних послуг Тема 6. Основні підходи до розробки стратегії підприємства Тема 7. Методи оцінки ефективності використання вибраної стратегії Тема 8. Товарна політика

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 5.1. Суть та функції маркетингу на туристичному підприємстві

Тема 5. Визначення загальнофірмових та маркетингових цілей на основі проведених досліджень ринку туристичних послуг Тема 6. Основні підходи до розробки стратегії підприємства Тема 7. Методи оцінки ефективності використання вибраної стратегії Тема 8. Товарна політика

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 5.2. Характеристика туристичного ринку України та її регіонів

Комплексне дослідження ринку проводиться в чотирьох напрямах: – дослідження ринку як такого; – вивчення покупців; – вивчення товарів; – вивчення конкурентів Дослідження ринку Передбачає визначення ємності або місткості ринку, а також можливої частки продуктів

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – В’їзний туризм

Комплексне дослідження ринку проводиться в чотирьох напрямах: – дослідження ринку як такого; – вивчення покупців; – вивчення товарів; – вивчення конкурентів Дослідження ринку Передбачає визначення ємності або місткості ринку, а також можливої частки продуктів

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Виїзний туризм

Комплексне дослідження ринку проводиться в чотирьох напрямах: – дослідження ринку як такого; – вивчення покупців; – вивчення товарів; – вивчення конкурентів Дослідження ринку Передбачає визначення ємності або місткості ринку, а також можливої частки продуктів

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 5.3. Планування сегментації ринку та визначення місткості

Основною передумовою ефективної товарної, цінової, збутової та рекламної діяльності фірми є виділення більш-менш однорідних груп споживачів – сегментація ринку. Сегментом ринку Називають групу споживачів, що займаються пошуком однотипних товарів та згоді їх купувати. Сегментація

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 5.4. Дослідження зовнішнього середовища фірми

Розроблення маркетингової стратегії починається з вивчення туристичного ринку, а саме тих сприятливих чи несприятливих факторів, що його формують. Сукупність цих чинників і становлять Середовище маркетингу. Зовнішнє середовище – це сукупність господарських суб’єктів, а також

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Оцінка ризику

Розроблення маркетингової стратегії починається з вивчення туристичного ринку, а саме тих сприятливих чи несприятливих факторів, що його формують. Сукупність цих чинників і становлять Середовище маркетингу. Зовнішнє середовище – це сукупність господарських суб’єктів, а також

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 5.5. Планування внутрішнього середовища діяльності підприємства

До основних факторів мікросередовища слід віднести: споживачів, конкурентів, постачальників, органи державного і місцевого самоврядування, фінансово-кредитні установи, рентабельність. Дослідимо фактори мікросередовища на прикладі туристичної фірми “Ігрек”. Споживачами туристичного продукту “Ігрек” здебільшого є люди із середнім

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 5.6. Ситуаційний аналіз – SWOT – аналіз

Визначення маркетингової стратегії туристичного підприємства принципово залежить від конкретної ситуації, в якій воно знаходиться. Тому на першому етапі стратегічного маркетингового планування проводиться всесторонній аналіз текучої діяльності туристичного підприємства – ситуаційний аналіз. Ситуаційний аналіз грунтується

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Тема 6. Основні підходи до розробки стратегії підприємства

6.1. Види маркетингових стратегій 6.2. Стратегічні альтернативи, що базуються на методі “товар-ринок” 6.3. Стратегії за Методом “Бостон консалтинг Груп” 6.4. Стратегічна модель Портера 6.1. Види маркетингових стратегій Врешті, основним завданням маркетингового планування – розробка

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 6.1. Види маркетингових стратегій

6.1. Види маркетингових стратегій 6.2. Стратегічні альтернативи, що базуються на методі “товар-ринок” 6.3. Стратегії за Методом “Бостон консалтинг Груп” 6.4. Стратегічна модель Портера 6.1. Види маркетингових стратегій Врешті, основним завданням маркетингового планування – розробка

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 6.2. Стратегічні альтернативи, що базуються на методі “товар-ринок”

Вибір генеральної стратегії на підприємстві є досить суб’єктивним фактором, тому існує багато методів, що допомагають вибору. В туристичній індустрії застосовуються методи диференційованого виробництва, оформлені в матрицю, де на одній стороні – оцінка перспектив розвитку

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 6.3. Стратегії за методом “Бостон консалтинг груп”

Матричний метод уявлення конкурентоспроможності, розроблений Бостонською консалдинговою групою застосовується для аналізу “характеристик товарів та вивчення конкурентоспроможності “стратегічних одиниць бізнесу” окремих компаній, галузей. Отже, маркетингова стратегія підприємства буде зображена у вигляді матриці, яка побудована з

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 6.4. Стратегічна модель Портера

Матричний метод уявлення конкурентоспроможності, розроблений Бостонською консалдинговою групою застосовується для аналізу “характеристик товарів та вивчення конкурентоспроможності “стратегічних одиниць бізнесу” окремих компаній, галузей. Отже, маркетингова стратегія підприємства буде зображена у вигляді матриці, яка побудована з

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Тема 7. Методи оцінки ефективності використання вибраної стратегії

Оцінка альтернативних маркетингових стратегій здійснюється 7-ма кількісними методами: платіжна матриця, дерево рішень, гістограма, лінійне програмування, теорія черг, імітаційне моделювання, теорія ігор. Найчастіше на практиці спеціалісти користуються трьома першими методами. Для них не потрібні програмне

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – Тема 8. Товарна політика

Оцінка альтернативних маркетингових стратегій здійснюється 7-ма кількісними методами: платіжна матриця, дерево рішень, гістограма, лінійне програмування, теорія черг, імітаційне моделювання, теорія ігор. Найчастіше на практиці спеціалісти користуються трьома першими методами. Для них не потрібні програмне

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 8.1. Конкурентноздатність товару чи послуги

Оцінка альтернативних маркетингових стратегій здійснюється 7-ма кількісними методами: платіжна матриця, дерево рішень, гістограма, лінійне програмування, теорія черг, імітаційне моделювання, теорія ігор. Найчастіше на практиці спеціалісти користуються трьома першими методами. Для них не потрібні програмне

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 8.2. Життєвий цикл товару чи послуги та стратегії для кожного етапу

Життєвий цикл товару – концепція, що визначає послідовність періодів існування товару. Кожному етапу відповідає своя маркетингова стратегія і своя тактика. 1. Етап розробки продукту пов’язаний зі значними інвестиціями на створення першої неприбуткової продуктової моделі.

Організація та планування діяльності туристичних підприємств – Мальська М. П. – 8.3. Асортиментна політика

Асортиментна політика повинна підвищувати конкурентноздатність товару на ринку шляхом вдосконалення набору товарних груп. Асортиментна політика включає: – визначення наборів товарних груп (видів, підвидів, марок) – оптимальне співвідношення базових моделей та їх модифікацій; – встановлення