Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – ПЕРЕДМОВА

Підручник “Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства” створений колективом авторів на основі глибокого вивчення змін, які відбулися у ресторанному господарстві за останнє десятиріччя. Перехід країни на ринкові умови господарювання обумовив кардинальні зміни у цій

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЙОГО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.1. РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ Ключові терміни: ресторанне господарство, підприємство ресторанного господарства, заклад ресторанного господарства, типи закладів ресторанного господарства, ресторан, бар, кафе (кав’ярня), закусочна (шинок), їдальня, кафетерій, буфет, клас закладу ресторанного господарства,

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – 1.1. РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

1.1. РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ Ключові терміни: ресторанне господарство, підприємство ресторанного господарства, заклад ресторанного господарства, типи закладів ресторанного господарства, ресторан, бар, кафе (кав’ярня), закусочна (шинок), їдальня, кафетерій, буфет, клас закладу ресторанного господарства,

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – 1.1.1. Ресторанне господарство, його місце в індустрії гостинності та тенденції розвитку

1.1. РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ Ключові терміни: ресторанне господарство, підприємство ресторанного господарства, заклад ресторанного господарства, типи закладів ресторанного господарства, ресторан, бар, кафе (кав’ярня), закусочна (шинок), їдальня, кафетерій, буфет, клас закладу ресторанного господарства,

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – 1.1.2. Комплекс послуг закладів ресторанного господарства

Заклади ресторанного господарства надають споживачам комплекс різноманітних послуг, які за своїм характером можна поділити на: – послуги з харчування; – послуги з виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів; – послуги з реалізації продукції; –

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – 1.1.3. Класифікація закладів ресторанного господарства

Заклади ресторанного господарства класифікуються за видами економічної діяльності, торговельно-виробничими ознаками, класами, комплексом продукції і послуг, сезонністю, потужністю, характером контингенту, використовуваними методами обслуговування*4. *4: {Підходи до класифікації закладів ресторанного господарства в різних країнах світу представлені

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – Типи закладів ресторанного господарства

Заклади ресторанного господарства поділяються на типи*5. Тип закладу визначається за сукупністю загальних характерних ознак торговельно-виробничої діяльності, до яких належать: *5: {Сучасна типізація закладів ресторанного господарства суттєво відрізняється від тієї, яка з’явилася вперше: корчма, шинок,

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – 1.1.4. Вимоги до закладів ресторанного господарства

Вимоги до закладів ресторанного господарства поділяються на загальні та відмінні для закладів певного типу і класу. До загальних вимог відносять наступні: – у закладах ресторанного господарства всіх типів і класів повинні забезпечуватися безпека життя

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – 1.1.5. Мережа закладів ресторанного господарства та її розміщення

Вимоги до закладів ресторанного господарства поділяються на загальні та відмінні для закладів певного типу і класу. До загальних вимог відносять наступні: – у закладах ресторанного господарства всіх типів і класів повинні забезпечуватися безпека життя

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства – Пятницька Н. О. – 1.2. ПРИМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ключові терміни: аванзал, бенкетний зал, тераса, балкон, вестибюль, гардероб, туалетні кімнати, умивальники для відвідувачів, кімната для паління, загальна гостинна, білизняна, сервізна, мийна столового посуду, касовий зал, кімната для прасування, лінія прилавків самообслуговування, буфетна стійка,