Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – 1. Основні засади організації та проведення туристсько-краєзнавчих подорожей учнівської і студентської молоді

Навчально-виховна робота в освітніх закладах України спрямована на відродження народних традицій, звичаїв, вивчення історії та сучасних проблем соціально-економічного розвитку рідного краю. Надзвичайно дієвим засобом виховання любові до своєї країни, джерелом знань про неї є

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – 1.1. Виникнення і розвиток туризму та краєзнавства

Навчально-виховна робота в освітніх закладах України спрямована на відродження народних традицій, звичаїв, вивчення історії та сучасних проблем соціально-економічного розвитку рідного краю. Надзвичайно дієвим засобом виховання любові до своєї країни, джерелом знань про неї є

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Зародження туристсько-краєзнавчої діяльності у давньому світі

Навчально-виховна робота в освітніх закладах України спрямована на відродження народних традицій, звичаїв, вивчення історії та сучасних проблем соціально-економічного розвитку рідного краю. Надзвичайно дієвим засобом виховання любові до своєї країни, джерелом знань про неї є

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Розвиток туристсько-краєзнавчої діяльності у XVIII-XIX ст

Наприкінці ХVIII – у першій половині XIX ст. у державах Західної Європи розпочався рух “Назад до природи”, що сприяло практичному застосуванню мандрівок із метою фізичного вдосконалення людини. Ураховуючи прикладне значення туризму у формуванні життєво

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Основні тенденції розвитку туристсько-краєзнавчої діяльності від початку XX ст. до сьогодення

В Україні на початку XX ст. важливого значення надавали науковим краєзнавчим дослідженням українські вчені Павло Тутковський (1850-1930), Степан Рудницький (1877-1938). На необхідність дослідження своєї місцевості, свого краю вказували перший президент України Михайло Грушевський (1866-1934),

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – 1.2. Краєзнавство і туризм у системі навчально-виховної роботи освітніх закладів

У системі навчально-виховної роботи освітніх закладів туризм постає діяльністю, що поєднує подорож та пізнання довкілля. З огляду на це туристсько-краєзнавчу діяльність О. Остапець визначав як комплексний засіб гармонійного розвитку дітей та юнацтва, що полягає

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Об’єкт, предмет і завдання туристсько-краєзнавчої діяльності

У системі навчально-виховної роботи освітніх закладів туризм постає діяльністю, що поєднує подорож та пізнання довкілля. З огляду на це туристсько-краєзнавчу діяльність О. Остапець визначав як комплексний засіб гармонійного розвитку дітей та юнацтва, що полягає

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Функції та види туристсько-краєзнавчої діяльності

У системі навчально-виховної роботи освітніх закладів туризм постає діяльністю, що поєднує подорож та пізнання довкілля. З огляду на це туристсько-краєзнавчу діяльність О. Остапець визначав як комплексний засіб гармонійного розвитку дітей та юнацтва, що полягає

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Форми і напрями туристсько-краєзнавчої діяльності

Кожна подорож потребує певних знань, умінь та навичок туриста, що обумовлено вимогами безпечного проведення подорожі та педагогічною доцільністю. Заздалегідь не підготовлена подорож може призвести до негативних педагогічних наслідків, а можливо, і до загрози життю

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Прогулянка

Кожна подорож потребує певних знань, умінь та навичок туриста, що обумовлено вимогами безпечного проведення подорожі та педагогічною доцільністю. Заздалегідь не підготовлена подорож може призвести до негативних педагогічних наслідків, а можливо, і до загрози життю

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Похід

Кожна подорож потребує певних знань, умінь та навичок туриста, що обумовлено вимогами безпечного проведення подорожі та педагогічною доцільністю. Заздалегідь не підготовлена подорож може призвести до негативних педагогічних наслідків, а можливо, і до загрози життю

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Екскурсія

Вона є колективним відвідуванням певного об’єкта з пізнавальною чи навчальною метою для загального культурного розвитку. Основне завдання її – навчити учнів не тільки розглядати, а й допитливо вивчати довкілля, знаходити нове й цікаве у

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Експедиція

Ця форма у більшій мірі притаманна туристсько-краєзнавчій діяльності. Це вища форма організації туристсько-краєзнавчої роботи. Від походів вона відрізняється більшим обсягом роботи і складністю завдань, що вимагає стараннішої підготовки учасників. В організації і проведенні експедицій

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Зліт

Ця форма у більшій мірі притаманна туристсько-краєзнавчій діяльності. Це вища форма організації туристсько-краєзнавчої роботи. Від походів вона відрізняється більшим обсягом роботи і складністю завдань, що вимагає стараннішої підготовки учасників. В організації і проведенні експедицій

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Секція

Це поширена форма учнівських та студентських об’єднань, складова гуртків, клубів, товариств. її ефективність полягає у можливості індивідуального підходу вчителя до кожного члена зокрема і секції загалом у конкретному напрямі краєзнавчої роботи. Кількість членів кожної

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Гурток

Це поширена форма учнівських та студентських об’єднань, складова гуртків, клубів, товариств. її ефективність полягає у можливості індивідуального підходу вчителя до кожного члена зокрема і секції загалом у конкретному напрямі краєзнавчої роботи. Кількість членів кожної

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Краєзнавче товариство

Це поширена форма учнівських та студентських об’єднань, складова гуртків, клубів, товариств. її ефективність полягає у можливості індивідуального підходу вчителя до кожного члена зокрема і секції загалом у конкретному напрямі краєзнавчої роботи. Кількість членів кожної

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Туристсько-краєзнавчий клуб

Це поширена форма учнівських та студентських об’єднань, складова гуртків, клубів, товариств. її ефективність полягає у можливості індивідуального підходу вчителя до кожного члена зокрема і секції загалом у конкретному напрямі краєзнавчої роботи. Кількість членів кожної

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Табір

Він є місцем літнього відпочинку, зміцнення здоров’я учнів і студентів, здійснення трудових і дослідницьких актів та десантів, суспільно корисних справ. У кожному таборі створюють гуртки, секції, основним напрямом роботи яких є виявлення і розвиток

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – 2.Організація та проведення туристсько-краєзнавчих подорожей

Для ефективної організації та проведення туристсько краєзнавчих подорожей необхідно розробити комплекс паралельних І Послідовних заходів, системне виконання яких забезпечить досягнення визначених цілей, розв’язання виховних, освітніх і спортивних завдань за максимального оздоровчого ефекту і повної

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – 2.1. Підготовка до туристсько-краєзнавчої подорожі

Для ефективної організації та проведення туристсько краєзнавчих подорожей необхідно розробити комплекс паралельних І Послідовних заходів, системне виконання яких забезпечить досягнення визначених цілей, розв’язання виховних, освітніх і спортивних завдань за максимального оздоровчого ефекту і повної

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Організація роботи керівника та учасників подорожі

Для ефективної організації та проведення туристсько краєзнавчих подорожей необхідно розробити комплекс паралельних І Послідовних заходів, системне виконання яких забезпечить досягнення визначених цілей, розв’язання виховних, освітніх і спортивних завдань за максимального оздоровчого ефекту і повної

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Планування маршруту походу

Після визначення мети походу і складу туристської групи слід вибирати і розробляти маршрут. Для цього можна скористатися спеціальними путівниками, які мають довідки щодо рекомендованих маршрутів. У путівниках вміщено всю необхідну інформацію про маршрути, наведено

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Визначення маршруту і графіка подорожі

Після визначення мети походу і складу туристської групи слід вибирати і розробляти маршрут. Для цього можна скористатися спеціальними путівниками, які мають довідки щодо рекомендованих маршрутів. У путівниках вміщено всю необхідну інформацію про маршрути, наведено

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Вивчення району подорожі

Після визначення мети походу і складу туристської групи слід вибирати і розробляти маршрут. Для цього можна скористатися спеціальними путівниками, які мають довідки щодо рекомендованих маршрутів. У путівниках вміщено всю необхідну інформацію про маршрути, наведено

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Розроблення маршруту

Після визначення мети походу і складу туристської групи слід вибирати і розробляти маршрут. Для цього можна скористатися спеціальними путівниками, які мають довідки щодо рекомендованих маршрутів. У путівниках вміщено всю необхідну інформацію про маршрути, наведено

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Складання календарного плану

Календарний план подорожі, графік руху і розрахунок денних переходів розробляють залежно від складності маршруту, фізичної і технічної підготовленості учасників групи, ваги рюкзаків, а також наявності певних екскурсійних об’єктів, для огляду яких необхідні зупинки. У

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Профіль маршруту

Календарний план подорожі, графік руху і розрахунок денних переходів розробляють залежно від складності маршруту, фізичної і технічної підготовленості учасників групи, ваги рюкзаків, а також наявності певних екскурсійних об’єктів, для огляду яких необхідні зупинки. У

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Складання кошторису походу

Кожен туристсько-краєзнавчий захід передбачає певні витрати. Навіть для одноденної подорожі необхідні кошти на такі витрати, як оплата проїзду та харчування. Як правило, складають перелік витрат перед походом та визначають шляхи надходження коштів. Кошторис походу

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Групове та особисте спорядження для туристських подорожей

Кожен туристсько-краєзнавчий захід передбачає певні витрати. Навіть для одноденної подорожі необхідні кошти на такі витрати, як оплата проїзду та харчування. Як правило, складають перелік витрат перед походом та визначають шляхи надходження коштів. Кошторис походу

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Особисте спорядження у пішому поході

У літній похід із нескладними умовами, якщо його проводять не у північних районах, із вовняних речей достатньо мати светр (бажано з високим коміром, на застібках) і м’які шкарпетки, які гарно облягають ногу, запобігаючи утворенню

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Особисте спорядження у гірській подорожі

У літній похід із нескладними умовами, якщо його проводять не у північних районах, із вовняних речей достатньо мати светр (бажано з високим коміром, на застібках) і м’які шкарпетки, які гарно облягають ногу, запобігаючи утворенню

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Особисте спорядження у водній подорожі

У нескладному поході особисте спорядження туриста-водника майже не відрізняється від спорядження пішого туриста. Як основне взуття замість черевиків часто одягають кросівки чи кеди. Рекомендується мати також гумові чоботи. Для запобігання натиранню шкіри рук під

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Підготовка спорядження до походу і догляд за ним

Важливе значення у спорядженні для походу має рюкзак. Його необхідно укласти так, щоб він став ніби частиною тіла туриста і сприяв збереженню гарної постави. За найменших зовнішніх габаритів він повинен мати якомога більший внутрішній

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Ремонт у похідних умовах

Важливе значення у спорядженні для походу має рюкзак. Його необхідно укласти так, щоб він став ніби частиною тіла туриста і сприяв збереженню гарної постави. За найменших зовнішніх габаритів він повинен мати якомога більший внутрішній

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – 2.2. Оформлення звітних документів про туристсько-краєзнавчу подорож

Відповідальним етапом роботи з підготовки групи до походу є оформлення маршрутних звітних документів, що дає змогу класифікувати туристів відповідно до чинних розрядних нормативів. Розгляд і затвердження маршруту Усі туристські групи перед виходом на маршрут

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Розгляд і затвердження маршруту

Відповідальним етапом роботи з підготовки групи до походу є оформлення маршрутних звітних документів, що дає змогу класифікувати туристів відповідно до чинних розрядних нормативів. Розгляд і затвердження маршруту Усі туристські групи перед виходом на маршрут

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Контроль за підготовкою і проведенням подорожі

Організація, яка проводить подорож, затверджує керівника групи та її склад, здійснює контроль за підготовкою групи, забезпечує її необхідним спорядженням, організовує консультації спеціалістів і медичне обстеження членів групи. За потреби ця організація погоджує з МКК

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Складання звіту подорожі

Організація, яка проводить подорож, затверджує керівника групи та її склад, здійснює контроль за підготовкою групи, забезпечує її необхідним спорядженням, організовує консультації спеціалістів і медичне обстеження членів групи. За потреби ця організація погоджує з МКК

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Залік мандрівки і присвоєння розрядів

Організація, яка проводить подорож, затверджує керівника групи та її склад, здійснює контроль за підготовкою групи, забезпечує її необхідним спорядженням, організовує консультації спеціалістів і медичне обстеження членів групи. За потреби ця організація погоджує з МКК

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – 2.3. Організація місця відпочинку туристів

Важливе значення для повноцінного відновлення організму туристів у багатоденній подорожі має організація місця відпочинку. Місце тривалої стоянки туристської групи називають туристський бівак. Залежно від тривалості перепочинку їх класифікують на малий привал, обідній привал, ночівлю,

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Організація привалів і ночівель

Важливе значення для повноцінного відновлення організму туристів у багатоденній подорожі має організація місця відпочинку. Місце тривалої стоянки туристської групи називають туристський бівак. Залежно від тривалості перепочинку їх класифікують на малий привал, обідній привал, ночівлю,

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Режим ночівлі і днювання

Важливе значення для повноцінного відновлення організму туристів у багатоденній подорожі має організація місця відпочинку. Місце тривалої стоянки туристської групи називають туристський бівак. Залежно від тривалості перепочинку їх класифікують на малий привал, обідній привал, ночівлю,

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Установлення і обладнання наметів

Основними вимогами до наметів є нескладність установлення за збереження необхідних зручностей у розміщенні учасників. Підготовка майданчика Вибране місце прибирають від грудок, каменів, шишок. Для нормального сну важливо, щоб майданчик був горизонтальним. У гірській місцевості

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Підготовка майданчика

Основними вимогами до наметів є нескладність установлення за збереження необхідних зручностей у розміщенні учасників. Підготовка майданчика Вибране місце прибирають від грудок, каменів, шишок. Для нормального сну важливо, щоб майданчик був горизонтальним. У гірській місцевості

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Порядок установлення наметів

Основними вимогами до наметів є нескладність установлення за збереження необхідних зручностей у розміщенні учасників. Підготовка майданчика Вибране місце прибирають від грудок, каменів, шишок. Для нормального сну важливо, щоб майданчик був горизонтальним. У гірській місцевості

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Обладнання наметів

Основними вимогами до наметів є нескладність установлення за збереження необхідних зручностей у розміщенні учасників. Підготовка майданчика Вибране місце прибирають від грудок, каменів, шишок. Для нормального сну важливо, щоб майданчик був горизонтальним. У гірській місцевості

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Організація найпростіших укриттів за відсутності намету

Іноді виникають непередбачувані ситуації, пов’язані із труднощами, які виникають у поході (погодні умови, лроблеми на маршруті тощо). Це змушує організувати незаплановану зупинку навіть за відсутності намету. У такому випадку необхідно вміти влаштовувати найпростіші укриття.

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Ночівлі без намету влітку

Іноді виникають непередбачувані ситуації, пов’язані із труднощами, які виникають у поході (погодні умови, лроблеми на маршруті тощо). Це змушує організувати незаплановану зупинку навіть за відсутності намету. У такому випадку необхідно вміти влаштовувати найпростіші укриття.

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей – Пангелов Б. П. – Ночівля без намету взимку

Іноді виникають непередбачувані ситуації, пов’язані із труднощами, які виникають у поході (погодні умови, лроблеми на маршруті тощо). Це змушує організувати незаплановану зупинку навіть за відсутності намету. У такому випадку необхідно вміти влаштовувати найпростіші укриття.