Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – ТЕМА VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

– суть внутрішнього контролю;

– мету внутрішнього контролю;

– несумісні функції працівників;

– завдання внутрішнього контролю;

– класифікацію внутрішнього контролю;

– сутність попереднього, поточного і подальшого контролю;

– предмет внутрішнього контролю;

– об’єктів внутрішнього контролю;

– суб’єктів внутрішнього контролю;

– суть внутрішнього аудиту;

– завдання внутрішнього аудиту;

– обов’язки внутрішніх аудиторів;

– послідовність виконання функцій внутрішнього аудиту;

– суб’єктів внутрішнього аудиту;

– основні положення про відділ внутрішнього аудиту;

– що має входити до складу методичного забезпечення внутрішнього аудиту;

– організаційну модель внутрішнього аудиту;

– питання організації діяльності служби внутрішнього аудиту;

– як здійснюється оцінка внутрішнього аудиту;

– етапи аудиювання;

– етичні вимоги до працівників внутрішнього аудиту;

– методичні прийоми внутрішнього аудиту;

– етапи внутрішнього аудиту;

– звітні документи за результатами внутрішнього аудиту;

– про відповідальність винних осіб;

– порядок вилучення документів;

– порядок відшкодування матеріальних збитків;

– про взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

– давати визначення внутрішнього контролю;

– проводити класифікацію внутрішнього контролю за:

– часом проведення;

– джерелами інформації;

– метою, цільовим призначенням та методом організації;

– визначати суб’єктів внутрішнього контролю;

– складати положення про ревізійну комісію, про відділ внутрішнього аудиту;

– визначати суть і завдання внутрішнього аудиту;

– розробляти послідовність виконання функції внутрішнього аудиту;

– визначати місце внутрішнього аудиту в загальній системі внутрішньогосподарського контролю;

– визначати роль внутрішнього аудиту в управлінні суб’єктом господарювання;

– визначте права, обов’язки і відповідальність спеціалістів відділу внутрішнього аудиту;

– визначати об’єктів внутрішнього аудиту та джерела інформації;

– вибирати метод організації перевірки;

– користуватися методичними прийомами фактичної, документальної та аналітичної перевірок;

– визначати етапи внутрішнього аудиту;

– підготувати кодекс етики внутрішнього аудитора;

– застосовувати методи внутрішнього аудиту залежно від визначеної мети;

– простежувати інформаційні зв’язки між документами і регістрами бухгалтерського обліку;

– складати робочі та підсумкові документи за результатами аудиту;

– вилучати необхідні документи;

– визначати розмір матеріальних збитків;

– реалізовувати матеріали внутрішнього аудиту;

– визначати взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту;

– оцінювати систему внутрішнього аудиту.

План

(логіка викладення і засвоєння матеріалу)

6.1. Внутрішній контроль: суть, класифікація, об’єкти і суб’єкти

6.2. Внутрішній аудит: суть, об’єкти та суб’єкти

6.3. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

6.4. Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту

Ключові поняття та терміни:

– внутрішній контроль;

– класифікація внутрішнього контролю;

– об’єкти і суб’єкти внутрішнього контролю;

– мета та завдання внутрішнього контролю;

– попередній, поточний і подальший контроль;

– документальний, фактичний і комбінований контроль;

– ревізія;

– тематично перевірка;

– службове розслідування;

– внутрішній аудит;

– завдання внутрішнього аудиту;

– обов’язки внутрішніх аудиторів;

– суб’єкти внутрішнього аудиту;

– стандарти внутрішнього аудиту;

– етико внутрішніх аудиторів;

– методичні прийоми внутрішнього аудиту;

– взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього аудиту

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

– Закон України “Про аудиторську діяльність”.

– МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль”.

– МСА 315 “Розуміння суб’єкта господарювання і його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень”.

– МСА 330 “Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – ТЕМА VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ