Організація готельного обслуговування – Мальська М. П

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – ПЕРЕДМОВА

Готельне господарство в комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в перспективі, згідно з прогнозами відомих профільних організацій, може стати найвагомішим сектором туристичної діяльності. Це – головний чинник і основна складова туристичної

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – Розділ 1. ІСТОРІЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

1.1. Основні історичні періоди розвитку готельної сфери в світі Історія сфери гостинності тісно пов’язана з розвитком культури, подорожей і туризму, відображаючи характерні культурні риси різних епох і народів, утілені в типах засобів розміщення, методах

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – 1.1. Основні історичні періоди розвитку готельної сфери в світі

1.1. Основні історичні періоди розвитку готельної сфери в світі Історія сфери гостинності тісно пов’язана з розвитком культури, подорожей і туризму, відображаючи характерні культурні риси різних епох і народів, утілені в типах засобів розміщення, методах

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – 1.1.1. Формування перших закладів гостинності (IV тис. до н. в. – V ст. н. в.)

1.1. Основні історичні періоди розвитку готельної сфери в світі Історія сфери гостинності тісно пов’язана з розвитком культури, подорожей і туризму, відображаючи характерні культурні риси різних епох і народів, утілені в типах засобів розміщення, методах

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – 1.1.2. Спеціалізовані засоби розміщення (VI-XV ст.). їх формування

Новий етап у розвитку сфери гостинності настав з розпадом Римської імперії у 476 р. н. с., у період Середньовіччя. Особливості формування мережі засобів гостинності цього періоду визначались насамперед ідеологією суспільних відносин, створеною на засадах

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – 1.1.3. Готельна та ресторанна сфера в XVI – на початку XX ст

Період Нового часу (XVI-XIX ст.) – вагомий етап у розвитку суспільних відносин в Європі. Він пов’язаний із трансформацією економічного та культурного життя. Активізація економіки внаслідок пожвавлення торгівлі, розширення сфери зайнятості відображаються в подорожах і

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – 1.1.4. Розвиток сучасного світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості

Після Другої світової війни розпочався сучасний період розвитку готельної індустрії. Його особливості пов’язані з масовим характером туризму, який викликав інтерес значної частини населення, передусім у високорозвинутих країнах. Поступ туризму та висока ділова активність населення

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – 1.2. Історія становлення готельної сфери в Україні

Перші заклади гостинності на території України виникли в XII-XIII ст., у період економічного та політичного розвитку Київської Русі. Вигідне географічне положення на перехресті торгових шляхів, культурні та релігійні зв’язки з країнами Середземномор’я, Балтики, Західної

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – 1.3. Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства України

Як відомо, до основних складових туристичної індустрії України належить готельне господарство. Однак сьогодні можна констатувати відсутність висококонкурентних позицій у цьому секторі національної економіки. Інфраструктура закладів розміщення не відповідає міжнародним нормам проживання та відпочинку: недостатня

Організація готельного обслуговування – Мальська М. П. – Розділ 2. ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

2.1. Модель та основні концепції гостинності Поняття “гостинність”, “приймання гостя” належить до основних понять суспільного розвитку, закладених у моральних принципах культури будь-якого народу. Водночас – це фундаментальний принцип організації обслуговування в туристичній сфері, категорія