Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 6.7.1.2. Взяття СПДФО на облік платників податків в органі державної податкової служби

6.7.1. Після державної реєстрації відповідний орган у десятиденний термін подає по одному екземпляру реєстраційної картки до Державної податкової інспекції та до органу державної статистики
6.7.1.1. Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби

Наступним кроком у реєстрації новоствореного підприємства є візит до органу державної податкової служби за місцезнаходженням підприємства для взяття його на облік платників податків. Це необхідно зробити протягом 20 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що всі документи для взяття на облік платників податків повинен подавати або особисто власник (власники), або засновник (засновники) чи уповноважена ним (ними) особа (заявник), або призначений керівник, або головний бухгалтер підприємства.

Відповідно до законодавства слід подати такі документи:

1. Заяву за формою № 1-ОПП, бланк якої можна придбати в органі державної податкової служби. Заява за формою № 1-ОПП підписується власником, засновником або призначеним керівником чи головним бухгалтером підприємства. Заяву за формою № 1 – ОПП необхідно подати до відділу обліку платників податків, потім вона реєструється в загальному відділі (канцелярії);

2. Нотаріально засвідчені копії статуту (якщо це потрібно для створюваної організаційної форми підприємства), установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

4. Копію довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєння ідентифікаційного коду.

Якщо серед засновників та (або) власників підприємства є юридичні особи – резиденти України, які перебувають на податковому обліку в інших органах державної податкової служби, то під час взяття підприємства на облік платників податків такі засновники та (або) власники мають подати копію довідки про взяття їх на облік платників податків за формою № 4-ОП11, виданої в податковій інспекції за їх місцезнаходженням.

Однак перелік необхідних документів цим не обмежується, оскільки особа, яка подає документи, повинна пред’явити свій паспорт та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з ДРФО власникам, засновникам (якщо власники та засновники підприємства – фізичні особи), а також директорові та головному бухгалтерові підприємства. Якщо Ви не пред’явите паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, працівники податкової інспекції мають право не прийняти у Вас документи для взяття на податковий облік.

Законодавство вимагає також, щоб перед взяттям на податковий облік підрозділ податкової міліції органу державної податкової служби, до якого Ви звернулися, здійснив перевірку паспортних даних і встановив місцезнаходження платника податків.

Це означає, що перед поданням документів для взяття на податковий облік працівники податкової міліції можуть вимагати, щоб засновники, власники, директор та головний бухгалтер з’явилися до них на співбесіду.

Якщо Ви подали всі необхідні документи, податкова інспекція повинна взяти новостворене підприємство на податковий облік протягом двох робочих днів після надходження заяви за формою № 1-ОПП.

Після взяття підприємства на податковий облік у податковій інспекції Вам мають видати Довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, яка підтверджує взяття підприємства на податковий облік, а також поставити на примірнику статуту підприємства відмітку (штамп) за підписом відповідальної особи податкової інспекції про взяття на податковий облік.

Крім того, треба подбати про те, щоб у податковій інспекції Вам видали копії довідки за формою № 4-ОПП, які потрібно пред’являти в тих установах банків, де Ви будете відкривати поточні рахунки підприємства, а також в інших органах державної влади.

Якщо банківська установа відкрила рахунки Вашому підприємству, то протягом трьох робочих днів від дня відкриття рахунку (включаючи день операції) Ви зобов’язані подати особисто або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу державної податкової служби, у якому Ваше підприємство перебуває на обліку, повідомлення про відкриття рахунків в установах банків. Пам’ятайте: якщо Ви не повідомите податкову інспекцію про відкриття рахунків у банках, то до Вашого підприємства можуть застосувати штрафні санкції.

6.7.1.2. Взяття СПДФО на облік платників податків в органі державної податкової служби

Ви повинні звернутися до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання для взяття на податковий облік у п’ятиденний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію. Під час візиту до податкової інспекції належить з’ясувати час роботи підрозділу з обліку платників податків та перелік документів, необхідних для взяття на облік. Відповідно до законодавства для взяття на податковий облік у податкову інспекцію необхідно звернутися з такими документами:

O заява за ф. № 5-ОПП, чистий бланк якої можна придбати в податковій інспекції;

O копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, .яку Вам повинні були видати в органі державної реєстрації;

O документ, що засвідчує особу (паспорт). (Варто відразу зробити копію першої, другої сторінки та сторінки з пропискою).

При цьому органові державної податкової служби забороняється вимагати від Вас додаткові документи для взяття його на податковий облік.

Проте радимо відразу придбати Книгу обліку доходів і витрат (якщо Ви не обираєте способу оподаткування за фіксованим податком ), оскільки її всеодно необхідно оформляти, тож краще її придбати й зареєструвати під час взяття на податковий облік. Книгу необхідно прошнурувати й пронумерувати в ній усі сторінки.

Після взяття Вас на облік як платника податків орган державної податкової служби видає Вам довідку за ф. № 4-ОПП, яка підтверджує взяття на податковий облік. Якщо Ви маєте намір відкрити банківський рахунок або виготовити печатку, то для пред’явлення в установу банку та до органу МВС обов’язково попросіть видати Вам також копії цієї довідки.

Після взяття Вас на облік як платника податків буде сформована облікова справа. На цьому Ваші відвідини податкової інспекції не закінчилися. Вам необхідно прийняти надзвичайно важливе рішення: обрати загальну систему оподаткування, обліку та звітності чи спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. До спрощених систем, зокрема, належать підприємницька діяльність за єдиним податком та за фіксованим податком.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 6.7.1.2. Взяття СПДФО на облік платників податків в органі державної податкової служби