Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 6.6.4.5. Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних Захворювань України

Усі підприємства, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Новостворене підприємство зобов’язане зареєструватися в робочому органі виконавчої дирекції Фонду за своїм місцезнаходженням протягом 10 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Відповідно до законодавства для реєстрації подаються такі документи:

1) заява встановленої форми;а також засвідчені нотаріально або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

2) свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

3) довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєння ідентифікаційного коду.

Документи для реєстрації може подати особисто власник (засновник) підприємства або уповноважена ним відповідальна особа, за наявності документу, що засвідчує її повноваження.

Заповнюючи заяву про реєстрацію, необхідно вказати галузь економіки, у якій працює Ваше підприємство та вид його діяльності. На підставі цих даних з Вашої заяви працівники Фонду визначать клас професійного ризику виробництва, а відтак – розмір страхового тарифу.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду за наявності відповідних документів повинен зареєструвати новостворене підприємство як платника страхових внесків протягом 10 робочих днів після надходження заяви.

Факт реєстрації Вашого підприємства Фондом засвідчується Страховим свідоцтвом.

Крім того, протягом 10 днів після прийняття заяви про реєстрацію робочий орган виконавчої дирекції Фонду має видати Вам Повідомлення про віднесення Вашого підприємства до класу ризику виробництва, якому відповідає його основна діяльність, розмір страхового тарифу, розрахунок розміру страхового внеску, а також реквізити банківського рахунку, на який необхідно перераховувати страхові внески.

6.6.4.6. Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності

Ваше підприємство є роботодавцем (використовує працю найманих працівників), а отже, є платником страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Тому підприємство має зареєструватися як платник страхових внесків до Фонду у виконавчій дирекції відділення Фонду протягом 10 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності незалежно від того, провадить це підприємство господарську діяльність і розрахунки з оплати праці чи ні.

Для реєстрації необхідно подати заяву встановленої форми.

Після реєстрації виконавча дирекція відділення Фонду повинна видати Повідомлення про реєстрацію платника, у якому зазначаються реєстраційний номер, присвоєний новоствореному підприємству, ставка та терміни перерахування страхових внесків, а також реквізити банківського рахунку, на який перераховуються страхові внески.

6.6.4.7. Одержання СПДЮО дозволу на виготовлення печаток і штампів

Обов’язковим атрибутом діяльності суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи є печатка, а в разі необхідності – штампи.

Виготовленням печаток і штампів займаються штемпельно-граверні майстерні. Однак для того, щоб у такій майстерні прийняли Ваше замовлення на виготовлення печатки (штампу), потрібно одержати дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів в органі внутрішніх справ.

Для одержання цього дозволу звертайтеся до міського або районного органу внутрішніх справ за місцем державної реєстрації.

Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів подаються такі документи:

1. Заява довільної форми, підписана керівником підприємства, у якій, зокрема, вказується:

А) кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;

Б) вперше чи ні виготовляються печатки та штампи для підприємства (під час виготовлення печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення);

В) місцезнаходження підприємства;

Г) прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані особи, відповідальної за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів;

Д) прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані керівника підприємства або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ;

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально;

3. Два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, затверджені керівником (власником) підприємства;

4. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів. Таким документом є платіжне доручення або квитанція про внесення коштів у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Документи для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів може подати керівник підприємства або уповноважена ним особа. Уповноважена особа при цьому має подати оформлене відповідно до вимог законодавства доручення, видане їй, на право подання документів (клопотання).

Органам внутрішніх справ для видачі дозволу на виготовлення печаток і штампів забороняється вимагати від суб’єкта підприємницької діяльності додаткові документи.

Протягом п’яти робочих днів від дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов’язаний видати Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів або дати письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

Під час одержання дозволу до органу внутрішніх справ подається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. На зворотному боці оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію проставляється штамп про видачу дозволу на право виготовлення певної кількості печаток і штампів, який засвідчується підписом працівника дозвільної системи органу внутрішніх справ і скріплюється печаткою з відтиском “Дозвільна система”. Відтак оригінал свідоцтва про державну реєстрацію повертається його власнику.

На кожному поданому примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів в органі внутрішніх справ ставляться штампи, які засвідчуються підписом працівника дозвільної системи й скріплюються печаткою з відбитком “Дозвільна система”. Крім того, орган внутрішніх справ повинен проставити на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів штамп про те, що печатки та штампи виготовляються вперше.

Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки.

На всіх печатках і штампах має зазначатися ідентифікаційний код Вашого підприємства, а напис на них повинен відповідати назві, яка зазначена у свідоцтві про державну реєстрацію підприємства.

Печатки емблемам, товарним знакам, тощо відповідним описом можуть бути виготовлені тільки тому разі, якщо вони зареєстровані у встановленому законодавством України порядку або передбачені у статуті чи положенні підприємства.

Штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від суб’єктів підприємницької діяльності замовлення на виготовлення печаток і штампів за умови подання разом з листами та заявами самих зразків (ескізів) печаток та штампів і дозволів органів внутрішніх справ на їх виготовлення.

Виготовлені печатки та штампи можна отримати лише після пред’явлення паспорта та доручення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 6.6.4.5. Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних Захворювань України