Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 6.6.4.3. Реєстрація СПДЮО в органі Пенсійного фонду України

Будь-яке новостворене підприємство повинно бути включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ). Для цього протягом 10 днів після державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи необхідно звернутися до територіального органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства.

Для включення до ЄДРПОУ подаються такі документи:

1. Заповнена облікова картка встановленого зразка;

2. Документ, що засвідчує внесення плати за включення до ЄДРПОУ. Облікову картку Ви можете отримати в територіальному органі державної статистики. Копію реєстраційної картки потрібно одержати в органі державної реєстрації (прослідкуйте, щоб на цій копії проставили відмітку органу державної реєстрації).

З практики відомо, що орган державної статистики, крім зазначених документів, може вимагати копії статуту або інших установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію. Тому для уникнення зайвих суперечок варто взяти ці документи із собою.

Довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України територіальний орган державної статистики видасть Вам за запитом протягом п’яти днів. Термін отримання довідки з ЄДРПОУ залежить від розміру плати за послуги, який у різних регіонах є неоднаковим.

У територіальному органі державної статистики видається довідка про включення до ЄДРПОУ, у якій, крім ідентифікаційного коду, вказуються коди видів економічної діяльності, якими планує займатись підприємство.

6.6.4.3. Реєстрація СПДЮО в органі Пенсійного фонду України

Оскільки всі підприємства в Україні є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, Ви зобов’язані зареєструвати новостворене підприємство в міському або районному органі Пенсійного фонду України за місцезнаходженням підприємства.

Це необхідно зробити протягом 10 днів від дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Для реєстрації подаються такі документи:

O заява встановленого зразка, бланк якої видається в органі Пенсійного фонду;

O засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

O засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ, присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики.

Після того, як Ваше підприємство зареєстрували, орган Пенсійного фонду України повинен видати Вам Повідомлення, у якому зазначається реєстраційний номер платника збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, присвоєний Вашому підприємству, ставка та терміни перерахування збору. Копію цього Повідомлення Ви повинні подати до установи банку під час відкриття рахунку.

6.6.4.4. Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Власники підприємств або уповноважені ними органи, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Крім того, Ваше підприємство повинно утримувати та фактично сплачувати до Фонду страхові внески із заробітної платні найманих працівників.

Тому власник підприємства або уповноважений ним орган зобов’язаний у 10-денний термін від дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності зареєструвати новостворене підприємство платником страхових внесків до Фонду в центрі зайнятості за місцезнаходженням підприємства (центри зайнятості виконують функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду).

Для реєстрації в центрі зайнятості Вам необхідно подати:

O заяву за встановленою формою, бланк якої можна отримати в центрі зайнятості;

O а також засвідчені відповідальною особою центру зайнятості копії:

O свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

O довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Після реєстрації центр зайнятості має видати Вам Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, у якому зазначаються:

O реєстраційний номер, присвоєний Вашому підприємству;

O розмір та терміни перерахування страхових внесків;

O реквізити банківського рахунку, на який необхідно перераховувати страхові внески;

O терміни подання розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 6.6.4.3. Реєстрація СПДЮО в органі Пенсійного фонду України