Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 11.2. Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи

З 1 січня 2004 року відповідно до змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” існуюча прогресивна система оподаткування змінилася на фіксоване оподаткування в розмірі 13% від доходів громадян. Але у зв’язку з цим нововведенням, метою якого, на думку народних депутатів, є зниження податкового тиску, виникає запитання: “Чи суттєво змінилися доходи, звільнені віл податкового тиску”. Спробуємо дати відповідь на поставлене запитання на основі розрахунків.

До введення фіксованого податку на прибуток громадян у розмірі 13%, тобто до 1 січня 2004 року, існувала прогресивна система оподаткування, при якій зі збільшенням суми доходу збільшується і процентна ставка. Зокрема, податкові платежі із заробітної плати потрібно було розраховувати за табл. 11.1.

Наприклад, візьмемо середньомісячну заробітну плату громадян України за 2002 рік, яка становила 376 грн. За шкалою прогресивного оподаткування, вказаною в таблиці 10.2, розрахуємо прибутковий податок з громадян:

Прибутковий податок за прогресивною шкалою = 19,55 + (376 – 170) 0,2 = 60,75 грн.

Прибутковий податок за фіксованою 13% ставкою = 376-0,13 = 48,88 грн.

Таблиця 11.1. Прогресивна шкала оподаткування доходів громадян

Організація бізнесу   Скібіцький О. М.   11.2. Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи

Очевидно, що величина податкових відрахувань із заробітної плати розміром 376 грн. була меншою, ніж у випадку сплати 13%.

Але є громадяни, які працюють на півставки або чверть ставки у зв’язку зі станом здоров’я або з інших причин. Тому для них 13-відсоткове оподаткування може призвести лише до збільшення податкових стягнень. Мимоволі напрошується висновок: ” Багаті стануть ще багатшими, а бідні ще біднішими”.

Узагальнимо одержані результати на графіку (рис. 11.1):

Організація бізнесу   Скібіцький О. М.   11.2. Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи

Рис. 11.1. Графік залежності податкових відрахувань від доходу

Організація бізнесу   Скібіцький О. М.   11.2. Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи

Рис. 11.2. Графік функції податкових відрахувань за новою та старою системами оподаткування

Наочною ілюстрацією нерівномірного розподілу доходів громадян у зв’язку з введенням нової системи оподаткування є крива Лоренца. Проілюструємо можливі зміни у нерівномірності поділу доходів громадян України за її допомогою (рис. 11.3). Норма кривої Лоренца показує, що однакові частки бідних і багатших громадян отримують різні частки від сукупного продукту в суспільстві. Після введення 13% податку на дохід громадян крива Лоренца змістилася праворуч. Прірва між рівнем доходів бідних та багатих ще збільшиться.

Нова система оподаткування має позитивні і негативні наслідки. Зокрема, вона сприятиме виведенню частини доходів громадян України із тіньового сектору, за рахунок чого збільшаться податкові надходження до бюджету.

Однак, слід зауважити, що для того щоб зменшити розрив в оподаткування між багатими та бідними Верховна Рада пішла звичним для себе

За даними графіку, нова система оподаткування стала вигідною лише для громадян, оподатковуваний дохід яких становить понад 206,43 грн. Причому чим вищі ці доходи – тим менше обсяг податку на доходи буде сплачено. Це, безумовно, сприятиме виведенню частини доходів громадян України із тіньового сектору і збільшенню податкових надходжень до бюджету.

Як зазначалося раніше, для осіб із зарплатою до 206,43 грн. нова система оподаткування стає механізмом збільшення податкових відрахувань. Графічно цей висновок підтвердив розміщення графіка функції податкових відрахувань за нової системою вище від старої (рис. 11.2).

Організація бізнесу   Скібіцький О. М.   11.2. Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи

Рис. 11.3. Крива Лоренцо за новою та старою системами оподаткування в Україні

Шляхом, тобто ввела пільги для громадян, чий дохід не перевищував 510 грн. Отже, крім звичайних категорій пільговиків на бюджет тягарем лягає величезна група пересічних громадян, чиї доходи з одного місця роботи не перевищують 510 грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 11.2. Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи