Оцінювання майна – Калінеску Т. В

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – ПЕРЕДМОВА

Ринкова трансформація економіки держави потребує досконалих механізмів аналізу ресурсної бази суб’єкта господарювання і визначення грунтовних підходів до оцінювання майна підприємства. У стратегії після кризового розвитку національної економіки країни дедалі більшого значення набуває відповідність й

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – І. Формування методологічних основ оцінювання майна

Ринкова трансформація економіки держави потребує досконалих механізмів аналізу ресурсної бази суб’єкта господарювання і визначення грунтовних підходів до оцінювання майна підприємства. У стратегії після кризового розвитку національної економіки країни дедалі більшого значення набуває відповідність й

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 1.1. Нормативна характеристика та основні ознаки майна

Ринкова трансформація економіки держави потребує досконалих механізмів аналізу ресурсної бази суб’єкта господарювання і визначення грунтовних підходів до оцінювання майна підприємства. У стратегії після кризового розвитку національної економіки країни дедалі більшого значення набуває відповідність й

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 1.2. Процедура здійснення оціночної діяльності

Оцінка майна, майнових прав (далі – оцінка майна) [1] – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами Закону, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності. У Законі

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 1.3. Нормативні підходи до оціночної діяльності в Україні

Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї зі сторін угоди та за згодою сторін. Проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках [1]: Створення

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 1.4. Інфраструктура ринку землі

Реалізація в життя будь-якого наміру людини або суспільства в цілому здійснюється через відповідний механізм. Аналогічно втілення ідеї земельної реформи в практичне життя також вимагає певного механізму, за допомогою якого була б реалізована її концепція.

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – ІІ. Визначення основних підходів щодо оцінювання вартості

2.1. Цілі оцінювання вартості майна 2.2. Основні підходи щодо оцінювання вартості 2.3. Методи оцінки майна підприємства Ключові слова: Вартість майна, цілі оцінювання, оцінна вартість, приципи оцінки, витратний та дохідний підходи, методи розрахунку вартості підприємства

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 2.1. Цілі оцінювання вартості майна

2.1. Цілі оцінювання вартості майна 2.2. Основні підходи щодо оцінювання вартості 2.3. Методи оцінки майна підприємства Ключові слова: Вартість майна, цілі оцінювання, оцінна вартість, приципи оцінки, витратний та дохідний підходи, методи розрахунку вартості підприємства

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 2.2. Основні підходи щодо оцінювання вартості

Принцип заміщення полягає в тому, що максимальну вартість визначають мінімальною ціною, за якою може бути придбаний інший об’єкт власності з аналогічною корисністю. Даний принцип покладено в основу трьох традиційних підходів до оцінки вартості [42,

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 2.3. Методи оцінки майна підприємства

Кожний із трьох розглянутих підходів припускає використання при оцінці майна властивих йому методів. Дохідний підхід базується на принципі очікування. Вартість об’єкта може бути встановлена як його здатність приносити дохід у майбутньому. Цей підхід засновано

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – ІІІ. Оцінювання нерухомості

3.1. Сутнісні характеристики визначення нерухомості 3.2. Особливості застосування методичних підходів щодо нерухомого майна 3.3. Особливості оцінки окремих видів нерухомого майна Ключові слова: Нерухомість, оцінка нерухомого майна, поліпшення нерухомого майна, метод прямого відтворення, метод заміщення,

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 3.1. Сутнісні характеристики нерухомості

3.1. Сутнісні характеристики визначення нерухомості 3.2. Особливості застосування методичних підходів щодо нерухомого майна 3.3. Особливості оцінки окремих видів нерухомого майна Ключові слова: Нерухомість, оцінка нерухомого майна, поліпшення нерухомого майна, метод прямого відтворення, метод заміщення,

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 3.2. Оцінювання нерухомого майна

Національний стандарт № 2 “Оцінка нерухомого майна” (далі – Стандарт) [100] є обов’язковим для застосування під час проведення оцінки нерухомого майна (нерухомості) суб’єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 3.3. Особливості оцінки окремих видів нерухомого майна

Національний стандарт № 2 “Оцінка нерухомого майна” (далі – Стандарт) [100] є обов’язковим для застосування під час проведення оцінки нерухомого майна (нерухомості) суб’єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – IV. Оцінювання земельних ресурсів

4.1. Характеристика ринку землі України. 4.2. Базові підходи до оцінювання земельних ресурсів. 4.3. Грошове оцінювання землі. 4.4. Порядок проведення грошового експертного оцінювання землі. 4.5. Нормативне визначення земельно-кадастрових робіт. Ключові слова: Ринок землі, державна політика,

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 4.1. Характеристика ринку землі України

4.1. Характеристика ринку землі України. 4.2. Базові підходи до оцінювання земельних ресурсів. 4.3. Грошове оцінювання землі. 4.4. Порядок проведення грошового експертного оцінювання землі. 4.5. Нормативне визначення земельно-кадастрових робіт. Ключові слова: Ринок землі, державна політика,

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 4.2. Базові підходи до оцінювання земельних ресурсів

Реалізація права власності на землю повною мірою може бути забезпечена лише за наявності оцінки земельної ділянки, що перебуває у власності чи користуванні, включаючи оренду громадянами, юридичними особами, державою. Оцінка земель в Україні перебуває в

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 4.3. Грошова оцінка земель

Комплекс проектних робіт включає: збір вихідних даних, розрахунок базової вартості квадратного метра землі в населеному пункті; виділення оцінних одиниць; пофакторну оцінку їх споживчих якостей та економіко-планувальне зонування території; виявлення локальних факторів; обгрунтування їх значень;

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 4.5. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок

Нормативна база регламентує проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій земель під час укладання цивільно-правових угод та переоцінки основних фондів для бухгалтерського обліку згідно із законодавством. Об’єктами експертної грошової оцінки [78] є земельні

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 4.6. Нормативне визначення земельно-кадастрових робіт

Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг використовуються при визначенні вартості робіт з виготовлення проектної і вишукувальної продукції та надання послуг відповідно до діючих в Україні нормативно-правових та технічних актів [83]. Вартість земельно-кадастрових робіт та

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – V. Контроль за дотриманням земельного законодавства

5.1. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель 5.2. Моніторинг земельних відносин 5.3. Державна земельна інспекція 5.4. Обмеження в користуванні певними видами земельних ділянок Ключові слова: Державне управління земельними ресурсами, геоінформаційні системи, обмеження в користуванні, земельна інспекція,

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 5.1. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель

5.1. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель 5.2. Моніторинг земельних відносин 5.3. Державна земельна інспекція 5.4. Обмеження в користуванні певними видами земельних ділянок Ключові слова: Державне управління земельними ресурсами, геоінформаційні системи, обмеження в користуванні, земельна інспекція,

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 5.2. Моніторинг земельних відносин

Відомий український вчений у сфері управління земельними ресурсами В. Горлачук [36, с. 251] стверджує, що об’єктом управління в цій галузі може бути тільки земельний простір (земельна ділянка), яка належить землекористувачу і має встановлені межі.

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 5.3. Державна земельна інспекція

Державна інспекція по контролю за використанням і охороною земель діє на підставі Положення про Державну інспекцію по контролю за використанням і охороною земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1958. Державна

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 5.4. Обмеження в користуванні певними видами земельних ділянок

З метою охорони земель законом установлюються певні обмеження і заборони на користування деякими земельними ділянками. Так, у відповідності зі ст. 48 ЗКУ на землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, що суперечить їхньому цільовому призначенню чи

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – VI. Еколого – економічна оцінка земельних ресурсів

6.1. Функції і показники економічної оцінки земельних ресурсів та умов 6.2. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу землі 6.3. Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу 6.4. Основні джерела забруднень земель 6.5. Наслідки забруднення земель 6.6. Оцінка

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 6.1. Функції і показники економічної оцінки земельних ресурсів та умов

6.1. Функції і показники економічної оцінки земельних ресурсів та умов 6.2. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу землі 6.3. Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу 6.4. Основні джерела забруднень земель 6.5. Наслідки забруднення земель 6.6. Оцінка

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 6.2. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу землі

Економічні відносини з приводу залучення природно-ресурсного потенціалу землі у виробничий процес сформувались історично, і нині досить складно дати об’єктивний аналіз видам економічних оцінок природних ресурсів землі та умов, етапам їхнього формування. Тим більш складно

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 6.3. Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу землі

У зв’язку з тим, що умови формування й недоліки витратної та результатної теорії аналогічні, можна представити алгоритми розрахунку економічної оцінки О природних ресурсів [122, с. 126] в узагальненому вигляді: Де: £ – витрати на

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 6.4. Основні джерела забруднення земель

Забруднення земель зумовлює не тільки екологічні проблеми, спричинені потраплянням хімічних елементів у грунтові води, продукти харчування, які були вирощені на землі і т. п., але й вплив на економіку та соціальні фактори суспільного життя.

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 6.5. Наслідки забруднення земель

Турбота про екологію поки що є привілеєм заможних країн, які вступили в постіндустріальну фазу розвитку. Земельний фонд у вартісному співвідношенні належить до найдорожчого багатства, але у наших чиновників ставлення до землі як до пасинка.

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 6.6. Оцінка забруднення земель та грунтів

За величиною зон та рівнем забруднення грунтів поділяється на фонове, локальне, регіональне, глобальне [13]. Фоновим вважається такий вміст забруднюючих речовин в грунті, котрий відповідає або близький до його природного складу. Локальним вважається забруднення грунту

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – VII. Оцінювання нематеріальних активів

7.1. Сутнісні ознаки об’єктів нематеріальних активів 7.2. Методологія оцінювання нематеріальних активів 7.3. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів Ключові слова: Нематеріальні активи, інтелектуальна власність, авторське право, ноу-хау, методи капіталізації прибутку і дисконтування майбутніх грошових

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 7.1. Сутнісні ознаки об’єктів нематеріальних активів

7.1. Сутнісні ознаки об’єктів нематеріальних активів 7.2. Методологія оцінювання нематеріальних активів 7.3. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів Ключові слова: Нематеріальні активи, інтелектуальна власність, авторське право, ноу-хау, методи капіталізації прибутку і дисконтування майбутніх грошових

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 7.2. Методологія оцінювання нематеріальних активів

У практиці підприємницької діяльності всі частіше виникають проблеми, позв’язані з оцінкою вартості нематеріальних активів. Така оцінка, зокрема, необхідна за таких обставин [10]: 1. З метою обліку та (чи) аналізу: O встановлення ціни на товари,

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 7.3. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

У практиці підприємницької діяльності все частіше виникають проблеми, пов’язані з оцінкою вартості нематеріальних активів [111]. Названа оцінка, зокрема, необхідна за таких обставин: Приватизація або відчуження нематеріальних активів державою; Включення об’єктів інтелектуальної власності до статутного

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – VIII. Особливості оцінювання потенціалу підприємства

8.1. Методологічні підходи до оцінювання потенціалу підприємства 8.2. Організація інформаційного забезпечення процесу оцінювання потенціалу підприємства 8.3. Аналіз структури майна підприємства Ключові слова: Методи оцінювання потенціалу, застосування індивідуальних та групових оцінок, процеси обробки даних інформаційного

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 8.1. Методологічні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

8.1. Методологічні підходи до оцінювання потенціалу підприємства 8.2. Організація інформаційного забезпечення процесу оцінювання потенціалу підприємства 8.3. Аналіз структури майна підприємства Ключові слова: Методи оцінювання потенціалу, застосування індивідуальних та групових оцінок, процеси обробки даних інформаційного

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 8.2. Організація інформаційного забезпечення процесу оцінювання потенціалу підприємства

В реалізації процесу оцінювання потенціалу підприємства, безумовно, значну роль буде відігравати інформаційне забезпечення. Корисність аналізу інформаційної бази оцінюється за ступенем задоволення потреб в інформації про діяльність підприємств різних категорій користувачів. Адже саме у можливості

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – 8.3. Аналіз структури майна підприємства

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Джерелами формування майна підприємства є [11]: O грошові та матеріальні внески засновників; O доходи, одержані від

Оцінювання майна – Калінеску Т. В. – Література

1. Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 № 1378-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст.229 із змінами, внесеними згідно із Законом 2. Закон України “Про відчуження земельних ділянок, інших