Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 9.2. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій банків в іноземній валюті та банківських металах використовуються такі балансові та позабалансові рахунки:

10 Готівкові кошти

11 Банківські метали

1200 А “Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України”;

1500 АП “Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках”

1600 АП “Кореспондентські рахунки інших банків”

2600 АП “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”

2603 П “Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання”

2620 АП “Кошти на вимогу фізичних осіб”

2650 АП “Кошти на вимогу небанківських фінансових установ”

2800 А “Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку”

2801 А “Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку”

2900 П “Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку” 2909 П “Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку”

Відповідні рахунки груп:

354 А “Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами”

364 П “Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами”

3800 АП “Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів”

3801 АП “Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів”

3810 АП “Переоцінка фінансових інструментів в іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за позабалансовими рахунками”

5102 АП “Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж”

5104 П “Результати переоцінки за операціями хеджування”

Відповідні рахунки розд. 61 “Комісійні доходи” (залежно від суті комісійної операції):

6204 АП “Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами”

6209 АП “Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами”

Позабалансові рахунки груп:

920 А “Валюта та банківські метали, що куплені, але не отримані”

935 А “Активи до отримання”

936 П “Активи до відправлення”

Рахунки:

9703 А “Інші активи на зберіганні” 9830 А “Документи і цінності, прийняті на інкасо” 9831А “Документи і цінності, відправлені на інкасо” 90 “Контррахунки для рахунків розділів 90-95” 991 “Контррахунки для рахунків розділів 96-98”

9920 АП “Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами”

Під час відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах за балансовими рахунками банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801.

Наприкінці кожного операційного дня суми залишків у гривневому еквіваленті за технічними рахунками 3800 та 3801 мають бути тотожними.

Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній валюті за аналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) того самого коду іноземної валюти відображається залежно від характеру операцій на балансовому рахунку 6204 “Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами”.

Різниці між сумами залишків у гривневому еквіваленті відповідної іноземної валюти та банківських металів за аналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) у розрізі кодів іноземної валюти та банківських металів, що виникають у зв’язку з математичним округленням, відображаються за балансовим рахунком 6204 “Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами”.

Для відображення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за позабалансовими рахунками банки можуть використовувати технічний рахунок 9920.

Рахунок 2603 банки використовують з метою здійснення валютного контролю відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання.

Аналітичний облік активів і зобов’язань в іноземній валюті та банківських металах, реалізованих та нереалізованих результатів за операціями в іноземній валюті, відкритих валютних позицій та їх гривневих еквівалентів здійснюється в розрізі кодів валют і банківських металів.

Порядок аналітичного обліку за технічними рахунками, використання транзитних рахунків з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості з подальшим відображенням операцій за відповідними рахунками за їх призначенням банк визначає самостійно в обліковій політиці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Облік і аудит у банках – Васюренко О. В. – 9.2. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах