Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – ВСТУП

Світовий досвід свідчить, що незважаючи на тенденцію певної уніфікації правил оподаткування в межах міждержавних об’єднань (союзів) для кожної країни характерні особливості в оподаткуванні, які притаманні тій чи іншій економічній системі. Такі правила закріплюються в

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКІВ

1.1. Світовий досвід взаємоузгодження інформації фінансової і податкової звітності 1.1.1. Запровадження МСФЗ в Україні Урядом України прийнято концепцію поступового переходу підприємств і організацій України до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (Міжнародних стандартів фінансової звітності) (далі

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.1. Світовий досвід взаємоузгодження інформації фінансової і податкової звітності

1.1. Світовий досвід взаємоузгодження інформації фінансової і податкової звітності 1.1.1. Запровадження МСФЗ в Україні Урядом України прийнято концепцію поступового переходу підприємств і організацій України до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (Міжнародних стандартів фінансової звітності) (далі

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.1.1. Запровадження МСФЗ в Україні

1.1. Світовий досвід взаємоузгодження інформації фінансової і податкової звітності 1.1.1. Запровадження МСФЗ в Україні Урядом України прийнято концепцію поступового переходу підприємств і організацій України до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (Міжнародних стандартів фінансової звітності) (далі

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.1.2. Міжнародний досвід застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств

На етапі переходу до нової методології обрахунку податку на прибуток в Україні, пов’язану із запровадженням і МСФЗ, і норм Податкового кодексу вітчизняні дослідники приділяють увагу взаємозв’язку фінансової та податкової звітності. І це закономірно. Аналогічна

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.1.3. Призначення механізму податкових різниць

І в теорії, і в практиці механізм податкових різниць з податку на прибуток розглядається як сполучена ланка між фінансовою та податковою інформацією. У світовій практиці бухгалтерського обліку правила оподаткування узгоджуються з правилами фінансового обліку

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.1.4. Досвід Російської Федерації

Росія має найбільшу на пострадянському просторі економіку і претендує на перші ролі в економіці та політиці країн СНД. В економіці Російської Федерації працюють як ринкові інституції, так і присутнє значне державне регулювання окремих аспектів

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.2. Генезис та розвиток податкового обліку і податкових розрахунків в Україні

Для облікових процесів в Україні як пострадянської країни характерним ще залишається вплив радянської школи і традицій бухгалтерського обліку. Це простежується в наступному: O орієнтація певного кола вчених та фахівців Мінфіну на “єдиний” бухгалтерський облік;

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Етап І. 1991 – 1996 рр

Для облікових процесів в Україні як пострадянської країни характерним ще залишається вплив радянської школи і традицій бухгалтерського обліку. Це простежується в наступному: O орієнтація певного кола вчених та фахівців Мінфіну на “єдиний” бухгалтерський облік;

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Етап II. 1997 – 2000 рр

Аналіз практики застосування облікових механізмів оподаткування свідчить, що з розвитком ринкових відносин податковий облік стає одним з основних видів обліку на рівні підприємства. З 1997 р. він набув рис домінуючого. Це пов’язано з тим,

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Особливості обліку валових доходів, валових витрат і амортизації

З 1 липня 1997 р. в законодавче поле було введено нові поняття “валовий дохід” (ВД) і “валові витрати” (ВВ). Показники ВД і ВВ не “вписувалися” в рамки нормативів бухгалтерського обліку. Тому схеми розрахунку прибутку

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Використання рахунків обліку

З 1 липня 1997 р. в законодавче поле було введено нові поняття “валовий дохід” (ВД) і “валові витрати” (ВВ). Показники ВД і ВВ не “вписувалися” в рамки нормативів бухгалтерського обліку. Тому схеми розрахунку прибутку

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Методика відображення доходів і витрат у регістрах бухгалтерського обліку

Наша власна бухгалтерська практика показала, що збір даних податкового обліку ВВ та ВД на той час ефективно був організований без ускладнення регістрів обліку – в діючих в той час регістрах журнально-ордерної форми обліку. Для

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Узагальнення даних у відомостях податкового обліку

Наша власна бухгалтерська практика показала, що збір даних податкового обліку ВВ та ВД на той час ефективно був організований без ускладнення регістрів обліку – в діючих в той час регістрах журнально-ордерної форми обліку. Для

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Облік ПДВ

Наша власна бухгалтерська практика показала, що збір даних податкового обліку ВВ та ВД на той час ефективно був організований без ускладнення регістрів обліку – в діючих в той час регістрах журнально-ордерної форми обліку. Для

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Облік податкових зобов’язань з ПДВ

Наша власна бухгалтерська практика показала, що збір даних податкового обліку ВВ та ВД на той час ефективно був організований без ускладнення регістрів обліку – в діючих в той час регістрах журнально-ордерної форми обліку. Для

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Зведений аналітичний облік

На підставі первинних документів – податкових накладних та розрахунку коригувань даних податкової накладної з 1997 по 2000 р. бухгалтери України складали регістри аналітичного обліку з ПДВ – Книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) і

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Зведений (синтетичний) облік

На підставі первинних документів – податкових накладних та розрахунку коригувань даних податкової накладної з 1997 по 2000 р. бухгалтери України складали регістри аналітичного обліку з ПДВ – Книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) і

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Бухгалтерський облік

На підставі первинних документів – податкових накладних та розрахунку коригувань даних податкової накладної з 1997 по 2000 р. бухгалтери України складали регістри аналітичного обліку з ПДВ – Книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) і

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Етап III. 2001 – 2005 рр

Цей період характерний як етап на-опрацювань механізмів податкового обліку. Вдосконалення регістрів обліку та форм представлення інформації. Суттєвих змін у методиці обліку податків не відбувалося. Мали місце окремі уточнення та зміни форми та показників податкової

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Етап IV. 2006 – 2007 рр

Цей період характерний як етап на-опрацювань механізмів податкового обліку. Вдосконалення регістрів обліку та форм представлення інформації. Суттєвих змін у методиці обліку податків не відбувалося. Мали місце окремі уточнення та зміни форми та показників податкової

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Етап V. 2008 – 2010 рр

Цей період характерний як етап на-опрацювань механізмів податкового обліку. Вдосконалення регістрів обліку та форм представлення інформації. Суттєвих змін у методиці обліку податків не відбувалося. Мали місце окремі уточнення та зміни форми та показників податкової

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Етап VI. 2011 р. – теперішній час. Податок на прибуток

Цей період характерний як етап на-опрацювань механізмів податкового обліку. Вдосконалення регістрів обліку та форм представлення інформації. Суттєвих змін у методиці обліку податків не відбувалося. Мали місце окремі уточнення та зміни форми та показників податкової

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Податок на додану вартість

Цей період характерний як етап на-опрацювань механізмів податкового обліку. Вдосконалення регістрів обліку та форм представлення інформації. Суттєвих змін у методиці обліку податків не відбувалося. Мали місце окремі уточнення та зміни форми та показників податкової

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3. Критичний аналіз статусу, функцій, об’єктів та методів податкового обліку

1.3.1. Методичні підходи до визначення поняття “податковий облік” в контексті інтерпретації категорії “бухгалтерський облік” Становлення податкового обліку як самостійної облікової системи як у світі, так і в Україні, відбулося відносно нещодавня. В працях закордонних

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.1. Методичні підходи до визначення поняття “податковий облік” в контексті інтерпретації категорії “бухгалтерський облік”

1.3.1. Методичні підходи до визначення поняття “податковий облік” в контексті інтерпретації категорії “бухгалтерський облік” Становлення податкового обліку як самостійної облікової системи як у світі, так і в Україні, відбулося відносно нещодавня. В працях закордонних

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Фінансовий облік

Необхідність уведення у законодавче поле поняття (терміну) “фінансовий облік” полягає у наступному. По-перше, такий вид обліку є різновидом бухгалтерського обліку і передує такому поширеному у практиці і закріпленому в Законі № 996 поняттю (терміну)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Податковий облік

Необхідність уведення у законодавче поле поняття (терміну) “фінансовий облік” полягає у наступному. По-перше, такий вид обліку є різновидом бухгалтерського обліку і передує такому поширеному у практиці і закріпленому в Законі № 996 поняттю (терміну)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Управлінський облік

Методики цього виду обліку достатньо повно описані в закордони та вітчизняній літературі. В контексті нашого дослідження ми виділяємо його як окрему підсистему бухгалтерського обліку порівняно із фінансовим і податковим. В цілому ці види обліку

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Податкові розрахунки

Методики цього виду обліку достатньо повно описані в закордони та вітчизняній літературі. В контексті нашого дослідження ми виділяємо його як окрему підсистему бухгалтерського обліку порівняно із фінансовим і податковим. В цілому ці види обліку

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.2. Статус податкового обліку

З набуттям чинності з 2011 р. норм Податкового кодексу України окремі науковці почали знову розглядати ідею “єдиного обліку”. Наприклад, Н Гура зазначає, що єдиною інформаційною базою об’єктів оподаткування за нових умов встановлено бухгалтерський облік

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Позиція законодавця

З набуттям чинності з 2011 р. норм Податкового кодексу України окремі науковці почали знову розглядати ідею “єдиного обліку”. Наприклад, Н Гура зазначає, що єдиною інформаційною базою об’єктів оподаткування за нових умов встановлено бухгалтерський облік

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Позиція центрального податкового органу

Позицію центрального податкового органу країни щодо видів обліку на підприємствах в умовах дії Податкового кодексу ілюструє наказ ДПАУ “Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства” від 22.12.2010 р.

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Позиція Міністерства фінансів України

Позицію центрального податкового органу країни щодо видів обліку на підприємствах в умовах дії Податкового кодексу ілюструє наказ ДПАУ “Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства” від 22.12.2010 р.

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Позиція аналітиків та дослідників державного сектору

Аналітики, дослідники та посадовці, які працюють в держаних установах або виконують дослідження на їхнє замовлення, популяризують серед бухгалтерської спільноти ідею відсутності податкового обліку у зв’язку із набуттям чинності ПКУ. Наприклад, автори колективної монографії “Інформаційне

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Позиція судового органу

Аналітики, дослідники та посадовці, які працюють в держаних установах або виконують дослідження на їхнє замовлення, популяризують серед бухгалтерської спільноти ідею відсутності податкового обліку у зв’язку із набуттям чинності ПКУ. Наприклад, автори колективної монографії “Інформаційне

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Позиція професійних бухгалтерських організацій

Аналітики, дослідники та посадовці, які працюють в держаних установах або виконують дослідження на їхнє замовлення, популяризують серед бухгалтерської спільноти ідею відсутності податкового обліку у зв’язку із набуттям чинності ПКУ. Наприклад, автори колективної монографії “Інформаційне

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.3. Розмежування понять “оподаткування” і “податковий облік”

У чинному Податковому кодексі відсутнє визначення наведених понять. Серед загальних термінів (понять) у ПКУ знайшли відображення лише окремі поняття: принципи оподаткування (стаття 4), поняття податку (стаття 6), види податків (стаття 8), перелік податків (статті

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.4. Креативний підхід до організації податкового обліку

Розглянутий підхід до визначення характеристик обліку є характерним для утилітарного (прикладного) підходу, коли облік вирішує саме функцію рахівництва. Слід мати на увазі, що в сучасному бізнесі облік виконує не лише функцію рахівництва. Часто облікові

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.5. Предмет, схеми і функції податкового обліку

У процесі аналізу складових податкового обліку (податкових розрахунків) в Україні важливо, з одного боку, окреслити зону податкового обліку – визначити предмет, схеми та об’єкти обліку, а з іншого – проаналізувати функції, правила (методи) та

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Предмет податкового обліку

У процесі аналізу складових податкового обліку (податкових розрахунків) в Україні важливо, з одного боку, окреслити зону податкового обліку – визначити предмет, схеми та об’єкти обліку, а з іншого – проаналізувати функції, правила (методи) та

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Загальна схема податкового обліку

У процесі аналізу складових податкового обліку (податкових розрахунків) в Україні важливо, з одного боку, окреслити зону податкового обліку – визначити предмет, схеми та об’єкти обліку, а з іншого – проаналізувати функції, правила (методи) та

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Функції податкового обліку

У процесі аналізу складових податкового обліку (податкових розрахунків) в Україні важливо, з одного боку, окреслити зону податкового обліку – визначити предмет, схеми та об’єкти обліку, а з іншого – проаналізувати функції, правила (методи) та

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.6. Об’єкти, методи та форми податкового обліку

Об’єкти обліку Поняття “об’єкт” деталізує поняття “предмет”. Досліджено, що об’єктами податкового обліку виступають складові податку: об’єкт оподаткування; база оподаткування; податкове зобов’язання платника податку. Тобто об’єкт обліку структурно виглядає як трирівнева система показників. Наведемо ілюстрацію

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Об’єкти обліку

Об’єкти обліку Поняття “об’єкт” деталізує поняття “предмет”. Досліджено, що об’єктами податкового обліку виступають складові податку: об’єкт оподаткування; база оподаткування; податкове зобов’язання платника податку. Тобто об’єкт обліку структурно виглядає як трирівнева система показників. Наведемо ілюстрацію

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Методи (прийоми, правила) обліку

Методи обліку в широкому розумінні виступають як сукупність прийомів облікового процесу. В нормах чинного ПКУ та попереднього законодавства поняття “методи (прийоми) податкового обліку” не наводилися. Вживаним поняттям в докодексний період був термін “правила податкового

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Форми податкового обліку

Методи обліку в широкому розумінні виступають як сукупність прийомів облікового процесу. В нормах чинного ПКУ та попереднього законодавства поняття “методи (прийоми) податкового обліку” не наводилися. Вживаним поняттям в докодексний період був термін “правила податкового

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.7. Узагальнення податкової інформації у формах фінансової звітності

Недоліком форм фінансові звітності є те, що в них не наводиться розгорнута інформація про додатки і збори підприємства. Між тим, користувачам звітів вельми потрібна інформація про суми нарахувань по кожному з податків, суми сплат

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.8. Постулати англомовного світу щодо досліджень в галузі обліку

Недоліком форм фінансові звітності є те, що в них не наводиться розгорнута інформація про додатки і збори підприємства. Між тим, користувачам звітів вельми потрібна інформація про суми нарахувань по кожному з податків, суми сплат

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Висновок до розділу 1

Думки західних економістів щодо статусу податкового обліку (податкових розрахунків) диференційовані залежно від моделі обліку, яку застосовує та чи інша країна – загальну чи кодифіковану. Російські вчені в переважній більшості притримуються концепції окремого існування податкового