Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Російська Федерація

Механізмом реалізації норм податкового Кодексу РФ виступає система податкового обліку. В цій країні статус податкового обліку закріплений законодавчо. Платник податку обчислює податкову базу за підсумками кожного звітного (податкового) періоду на основі даних податкового обліку, який ведеться окремо від бухгалтерського.

Відповідно до ст. 313 Податкового кодексу РФ [151] “податковий облік – система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого цим Кодексом”.

Також зазначено, що у разі, якщо в регістрах бухгалтерського обліку міститься недостатньо інформації для визначення податкової бази відповідно до вимог цього Кодексу, платник податків має право самостійно доповнювати застосовувані регістри бухгалтерського обліку додатковими реквізитами, формуючи тим самим регістри податкового обліку, або вести самостійні регістри податкового обліку”. Отже, платникам надається право вибору способів накопичення інформації про базу оподаткування. Елементи організації податкового обліку розкриті у нормах статей 313-333 Податкового кодексу РФ (станом на 01.06.2012 p.).

Російські автори зауважують, що в зарубіжних країнах існує дві моделі співіснування бухгалтерського (фінансового) та податкового обліку. Вони відрізняються за ступенем конвергенції. Дослідження довело, що модель російського податкового обліку побудована здебільше за європейським типом і є аналогічною схемі обліку, що діє у Франції. У такий схемі податковий облік більше зав’язаний на бухгалтерський облік. У той же час, російські вчені вважають, що протилежністю такої французької схеми є американська модель податкового обліку, тобто достатньо ізольована модель податкового обліку [143, с. 106 ].

Необхідність податкового обліку автори публікацій з РФ уважають у тому, що бухгалтерський облік зі своїми прийомами безперервного спостереження за господарськими процесами перестав задовольняти реалізацію фіскальних інтересів держави [138, с. 71].

Характерною для певного кола авторів також є позиція щодо наближення податкового обліку до податкового бюджетування. Останнє тісно пов’язано із фінансовим бюджетуванням підприємства. При цьому сутність податкового бюджетування визначається як право кожного платника податків використовувати дозволені законом важелі, прийоми, способи для максимального скорочення своїх податкових зобов’язань [138, с. 59; 147, с. 27]. Складовими бюджетування виступають його елементи – планування, облік і управління витратами на сплату податків, внесків. До цього ще додаються положення облікової політики платника податків.

Від податкового бюджетування автори з РФ протягують логічний ланцюг до податкового менеджменту. Останній формує податкову політику організації та здійснює її практичну реалізацію в податковому плануванні. Останнє виступає важливим елементом стратегічного планування, фінансового управління і контролю для середніх та великих підприємств.

Отже, податковий облік, за версією російських авторів (М. Аку-лич, О. Андриєнко, І. Бажин, Т. Бодрова, В. Захарин, М. Лабинцев, М. Маліс та ін.) виступає органічною частиною податкового бюджетування оскільки, систематизує потік інформації на стратегічному та оперативному рівнях планування. Одночасно він є системою, яка тісно пов’язана із бухгалтерським обліком. Проте не замінює останній і не виступає його складовою частиною. Наші дослідження довели, що такий висновок про місце податкового обліку є відображенням сучасного підходу до ієрархії облікових систем у структурі управління підприємством на етапі перехідної економіки.

Незважаючи на те, що систему податкового обліку організації РФ обирають самостійно, для ведення податкового обліку необхідно сформувати облікову політику для цілей оподаткування і прописати в ній порядок ведення податкового обліку (особливу увагу приділити врахуванню прямих і непрямих витрат); сформувати реєстри податкового обліку, де будуть міститися дані для розрахунку податкової бази.

Дані податкового обліку повинні відображувати:

O загальний порядок формування доходів і витрат;

O порядок визначення частки витрат, що враховуються в поточному податковому (звітному) періоді;

O суму залишку витрат (збитків), що відноситься до наступних податкових періодів;

O порядок створення резервів;

O суму заборгованості з податку. Підтвердженням даних податкового обліку є:

– первинні облікові документи (в тому числі, довідки бухгалтера);

– аналітичні регістри податкового обліку (зведені форми систематизації згрупованих даних податкового обліку за звітний (податковий) період без відображення по рахунках бухгалтерського обліку);

– розрахунок податкової бази [135; 138 та ін.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Російська Федерація