Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Планування перевірки глибини аналітичного бухгалтерського фінансового обліку

Зв’язок бухгалтерського обліку з податковими розрахунками обумовлює доцільність розгляду положень облікової політики замовника. Зокрема, доцільно визначити, чи передбачена робочим планом рахунків достатня глибина аналітичного обліку за всіма складовими податків (внески, збори). Зокрема, відсутність у робочому плані рахунків підприємства із філейною структурою управління субрахунків п’ятого порядку ускладнює аудиторську перевірку і підвищує ризик аудитора – ризик не виявлення (РН) окремих позицій аналітики підрозділів. Наприклад, субрахунок 6415 “ПДВ до сплати” у такому разі має бути доповнений п’ятим знаком за кількістю філій платника податку – 64151 “ПДВ за філією № 1”, 64152 “ПДВ за філією № 2” тощо. Аналогічні вимоги ставляться і до інших рахунків.

На завершальному етапі планування аудитор (керівник групи) складає робочі програми за розділами обліку або видами податків і доводить їх до відома відповідному учаснику перевірки. Наприклад, програма аудиту ПДВ енергетичної компанії може виглядати таким чином (табл. 4.6).

Уточнення до плану та програми аудиту

Загальний план і програма аудиту в міру необхідності можна уточнювати й переглядати в ході аудита. Планування аудитором своєї роботи здійснюється безупинно протягом усього часу виконання аудиторського завдання у зв’язку з мінливими обставинами або несподіваними результатами, отриманими в процесі виконання аудиторських процедур. Причини внесення значних змін у загальний план і програму аудита можуть фіксуватися документально.

Таблиця 4.6. ПРОГРАМА АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПРОЦЕДУРИ ПО СУТІ) ЗА 20ХХ РІК, КОД 01 ЕНЕРГОКОМПАНІЇ “А” У ПЕРІОД З 20.10.ХХ ПО 30.10.ХХ Р (фрагмент)

Розділ аудиту, його код

Відповідальний

Перелік реєстрів, їх код

Перелік первинних документів перевірки, їх код

Період перевірки

Підрозділи

Перелік Назва

Документації

Податкові зобов’язання (код 01):

1. Податковий облік, код 01.1

А

Реєстр виданих ПН (суцільно), код 01.11

Податкові накладні (суцільно), код 01.12

Січень

Грудень

Абонентська служба компанії, районних мереж

Розрахунки претензій абонентам (суцільно)

2. Фінансовий облік, код 01.2

А

Головна книга, картки рахунку 6415 (вібірково), код

01.21

2)і т. д.

Акти виконаних робіт, акти звірок розрахунків (вібірково), код 01.22

Січень-

Грудень

Абонентська служба компанії, районних мереж

Реєстр висталених рахунків (вибірково)

Уточнення програми у зв’язку із виконанням функцій податкового агента

Програма аудиту податків включає перевірку, як правило, тих податків, які безпосередньо сплачує економічний суб’єкт. Проте податки, що періодично сплачуються, можуть бути не всіма податками, які має сплачувати підприємство. Зокрема, може виникати обов’язок час від часу сплатити податок як податковий агент, наприклад, податок на доходи іноземної юридичної особи, податок з доходів фізичних осіб тощо. Тому програма перевірки повинна містити всі можливі податки, які можуть помилково не сплачуватися підприємством. У цьому разі при складанні програми податкового аудита використовують принцип обережності й розумного сумніву в ефективності системи внутрішнього контролю економічного суб’єкта. З цією метою на етапі планування доцільно запропонувати особі підприємства, відповідальній за нарахування податків підприємства, що перевіряється, заповнити анкету, що містить список усіх податків – державних і місцевих – для одержання інформації про кількість і види податків, що сплачуються конкретним платником. На підставі отриманих відповідей і дослідження облікової політики в сфері оподатковування можна одержати інформацію про те, нарахування й сплату яких податків платник можливо, не передбачив. За результатами опитування та вивчення системи обліку до програми можуть бути внесені зміни.

Крім зазначеного, до плану та програми можуть вноситися й інші поправки (коригування). Попередні висновки (резюме) аудитора за кожним розділом аудиторської програми, документально відображені в робочих документах, є підгрунтям для складання аудиторського звіту і по суті – підставою для формування об’єктивної думки аудитора про податкову звітність платника податку.

По закінченні процесу планування аудиту загальний план і програму аудиту остаточно оформлюють і затверджують у встановленому в аудиторській фірмі порядку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Планування перевірки глибини аналітичного бухгалтерського фінансового обліку