Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Механізм розрахунку податку

Об’єкт оподаткування

Аналогічно до українського і російського законодавства в Республіці Білорусь використовується термін “податкова база”. На відміну від вітчизняного показника у відповідності до Податкового кодексу Республіки Білорусь (далі – ПК

РБ, або Кодекс) податкова база податку на додану вартість визначається виходячи з усіх надходжень платника, отриманих ним у грошовій, натуральній та інших формах від реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав (п. 4 ст. 97 ПК РБ).

Цей податок стягується митними органами також при ввезенні товарів на територію Республіки Беларусь, у тому числі, і з території держав – членів Митного союзу. Порівняння основних об’єктів оподаткування з ПДВ в Україні та країнах Митного союзу наведено у дод. В2.

Механізм розрахунку податку

Аналогічно до інших країн, що застосовують ПДВ, в Білорусі сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між загальною сумою податку на додану вартість, обчисленою за підсумками звітного періоду, та сумами податкових вирахувань. Отже, термінологія і схеми розрахунку податку практично співпадають із російським варіантом ПДВ

Методика визначення податкового зобов’язання

Важливою є стаття 100 ПК РБ, за якою визначають момент фактичної реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав. Зокрема, дата зобов’язання з ПДВ прив’язана до дати реалізації активів, робіт, послуг за методикою бухгалтерського обліку. Така норма відрізняється від українського аналога. При цьому такий момент залежить від прийнятого положення облікової політики підприємства стосовно визначення виручки – метод нарахувань або касовий метод. Отже, у білоруських платників ПДВ є право вибору одного з двох зазначених методів. Аналогічна ситуація і з податком на прибуток.

Для платників, у яких відповідно до облікової політики виручка від реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав у бухгалтерському обліку визначається (визнається) за методом нарахувань, момент фактичної реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав припадає на день відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), передачі майнових прав.

Для платників, у яких відповідно до облікової політики виручка від реалізації визнається за касовим методом, момент фактичної реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав припадає на день зарахування коштів від покупця (замовника) на рахунок (у касу) платника. У разі продажу за готівку таке зарахування має відбутися не пізніше шістдесяти днів з дня відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), передачі майнових прав. Тобто білоруський платник ПДВ при продажу товарів за готівку обмеження у відтермінуванні дати реалізації. Така заборона певною мірою виключає можливі маніпуляції з ПДВ, у тому числі й оптимізацію податку шляхом перенесення термінів виникнення зобов’язання.

Ускладненим виявляється механізм визначення ПДВ у роздрібній торгівлі. Так, відповідно до п. 5 ст. 102 ПК РБ за підвищеною ставкою проводиться обчислення податку у разі відсутності окремого обліку оборотів з реалізації товарів, оподатковуваних за різними податковими ставками. Вочевидь, така норма зумовлює необхідність детального аналітичного обліку руху товарів у торгівлі за різними ставками податку, що спричиняє додаткові витрати на його ведення.

Кодексом передбачена підвищена відповідальність за суми ПДВ, що зайво пред’явлені у первинних облікових документах продавцем покупцям товарів (робіт, послуг), майнових прав (п. 8 ст. 105). Така сума підлягає сплаті в бюджет таким продавцем, за винятком виправлення зайво пред’явлених сум податку на додану вартість на підставі актів звірки розрахунків, підписаних продавцем і покупцем. З іншого боку, у разі зазначення в первинних облікових документах ПДВ в сумі меншій, ніж встановлено законом, обчислення та сплата податку проводяться продавцем за базовою ставкою (18%).

Деякі норми законодавства є застарілими порівняно з українськими та російськими нормами. Це стосується не лише термінів закону, які прив’язані до термінології бухгалтерського обліку радянської доби, а й порядку проведення розрахунку ПДВ. Наприклад, платники, що здійснюють роздрібну торгівлю та діяльність з надання послуг громадського харчування, можуть проводити обчислення податку на додану вартість по товарах виходячи з податкової бази та частки суми ПДВ по товарах, що залишилися на кінець звітного періоду у вартості цих товарів. Форми розрахунку ПДВ виходячи з податкової бази та частки суми податку при реалізації товарів за роздрібними цінами та порядок його заповнення затверджує Міністерство з податків і зборів Республіки Білорусь. Зазначимо, що аналогічний порядок застосовувався в Україні ще до 1997 р.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Механізм розрахунку податку