Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Форми податкового обліку

Методи обліку в широкому розумінні виступають як сукупність прийомів облікового процесу. В нормах чинного ПКУ та попереднього законодавства поняття “методи (прийоми) податкового обліку” не наводилися. Вживаним поняттям в докодексний період був термін “правила податкового обліку” згідно зі статтею 11 закону про оподаткування прибутку підприємств [93]. В умовах дії ПКУ термін “правила” доречно трансформувати у поняття “прийоми” податкового обліку. Це стосується всіх податків (зборів, внесків). До методичних прийомів податкового обліку, як нами досліджено, потрібно віднести такі його елементи:

O визначення бази оподаткування та її інформаційного джерела;

O визначення дати виникнення податкового зобов’язання або його елементів;

O розрахунок бази оподаткування, її складових елементів;

O розрахунок суми податкового зобов’язання та його елементів;

O застосування первинних або зведених документів для фіксації елементів бази оподаткування або елементів податкового зобов’язання;

O застосування форм регістрів аналітичного та синтетичного (зведеного) податкового обліку бази оподаткування та податкового обліку податкового зобов’язання або його елементів.

Методичні та технологічні аспекти податкового обліку відносно кожного податку (збору, внеску) має розробляти безпосередньо платник податку із закріпленням їх в обліковій політиці підприємства. Такий підхід застосовується в країнах Євросоюзу, що є перспективним напрямом для України.

Разом з тим, у бухгалтерському обліку застосовують прийоми, які є класичними за визначенням, як чотири пари елементів методу:

1. Рахунки та подвійний запис.

2. Документування та інвентаризація.

3. Оцінка та калькуляція.

4. Балансове узагальнення і звітність.

Дослідження показує, що зазначені прийоми бухгалтерського фінансового обліку частково можуть бути використані й в податковому обліку, зокрема, з ПДВ (табл. 1.11).

Таблиця 1.11. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ З ПДВ

Метод бухгалтерського обліку

Можливість застосування в податковому обліку

1. Рахунки та подвійний запис

Застосовується різновид рахунків – реєстри виданих та отриманих податкових накладних. Подвійний запис не застосовується

2. Документування та інвентаризація

Застосовується первинний документ – податкова накладна. Інвентаризація заборгованості (сальдо розрахунків) перед бюджетом є обов’язковою перед річним звітом

3. Оцінка та калькуляція

Оцінка за договірними (регульованими) цінами застосовується при визначенні бази оподаткування за окремими операціями постачання номенклатури товарів (робіт, послуг). Калькуляція не застосовується

4. Балансове узагальнення і звітність

Використовується принцип балансування (порівняння) зобов’язань та кредиту з визначенням різниці у вигляді чистого податкового зобов’язання або суми до відшкодування. Звітність представлена у формі декларацій

Отже, в податковому обліку з ПДВ використовуються окремі елементи метода бухгалтерського обліку, які є універсальними, що свідчить про певний зв’язок зазначених видів обліку в контексті збирання та оброблення інформації.

Форми податкового обліку

За класичним формулюванням форма бухгалтерського обліку визначається як сукупність регістрів обліку, їх побудови та зв’язку між ними. Під формою податкового обліку розуміють сукупність технічних носіїв податкової інформації у вигляді первинних документів (первинні розрахунки), реєстрів інформації, додатків до декларації. Ці технічні носії мають певну структуру – таблиці, розрахунки, накопичувальні реєстри тощо. їхнє призначення – формування результатної податково-облікової інформації з метою заповнення декларації.

Наприклад, інформація податкового обліку з податку на додану вартість проходить такі етапи:

Облік і аудит податків в Україні   Малишкін О. І.   Форми податкового обліку

Рис. 1.5. Етапи узагальнення інформації з ПДВ

Дослідження показує, що зазначені технічні носії у сукупності являють собою взаємоув’язану структуру інформації пірамідального типу, на вершині якої знаходиться податкова декларація. Більш докладно складові такої системи розглянуто у розділах 2 і 3 цієї роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Форми податкового обліку