Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 3.2. Моделі зв’язку інформації фінансової та податкової звітності з ПДВ

Податок на додану вартість (ПДВ) є одним із основних наповнювачів бюджету України з іншого боку, – найпроблемнішим з усіх податків, як з точки зору його обліку, так і з позицій його адміністрування. Вітчизняна практика свідчить, що в обліку розрахунків по податку на додану вартість виникає багато питань, непорозумінь та суперечностей щодо правильного застосування податкових норм, визнання в обліку сум податкового зобов’язання та податкового кредиту, порядку їх відображення в реєстрах та звітності. Тому необхідно здійснити аналіз обгрунтування порядку відображення їх в системі документації, рахунків бухгалтерського обліку та реєстрах податкового обліку. Актуальною виявляється проблема взаємозв’язку даних фінансового та податкового обліку та форм і показників фінансової і податкової звітності. В результаті з’явиться можливість рекомендувати таку методику здійснення обліку даного податку, який зробить його більш раціональним і ефективним.

Дослідження проведене за такими напрямками методичного забезпечення облікового процесу: аналіз характерних рис податкового обліку ПДВ, застосування податкових накладних, у тому числі, обов’язкових реквізитів цього документа, особливості ведення реєстрів аналітичного обліку, порівняння аналітичних позицій в різних видах обліку, удосконалення форми реєстру накладних, проблемні методичні аспекти бухгалтерського фінансового обліку ПДВ, проблемні аспекти обліку імпортного ПДВ, особливості обліку ПДВ у бюджетних установах.

3.2.1. Аналіз характерних рис податкового обліку ПДВ

Дослідженням теоретичних основ ПДВ в Україні займалися дослідники О. Амоша, В. Буряковський, В. Волканов, Д. Дяковський, Н. Ущапівська та ін.

Питання організації та методики обліку і контролю ПДВ висвітлені в навчальних посібниках М. Войнаренко, М. Коцупатрого, Г. Пухальської, В. Сердюк та інших науковців і практиків.

Аналітикам слід виходи з того, що окремий податковий облік ПДВ в Україні започатковано з 1997 р. До 2011 р. нормативною базою його слугував Закон про ПДВ, відповідні накази ДПАУ. З

2011 р. він здійснюється на базі норм розділу У ПКУ та відповідних наказів ДПС і Мінфіну України. Останнім часом методичні аспекти ПДВ частіше узагальнюються в документах Мінфіну.

Характерними рисами податкового обліку ПДВ на сучасному етапі розвитку економіки виступають:

O окремі правила виникнення й обліку податкового зобов’язання та податкового кредиту – за правилом першої події або касовим методом;

O окремі правила коригування та відновлення ПЗ та ПК;

O окремий первинний документ на операції постачання товарів (робіт, послуг) – податкова накладна, митна декларація, розрахунок коригувань до податкової накладної. Порядок виписки і сфера застосування податкової накладної не прив’язаний до правил ведення бухобліку і регулюється виключно нормами ПКУ та відповідного наказу державного органу;

O окремий регістр аналітичного обліку у формі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. З 2011 р. додатково введено Єдиний реєстр ПН;

O окрема декларація та додатки до неї.

Усі ці чинники дозволяють стверджувати, що в Україні склалася автономна, відокремлена від бухгалтерського фінансового обліку система інформації про складові ПДВ, яка в окремих елементах має властивості незалежності.

Разом з тим, відповідно до норм Закону про бухгалтерський облік та фінзвітність підприємства зобов’язані вести облік кредиторської та дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом. Документальною підставою фінансового обліку слугують не податкові, а товарні документи – товарні накладні, акти виконаних робіт тощо. їх виписують і застосовують незалежно від наявності (відсутності) податкових документів. Зазначені документи можуть певною мірою дублювати показник операцій та подій в різних видах обліку. Проте товарні й податкові документи не підміняють один одно.

При аналіз взаємозв’язку різних видів обліку в методичному та інформаційному аспектах слід виходити з того, що порядок бухгалтерського фінансового обліку операцій на субрахунку 641/ПДВ (або субрахунку 6415 в програмі 1С Бухгалтерія) не впливає жодним чином на показники декларації з ПДВ Останні формуються за правилами и нормами розділу V ПКУ. Технічно показники податкового обліку з ПДВ відображуються у такий послідовності: податкова накладна (митна декларація) – реєстр виданих і отриманих податкових накладних – єдиний державний реєстр податкових накладних – декларація з ПДВ – додатки до декларації. Зазначені документи та регістри не застосовують в системі бухгалтерських рахунків.

Сучасний стан взаємодії податкової та фінансової інформації з ПДВ в Україні наведено у дод. В 6.

Специфікою податкового обліку відображення операцій з ПДВ є те, що не можна включати до податкового кредиту будь-які витрати (податковий кредит), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями. У фінансовому обліку такої заборони немає. Така ситуація призводить до часового розриву у відображення суми податкового кредиту з ПДВ у різних видах обліку та загальної суми ПДВ до сплати, оскільки покупець може визнати суму податкового кредиту лише за наявності податкової накладної, яка може затримуватись у продавця. Тому спочатку розглянемо проблеми первинного обліку ПДВ в аспекті взаємозв’язку даних різних видів обліку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 3.2. Моделі зв’язку інформації фінансової та податкової звітності з ПДВ