Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 3.2.2. Методика застосування податкових накладних

Нами досліджено комплекс питань щодо особливостей первинного документа податкового обліку – показників та реквізитів податкової накладної як первинного документа податкового обліку, що відрізняють її від бухгалтерських документів та розбіжності в оформленні і проведенні за специфічними операціями. Під бухгалтерськими документами розуміють товарні документи та акти виконаних робіт (послуг). (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. РІЗНИЦЯ У ПІДХОДАХ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

З/п

Умова, операція, подія, показник податкової накладної

Відображення в первинних документах обліку

Податкового

Бухгалтерського

1

Податкову накладну заповнює особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, у т. ч. філії платника податку

Так

Ні

2

Порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та не містить літер чи інших символів

Так

Ні

3

Показники “Індивідуальний податковий номер покупця”, “Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)”

Так

Ні

4

Виписується під час виконання договорів про спільну діяльність

Так

Можливо

5

Виписується під час виконання договорів про управління майном

Так

Можливо

6

Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у порядковому номері накладної після знака дробу перед номером філії чи структурного підрозділу код відповідної діяльності

Так

Ні

7

Виписується у день виникнення податкових зобов’язань продавця

Так

Не

Обов’язково

8

Виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг

Так

Можливо

9

Виписується на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс)

Так

Ні

10

Виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

– здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку)

– виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами

Так

Ні

– надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника)

11

У разі коли частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (додаток 1)

Так

Можливо

12

Податкова накладна є підставою для віднесення до податкового кредиту витрат зі сплати податку на додану вартість у покупця, зареєстрованого як платник податку

Так

Ні

13

Реєструється в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

Так

Ні

14

Реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних

Так

Ні

15

Невірно заповнена накладна спричиняє штрафні санкції до юридичної особи

Так

Ні

16

Видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу їх отримувача

Так

Можливо

17

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту

Так

Ні

18

Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні

Так

Ні

19

У разі, коли звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу – на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною

Так

Ні

20

У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 розділу V ПКУ постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної

Так

Можливо

21

Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

Так

Ні

22

Показник “База оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою – 20 відсотків”

Так

Ні

Складено автором на підставі норм ПКУ та нормативних документів ДПС України.

Отже, по більшості операцій (13 з 22 або 65 %), які є характерними для податкового обліку, бухгалтерські документи не оформлюють взагалі, оскільки відсутня потреба. В окремих ситуаціях (35 %) таке оформлення є можливим, але не обов’язковим. Цей факт вказує на певні розбіжності у сутності показників в обох видах обліку на рівні первинного обліку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 3.2.2. Методика застосування податкових накладних