Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.6. Об’єкти, методи та форми податкового обліку

Об’єкти обліку

Поняття “об’єкт” деталізує поняття “предмет”. Досліджено, що об’єктами податкового обліку виступають складові податку: об’єкт оподаткування; база оподаткування; податкове зобов’язання платника податку. Тобто об’єкт обліку структурно виглядає як трирівнева система показників. Наведемо ілюстрацію трирівневої структури об’єктів обліку на прикладі ПДВ та податку на прибуток (табл. 1.10).

Таблиця 1.10. ОБ’ЄКТИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ З ПДВ ТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Податок

Об’єкт оподаткування

База оподаткування

Податкове зобов’язання

1. Податок на додану вартість

A. Постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/ орендарю

Б. Постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ

B. Ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту (далі – імпорт)

Г. Вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі – експорт)

Д. 3 метою оподаткування цим податком до експорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 – 37 Митного кодексу України

Базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об’єкта оподаткування

База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка, і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання (стаття 23 ПКУ).

Податок, визначений як різниця між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту

Е. 3 метою оподаткування цим податком до імпорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 – 37 Митного кодексу України, для їх подальшого вільного обігу на території України Є. Постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом (стаття 185 ПКУ).

2. Податок на прибуток

Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135 – 137 ПКУ, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 – 143 ПКУ (стаття 134 ПКУ).

Прибуток, визначений відповідно до статті 134 ПКУ

Сума податку на прибуток, що підлягає нарахуванню та відображенню в декларації згідно з нормами ПКУ

У свою чергу база оподаткування з ПДВ розподіляється на складові:

O сума податкового зобов’язання (розділ І декларації з ПДВ);

O сума податкового кредиту (розділ II декларації з ПДВ);

O сума чистого податкового зобов’язання або сума від’ємного значення (розділ III декларації з ПДВ).

База оподаткування з податку на прибуток диференціюється на такі складові:

O оподатковувані доходи (до 2011 р. – валовий дохід);

O оподатковувані витрати (до 2011 р. – валові витрати і амортизація).

Поняття доходів і витрат за ПКУ та за законами, прийнятими до ПКУ, не є співставними. Проте в цьому контексті вони порівнюються як об’єкти обліку різних періодів.

По інших податках, зборах можлива дворівнева структура об’єкта обліку. До такої групи податків відносяться ті з них, по яких об’єкт оподаткування та база оподаткування співпадають. Це характерно для податків, обчислених з натуральних показників. Наприклад, податок за першу реєстрацію автотранспортних засобів обчислюється з кожної одиниці транспортного засобу залежно від обсягу двигуна. Вартісний показник при цьому в базі податку відсутній.

По кожному податку (збору, внеску) законодавством визначається індивідуальна, специфічна база, яку і слід застосовувати в податковому обліку та розрахунках суми податку. Зауважимо, що в фінансовому обліку такі показники у згрупованому вигляді не застосовують, оскільки в цьому немає потреби.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.6. Об’єкти, методи та форми податкового обліку