Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.5. Предмет, схеми і функції податкового обліку

У процесі аналізу складових податкового обліку (податкових розрахунків) в Україні важливо, з одного боку, окреслити зону податкового обліку – визначити предмет, схеми та об’єкти обліку, а з іншого – проаналізувати функції, правила (методи) та форми, за якими здійснюється такий облік.

Предмет податкового обліку

У вітчизняній літературі не сформульоване загальновизнане поняття предмету податкового обліку. Окремі економісти, наприклад, В. Шпак зазначає, що предметом податкового обліку є формування бази оподаткування та забезпечення контролю розрахунків з бюджетом за податками і платежами [130, с. 198].

Російські автори визначають такий предмет як діяльність підприємства, в результаті якої у платника податку виникають зобов’язання з обрахування та сплати (утримання) податку [147, с. 9]. Таке загальне формулювання не викликає заперечень у цілому. Проте для умов України слід урахувати такі особливості.

По-перше, згідно з вимогою пп. 14.1.36 Податкового кодексу України податкові зобов’язання виникають у підприємства у разі ведення не будь-якої, а господарської діяльності.

По-друге, як ми зазначали раніше, операції зі сплати податку не належать до сфери податкового обліку, а є прерогативою фінансового обліку і відображуються на рахунках грошових коштів (за кредитом) та розрахунків з бюджетом (за дебетом).

По-третє, окремі категорії платників податку, які ведуть податковий облік, не сплачують зобов’язання до бюджету. Як приклад можна навести сільськогосподарські та переробні підприємства, які не сплачують нарахований ПДВ по обсягах закупленого та переробленого і реалізованого м’яса у живій вазі та молока. Не сплачують податок на прибуток підприємства (організації), які звільнені від оподаткування згідно з вимогами статті 154 ПКУ. Проте вони зобов’язані вести податковий облік операцій оподаткування.

Отже, Предмет податкового обліку – це господарська діяльність платника податку, в результаті якої виникають зобов’язання з обрахування суми податку.

Загальна схема податкового обліку

Конкретні схеми облікових процесів доцільно розділити на два періоди: до прийняття ПКУ і період чинності ПКУ. Проте незмінними залишаються такі атрибути як податкові декларації і реєстри податкового обліку. Тому загальна схема податкового та фінансового обліку податку на прибуток, ПДВ, інших податків та внесків як у до періоду чинності Податкового кодексу України, так і після набуття їм чинності набуває статусу універсальної (рис. 1.4).

У процесі поглиблення досліджень схеми обліку доцільно трансформувати у моделі обліку. Застосування облікових моделей обліку з податку на прибуток після набуття чинності ПКУ 2011 р. з урахуванням податкових різниць наведено у розділі 2, а щодо ПДВ – у розділі 3 цієї роботи. У загально-методичному плані можна стверджувати про існування у вітчизняній практиці протягом років незалежності схеми паралельної (автономної), а стосовно ПДВ – незалежної (в окремих елементах) системи; схеми залежної (вбудованої) організації податкового обліку.

Функції податкового обліку

До функцій обліку належать такі прояви сутності інформації податкового обліку: фіскальна, планово-прогнозна, інформаційна, аналітично-контрольна, характеристику яких наведено у табл. 1.9.

Облік і аудит податків в Україні   Малишкін О. І.   1.3.5. Предмет, схеми і функції податкового обліку

Рис. 1.4. Загальна схема зв’язку податкового та фінансового обліку в України

Таблиця 1.9. ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА-ПЛАТНИКА ПОДАТКУ

Функції податкового обліку

Характеристики функцій

Фіскальна

Сприяння виконанню функції держави у процесі справляння податків до державного або місцевого бюджетів

Планово-прогнозна

Постачання інформації для аналізу даних щодо податкового навантаження платника податку; вибір оптимальної системи та способів оподаткування; прогноз величини податків на наступні періоди

Інформаційна

Надання інформації для складання декларацій, планування й прогнозування податкових витрат, управлення за відхиленнями шляхом повної реєстрації оподатковуваних операцій та достовірних розрахунків податкових зобов’язань

Аналітично-контрольна

Надання інформації для аналізу стану і тенденцій податкового навантаження платника податку та розрахунків з бюджетом Виявлення резервів оптимізації оподаткування Контроль за правильністю и своєчасністю нарахувань податкового зобов’язання, своєчасності й повноти розрахунків з бюджетом, правомірністю використання пільг, звільнень тощо Забезпечення контрольного органу інформацією про нарахування та сплату податків у формі декларацій і податків до них


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – 1.3.5. Предмет, схеми і функції податкового обліку