Нумізматика – Шуст P. M

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Розбудова грошово-монетного господарства Речі Посполитої в останній чверті XVI – першій половині XVII ст

Наступне десятиліття позначене гострим політичним протистоянням між шляхетськими угрупованнями Речі Посполитої, які після смерті у 1572 р. Сигізмунда II Августа намагалися посадити на трон свого кандидата. За короткого панування Генріха Валуа (1574) та в

Нумізматика – Шуст P. M. – §3. Структура грошового ринку на українських землях у XVI – першій половині XVII ст

У перших десятиліттях XVI ст. панівними на грошовому ринку українських земель залишалися монети, відкарбовані на монетних дворах Польщі та Литви. Найбільш ранніми серед них були коронні півгроші та денарії Владислава II Ягелло (1386-1434), хоча

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 5. НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ГРОШОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII-XVIII ст

§1. Монетні реформи другої половини XVII ст. У середині XVII ст. відбувся перелом в історії Речі Посполитої, яка вступила в смугу політичних та військових конфліктів, що призвело до економічної та фінансової кризи, занепаду міст,

Нумізматика – Шуст P. M. – §1. Монетні реформи другої половини XVII ст

§1. Монетні реформи другої половини XVII ст. У середині XVII ст. відбувся перелом в історії Речі Посполитої, яка вступила в смугу політичних та військових конфліктів, що призвело до економічної та фінансової кризи, занепаду міст,

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Особливості розвитку грошового ринку Правобережної України у другій половині XVII-XVIII ст

Політичні події, що розгорталися на українських землях в середині XVII ст., наслідком яких стала ліквідація незалежності України та її поділ між Річчю Посполитою і Московською державою, мали значний вплив на розвиток грошового господарства краю.

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ГРОШОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – ПОЧАТОК XX ст.)

§1. Питання карбування монети в Українській гетьманській державі та формування грошового ринку Лівобережної України в другій половині XVII ст. У процесі утворення Московської централізованої держави до її складу вже у XIV-XV ст. потрапила частина

Нумізматика – Шуст P. M. – §1. Питання карбування монети в Українській гетьманській державі та формування грошового ринку Лівобережної України в другій половині XVII ст

§1. Питання карбування монети в Українській гетьманській державі та формування грошового ринку Лівобережної України в другій половині XVII ст. У процесі утворення Московської централізованої держави до її складу вже у XIV-XV ст. потрапила частина

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Грошова реформа Петра І та її вплив на грошове господарство українських земель

Наприкінці 80-х років XVII ст. в політичному житті Московської держави відбулися суттєві зміни. Прагнення царівни Софії шляхом стрілецьких заворушень домогтися скинення з трону молодого царя Петра Олексійовича і встановити своє правління не мали успіху.

Нумізматика – Шуст P. M. – §3. Грошове господарство українських земель у складі Російської імперії (XVІІІ – початок XX ст.)

Після смерті Петра І за підтримки найближчих соратників покійного імператора на чолі з О. Меншиковим та вірних їм гвардійських полків престол перейшов до Катерини І (1725-1727 рр.). Нова імператриця не надто переймалася державними справами,

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 7. ГРОШОВИЙ ОБІГ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XX ст

§1. Монетний ринок Галичини, Буковини та Закарпаття в умовах австрійського панування (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) У другій половині XVIII ст. на політичній карті Європи відбулися значні зміни. Внаслідок наростання кризових

Нумізматика – Шуст P. M. – §1. Монетний ринок Галичини, Буковини та Закарпаття в умовах австрійського панування (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)

§1. Монетний ринок Галичини, Буковини та Закарпаття в умовах австрійського панування (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) У другій половині XVIII ст. на політичній карті Європи відбулися значні зміни. Внаслідок наростання кризових

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Грошова система Австрійської (Австро-Угорської) імперії в епоху срібного та золотого монометалізму

Усвідомлюючи необхідність зміни грошової системи і використовуючи певну політичну й економічну стабілізацію в державі” уряд Австрійської імперії в середині 1850-х років розпочав підготовку до проведення грошової реформи. При цьому він сподівався на зближення з

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 8. РОЗБУДОВА МОНЕТНО-ГРОШОВОГО ГОСПОДАРСТВА В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 pp.)

Політична криза літа 1914 р., фіналом якої став початок Першої світової війни, зруйнувала систему золотого монометалізму Російської імперії, яка була запроваджена у 1897 р. і стала основою економічного розвитку держави, успішно витримавши випробування російсько-японської

Нумізматика – Шуст P. M. – §1. Становлення української національної грошової системи в період Центральної Ради

1917 р. став переломним у новітній історії України. Під впливом революційних подій у Росії тут завирувало суспільно-політичне та громадсько-культурне життя. Після трьох століть гніту відроджувалася українська національна державність. Створена 17 березня 1917 р. Центральна

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Розбудова фінансово-грошової системи та емісійна політика України періоду Гетьманату Павла Скоропадського

У квітні 1918 р. загострились стосунки між Українською Центральною Радою та командуванням німецьких й австро-угорських окупаційних військ. Український уряд ставив питання про виведення їх за межі держави, намагався обмежити їх вплив на внутрішньополітичне життя,

Нумізматика – Шуст P. M. – §3. Грошове господарство України за часів Директорії УНР

Загострення політичної ситуації на Україні восени 1918 р., а також поразка Центральних держав у Першій світовій війні спричинили падіння гетьманського уряду. 14 грудня гетьман П. Скоропадський відрікся від влади, яка перейшла до рук Директорії

Нумізматика – Шуст P. M. – §4. Становлення фінансової системи та грошового обігу Західноукраїнської Народної Республіки

Внаслідок наростання кризових явищ у всіх ділянках суспільно-політичного і соціально-економічного життя, а також у результаті військової поразки у Першій світовій війні восени 1918 р. розпочався розпад Австро-Угорської імперії. На уламках цієї багатонаціональної клаптикової монархії

Нумізматика – Шуст P. M. – §5. Грошова політика уряду радянської України

Внаслідок воєнних дій значна частина України, а з осені 1920 р. – вся її територія опинилася під владою українського більшовицького уряду, позбавленого будь-якої самостійності при вирішенні питань не тільки політичного, а й фінансового характеру.

Нумізматика – Шуст P. M. – §6. Обіг недержавних грошових знаків на Україні у 1914-1918 рр

У роки Першої світової війни на грошовому ринку України з’явилися давно забуті недержавні грошові емісії. їх поява була зумовлена кризою грошових відносин – браком готівкових засобів обігу, відсутністю розмінних грошових номіналів, приховуванням населенням всіх

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 9. ГРОШОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ МІЖ СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ (1921-1939 рр.)

§1. Стабілізація грошової системи радянської України та особливості її розвитку у 20-30-х роках Внаслідок громадянської війни грошове господарство України було зруйноване. В обігу перебувала величезна кількість найрізноманітніших грошових знаків: царські рублі, випуски російських Тимчасового

Нумізматика – Шуст P. M. – §1. Стабілізація грошової системи радянської України та особливості її розвитку у 20-30-х роках

§1. Стабілізація грошової системи радянської України та особливості її розвитку у 20-30-х роках Внаслідок громадянської війни грошове господарство України було зруйноване. В обігу перебувала величезна кількість найрізноманітніших грошових знаків: царські рублі, випуски російських Тимчасового

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Формування та розвиток монетно-грошових стосунків на Західній Україні

У результаті поразки країн Четвертинного блоку у Першій світовій війні, наприкінці жовтня 1918 р. багатонаціональна Австро-Угорська імперія розпалася, і на її уламках виникли незалежні національні держави. Українці Галичини також використали своє суверенне право на

Нумізматика – Шуст P. M. – §3. Грошове господарство на Закарпатті у міжвоєнне двадцятиріччя

Після розпаду Австро-Угорської імперії більшість українського населення Закарпаття висловилась за об’єднання з Українською Народною Республікою. Незважаючи на це, 8 травня 1919 р. утворена представниками ужгородської, пряшівської та хустської рад Центральна Руська (Українська) Народна Рада

Нумізматика – Шуст P. M. – §4. Грошовий обіг на Буковині у 1918-1940 рр

Після розпаду Австро-Угорщини Буковина ввійшла до складу проголошеної Західноукраїнської Народної Республіки. Владу взяв у свої руки створений 25 жовтня 1918 р. Український крайовий комітет. Однак уже 11 листопада 1918 р. Північну Буковину окупували румунські

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 10. ГРОШОВИЙ ОБІГ НА УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1939-1991 рр.)

§1. Грошова система Радянського Союзу у 1939-1945 рр. 1939 р. приніс значні зміни у життя українського народу. Дедалі неприкритішою ставала експансіоністська політика нацистської Німеччини, спрямована на розпалювання світової війни. В її епіцентрі опинилися й

Нумізматика – Шуст P. M. – §1. Грошова система Радянського Союзу у 1939-1945 рр

§1. Грошова система Радянського Союзу у 1939-1945 рр. 1939 р. приніс значні зміни у життя українського народу. Дедалі неприкритішою ставала експансіоністська політика нацистської Німеччини, спрямована на розпалювання світової війни. В її епіцентрі опинилися й

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Окупаційні грошові випуски на українських землях у 1939-1944 рр

Захоплені гітлерівською Німеччиною у 1939 р. польські землі було включено до різних територіально-адміністративних одиниць. Найбільш економічно розвинуті західні та північні землі ввійшли до складу Райху. З решти територій у жовтні 1939 р. було створено

Нумізматика – Шуст P. M. – §3. Грошові документи українського національно-визвольного руху середини XX ст

Традиції виготовлення українських грошових документів та їх замінників сягають початку XX ст. Саме тоді в середовищі національно свідомих організацій культурно-просвітницького та військово-спортивного спрямування почали створювати добровільні фонди з метою матеріальної підтримки українського національного руху.

Нумізматика – Шуст P. M. – §4. Грошова система Радянського Союзу у повоєнні роки (1945-1991 рр.)

Негативні наслідки Другої світової війни для грошового господарства Радянського Союзу проявлялися у надмірному зростанні грошової маси, необхідної для покриття величезних воєнних видатків; вилученні радянських грошових знаків окупаційними фінансовими установами та їх нестачі на звільнених

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 11. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-МОНЕТНОЇ СИСТЕМИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

§1. Розвиток грошової системи України в період становлення державної незалежності Наприкінці 80 – на початку 90-х років XX ст. у соціально-економічному, політичному та культурному житті Радянського Союзу стрімко наростали тенденції, спрямовані на його розпад

Нумізматика – Шуст P. M. – §1. Розвиток грошової системи України в період становлення державної незалежності

§1. Розвиток грошової системи України в період становлення державної незалежності Наприкінці 80 – на початку 90-х років XX ст. у соціально-економічному, політичному та культурному житті Радянського Союзу стрімко наростали тенденції, спрямовані на його розпад

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Грошова реформа 1996 p.: підготовка, проведення та наслідки

Упродовж 1995 р.-першої половини 1996 р. в економічному розвитку України дедалі відчутнішими ставали стабілізаційні процеси. Темпи інфляції та зростання цін на товари та послуги сповільнилися. За першу половину 1996 р. інфляція знизилася з 9,4

Нумізматика – Шуст P. M. – Література

Упродовж 1995 р.-першої половини 1996 р. в економічному розвитку України дедалі відчутнішими ставали стабілізаційні процеси. Темпи інфляції та зростання цін на товари та послуги сповільнилися. За першу половину 1996 р. інфляція знизилася з 9,4

Нумізматика – Шуст P. M. – СЛОВНИК НУМІЗМАТИЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

АБРЕВІАТУРА НА МОНЕТІ – скорочене позначення у легендах монет номіналу, географічних назв, титулатури, місцезнаходження монетних дворів тощо. З метою економії місця на монетному кружку абревіатури на монетах, особливо епохи античності та середньовіччя, надзвичайно складні

Нумізматика – Шуст P. M. – ВСТУП

Нумізматика в системі спеціальних історичних дисциплін Нумізматика є однією з спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Термін “нумізматика” виник в епоху середньовіччя у Східній Римській (Візантійській) імперії – він походить від грецького іменника “voμξ”, що означає

Нумізматика – Шуст P. M. – Нумізматика в системі спеціальних історичних дисциплін

Нумізматика в системі спеціальних історичних дисциплін Нумізматика є однією з спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Термін “нумізматика” виник в епоху середньовіччя у Східній Римській (Візантійській) імперії – він походить від грецького іменника “voμξ”, що означає

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 1. ПОЧАТКИ ОБІГУ ТА КАРБУВАННЯ МОНЕТ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. ГРОШОВЕ ГОСПОДАРСТВО АНТИЧНОЇ ЕПОХИ

§1. Поява монети та формування грошових систем античної Греції Перші форми торгового обміну зародилися в епоху первіснообщинного ладу. Це відбулося в результаті суспільного поділу праці, передовсім, відособлення землеробства та ремісничого виробництва. Розвиток продуктивних сил

Нумізматика – Шуст P. M. – §1. Поява монети та формування грошових систем античної Греції

§1. Поява монети та формування грошових систем античної Греції Перші форми торгового обміну зародилися в епоху первіснообщинного ладу. Це відбулося в результаті суспільного поділу праці, передовсім, відособлення землеробства та ремісничого виробництва. Розвиток продуктивних сил

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Монетна справа та грошове господарство Ольвії

Найдавнішими нумізматичними пам’ятками на території України є монети грецьких колоній, заснованих на території Північного Причорномор’я в античну епоху, здебільшого, вихідцями з міст іонічного узбережжя Егейського моря – Мілету, Гераклеї Понтійської та ін. На перших

Нумізматика – Шуст P. M. – §3. Монетна справа Тіри

Майже одночасно з Ольвією, у другій половині-наприкінці VI ст. до н. е., у гирлі р, Дністер (грецька назва Тірас) вихідцями з Мілету була заснована колонія, яку назвали Tipa. Основними заняттями її мешканців були рибальство,

Нумізматика – Шуст P. M. – §4. Монетне карбування Керкинітиди та Ніконію

Однією з найстаріших грецьких колоній Північно-Західного Причорномор’я була Керкинітида, заснована у другій половині VI ст. до н. е. неподалік сучасного м. Євпаторія (Крим). Найдавнішими монетними знахідками, виявленими на території цього міста, є литі “стріли”,

Нумізматика – Шуст P. M. – §5. Грошовий обіг та монетна справа Херсонесу

Упродовж багатьох століть однією з наймогутніших грецьких колоній у Північному Причорномор’ї був Херсонес, заснований наприкінці V cт. до н. е. вихідцями з Гераклеї Понтійської. Вигідне географічне розташування сприяло швидкому розвитку міста, яке невдовзі стало

Нумізматика – Шуст P. M. – §6. Особливості монетного господарства полісів Боспорського царства

Упродовж VI ст. на території Північно-Східного Причорномор’я сформувалося Боспорське царство, столицею якого стало місто Пантікапей (Боспор). До його складу на федеративних правах входило кілька міст цього регіону – Німфей, Мирмекій, Фанагорія, Феодосія та ін.

Нумізматика – Шуст P. M. – §7. Поширення римської монети на українських землях

Основи римської монетної системи були сформовані ще за республіканських часів. її основними номіналами стали мідні аси та срібні денарії, а також їх кратні та фракції. Протягом декількох століть у Римі постійно проводилась редукція мідної

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРІОД ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

§1. Виникнення і розбудова монетного ринку на українських землях в епоху становлення Київської Русі (V-IX ст.) Після припинення масового надходження на український грошовий ринок римських денаріїв їхнє місце певною мірою посіли візантійські монети. У

Нумізматика – Шуст P. M. – §1. Виникнення і розбудова монетного ринку на українських землях в епоху становлення Київської Русі (V-IX ст.)

§1. Виникнення і розбудова монетного ринку на українських землях в епоху становлення Київської Русі (V-IX ст.) Після припинення масового надходження на український грошовий ринок римських денаріїв їхнє місце певною мірою посіли візантійські монети. У

Нумізматика – Шуст P. M. – §2. Монетне карбування на території Київської держави у X-XI ст

У період становлення та розбудови давньоруської держави на її землях знову поширились візантійські монети. На півночі Русі вони поступалися куфічним дірхемам та західноєвропейським денаріям, але у середньому Подніпров’ї та на південно-західних землях, які підтримували

Нумізматика – Шуст P. M. – §3. Виникнення та розвиток монетно-грошової системи Київської Русі

Вивчення історії виникнення та розвитку грошового обігу та монетної лічби було започатковане ще у XVIII ст., але й досі дослідникам не вдалося відповісти на всі питання щодо характеру грошового обігу та походження монетно-вагових систем.

Нумізматика – Шуст P. M. – §4. “Безмонетний період” в історії грошового обігу Київської Русі (кінець XI – початок XIV ст.)

В останній чверті X ст. значення арабських дірхемів в обслуговуванні грошового ринку українських земель зменшилося. Це сталося через вичерпання покладів срібла в країнах Сходу, а отже, зменшення їх надходження на Русь. Одночасно погіршилась якість

Нумізматика – Шуст P. M. – Розділ 3. ФОРМУВАННЯ МОНЕТНИХ СИСТЕМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ (XIV-XVIII СТ.)

§1. Відновлення традиції карбування монет та їх обігу на українських землях в епоху пізнього середньовіччя (початок XIV – кінець XV ст.) Початок XIV ст. характеризується низкою нових явищ у політичному та соціально-економічному житті українських