Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України – Мельник М. П. – Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду

Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п’яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи.

Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскаржено. Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті І в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду.

Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в господарському суді, до підсудності якого відноситься справа, то така справа передається до господарського суду, найбільш територіально наближеного до цього господарського суду.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 30.06.93 р. N 3345-ХІІ, від 13.05.97 р. N 251/97-ВР, від 21.06.2001 р. N2539-ІІІ, від 07.07.2010 р. N 2453-УІ)

КОМЕНТАР:

1. У разі якщо господарському суду не підсудна справа, дана частина коментованої статті передбачає обов’язок суду не пізніше 5 днів направити справу за підсудністю до належного суду. Строк направлення вираховується з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи.

Слід зазначити, що у разі отримання позовної заяви та виявлення суддею порушення правил підсудності при поданні, суддя повинен не відкриваючи провадження по справі відмовити у її прийнятті.

У разі виявлено суддею порушення підсудності при вирішенні питання про прийняття позовної заяви, суд, не порушуючи провадження у справі, має надіслати матеріали справи до господарського суду, якому за правилами підсудності належить розглядати цю справу.

Якщо виявилося, що справа непідсудна господарському суду після прийняття позовної заяви до розгляду, суд, не припиняючи провадження у справі, пересилає матеріали справи за встановленою підсудністю.

2. По результатам розгляду питання про передачу справи на розгляд іншому суду, суддя виносить процесуальний документ – ухвалу.

Вищезазначена Ухвала підлягає оскарженню в загальному порядку, протягом 5 днів з дня її винесення. У разі скасування Ухвали, справа повертається до суду, який її виніс, для подальшого розгляду справи.

3. На практиці часто підсудність справи може змінитися в процесі розгляду справи. Так, внаслідок зміни відповідача, предмету спору, зміни місцезнаходження сторони може призвести до того, що по суті справа буде підлягати розгляду в іншому господарському суді. В даному випадку, для того щоб сторони не зловживали своїми процесуальними правами, та унеможливлення виникнення колізій в процесі розгляду справи, законодавець встановив, що в даному випадку справа підлягає подальшому розгляді по суті в даному господарському суді без передачі її за підсудністю. Однак в даному випадку слід розрізняти момент, з якого справа розглядається по суті. Це питання є проблематичним, в господарському процесі відсутнє попереднє засідання, в даному випадку слід відштовхуватися від надання сторонами своїх пояснень.

4. У разі неможливості подальшого розгляду справи після відводу судді, справа може бути направлена для розгляду до найближчого територіально розташованого господарського суду.

На практиці питання про надіслання справи в даному випадку вирішується Головою Вищого господарського суду України за поданням голови місцевого суду, в якому справа не може бути розглянута.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України – Мельник М. П. – Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду