Національна економіка – Старостенко Г. Г

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – ПЕРЕДМОВА

Вивчення проблем економіки у вищій економічній школі сьогодні забезпечується багатьма загальнопрофесійними та спеціальними дисциплінами. Це дозволяє сформувати спеціаліста, конкурентоспроможного на ринку праці. Водночас при достатньо великій увазі до загальнотеоретичних та вузькопрофільних предметів звертає увагу

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – ТЕМА I. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

1.1. Національна економіка: господарська система і навчальна дисципліна 1.2. Передумови становлення і розвитку національної економіки 1.3. Принципи і фактори функціонування, структурні елементи національної економіки 1.4. Поняття про Систему національних рахунків (СНР), мета створення і

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – 1.1. Національна економіка: господарська система і навчальна дисципліна

1.1. Національна економіка: господарська система і навчальна дисципліна 1.2. Передумови становлення і розвитку національної економіки 1.3. Принципи і фактори функціонування, структурні елементи національної економіки 1.4. Поняття про Систему національних рахунків (СНР), мета створення і

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – 1.2. Передумови становлення і розвитку національної економіки

Національна економіка України, що сьогодні вже набула ключових характеристик, притаманних економічній системі суверенної держави, пройшла непростий шлях свого становлення і розвитку, що були невіддільними від ряду принципових передумов. Відомо, що становлення і розвиток власне

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – 1.3. Принципи і фактори функціонування, структурні елементи національної економіки

Запорукою ефективного функціонування національної економіки поряд Із наявністю для цього відповідних передумов надзвичайно важливим постає визначення ключових принципів розвитку. Економічна теорія збагатила господарську практику розробкою фундаментальних принципів розвитку соціально-економічних систем, що мають принципове методологічне

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – 1.4. Поняття про Систему національних рахунків (СНР), мета створення і використання

Для аналізу реальних економічних процесів, що відбуваються в національній економіці, необхідні кількісні показники та оцінки. З цією метою важливо передусім сформувати з великої кількості наявних економічних даних обмежену кількість найбільш важливих і змістовних показників,

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – ТЕМА 2. НАУКОВІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

2.1. Теоретичні погляди на природу, характеристики і розвиток національних економік 2.2. Типи економічних господарських систем, критерії їх класифікації 2.3. Моделі організації національного господарства 2.4. Ефективність національної економіки 2.1. Теоретичні погляди на природу, характеристики і

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – 2.1. Теоретичні погляди на природу, характеристики і розвиток національних економік

2.1. Теоретичні погляди на природу, характеристики і розвиток національних економік 2.2. Типи економічних господарських систем, критерії їх класифікації 2.3. Моделі організації національного господарства 2.4. Ефективність національної економіки 2.1. Теоретичні погляди на природу, характеристики і

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – 2.2. Типи економічних господарських систем, критерії їх класифікації

Національні економіки – це безліч господарських систем, що характеризуються своїми закономірностями і особливостями, які стали результатом довготривалого Історичного процесу. Разом з тим, у розвитку багатьох держав сформувалися стійкі закономірності, що в загальних рисах повторюються

Національна економіка – Старостенко Г. Г. – 2.3. Моделі організації національного господарства

Поряд з існуванням різних типів національних господарських систем кожна із них може характеризуватися різними моделями організації національного господарства. Вибір конкретної моделі означає вибір шляху розвитку суспільства, встановлення певної системи економічних інтересів, що лежать в