Національна економіка – Савченко В. Ф

Національна економіка – Савченко В. Ф. – Передмова

Розвиток економіки України як дієвого механізму та головного важеля функціонування незалежної держави у світовій спільноті вимагає глибоких знань, нового ступеня бачення потенціалу господарського комплексу та рівня реалізації наданих природою, історією і геополітичними факторами можливостей.

Національна економіка – Савченко В. Ф. – ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 1.1. Загальні принципи формування національних економік Люди – це частина природи. Розселення людства усією Земною кулею можна пояснити низкою факторів, хоча загалом це питання до кінця не

Національна економіка – Савченко В. Ф. – Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 1.1. Загальні принципи формування національних економік Люди – це частина природи. Розселення людства усією Земною кулею можна пояснити низкою факторів, хоча загалом це питання до кінця не

Національна економіка – Савченко В. Ф. – 1.1. Загальні принципи формування національних економік

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 1.1. Загальні принципи формування національних економік Люди – це частина природи. Розселення людства усією Земною кулею можна пояснити низкою факторів, хоча загалом це питання до кінця не

Національна економіка – Савченко В. Ф. – 1.2. Особливості економіки України

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 1.1. Загальні принципи формування національних економік Люди – це частина природи. Розселення людства усією Земною кулею можна пояснити низкою факторів, хоча загалом це питання до кінця не

Національна економіка – Савченко В. Ф. – 1.3. Прояви загального та особливого в національній економіці

Особливе і загальне як в абстрактному розумінні, так і в конкретних випадках, зокрема в національній економіці, перебувають у тісних взаємозв’язку і взаємозалежності. За цим принципом розвивалося людство, переходячи з одного етапу на інший спершу

Національна економіка – Савченко В. Ф. – Тема 2. Економічні теорії, чинники та базисні інститути національної економіки

2.1. Теорії функціонування національної економіки У національній економіці відображено систему організації господарського життя людей на конкретній території в межах державних кордонів. її формування – це тривалий процес” тому важливо розглянути праці відомих зарубіжних та

Національна економіка – Савченко В. Ф. – 2.1. Теорії функціонування національної економіки

2.1. Теорії функціонування національної економіки У національній економіці відображено систему організації господарського життя людей на конкретній території в межах державних кордонів. її формування – це тривалий процес” тому важливо розглянути праці відомих зарубіжних та

Національна економіка – Савченко В. Ф. – 2.2. Економічні інтереси та стимули

Виробництво в його простих і складних формах зумовлене необхідністю вдосконалювати та підвищувати рівень життя, дбати про наступні покоління. Ніхто не буде працювати, не задовольняючи своєї потреби чи потреби іншого. Потреба – це явище, яке

Національна економіка – Савченко В. Ф. – 2.3. Чинники розвитку національної економіки України

З’ясування чинників розвитку господарства тієї чи іншої країни важливе для визначення перспектив функціонування національної економіки, її ролі і місця у системі світового господарства, умов, що забезпечують конкурентоспроможність, та напрямів підвищення ефективності господарської діяльності. Населення