Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Володіння об’єктами комунальної власності

1. Володіння об’єктами комунальної власності.

2. Основні методи управління об’єктами комунальної власності.

3. Особливості приватизації майна, що перебуває в комунальній власності.

4. Оренда об’єктів майна, що перебуває в комунальній власності.

5. Муніципальна власність міст із районним поділом, практика її формування.

1. Володіння об’єктами комунальної власності

Володіння майном і фінансовими ресурсами комунальної власності може здійснюватися на правах власності, господарського відання, оперативного управління.

Володіння майном на правах власності Будується відповідно до Закону України “Про власність”, тобто суб’єкт власності відноситься до об’єкта власності як до свого і може його відчужити, використати як об’єкт застави, подарувати тощо.

Володіння комунальним майном на основі права господарського відання Передбачає певні обмеження. Суб’єкт господарювання, який володіє комунальним майном на правах господарського відання (створені органами місцевого самоврядування комунальні підприємства, фірми, фонди й асоціації, акціонерні товариства), не має права без згоди власника в особі територіальної громади чи ради:

– продавати, здавати в оренду, використовувати його як заставу;

– передавати таке майно як внесок до статутного капіталу господарських акціонерних товариств;

– приймати інші акти щодо розпорядження закріпленим за ним майном.

Суб’єкти, Які володіють комунальним майном на основі права господарського відання, відповідають за своїми зобов’язаннями коштами та майном, що є в їхньому володінні.

Володіння комунальним майном на основі права оперативного управління Належить організаціям та установам (закладам охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту та ін.), які утримуються за рахунок коштів бюджету органів місцевого самоврядування. За такої форми володіння комунальним майном установи та організації:

– не можуть розпоряджатися закріпленим за ними майном;

– мають право здійснювання господарську діяльність у межах, визначених законодавством і статутами;

– мають право самостійно розпоряджатися доходами від такої діяльності і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

Комунальна установа чи організація відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що є в її розпорядженні. Якщо немає або недостатньо таких коштів, то за її зобов’язання відповідає власник (орган місцевого самоврядування.

Управління об’єктами комунальної власності безпосередньо органами місцевого самоврядування чи створеними ними підприємствами, організаціями, установами є Прямим управлінням комунальною власністю.

2. Основні методи управління об’єктами комунальної власності

До основних методів управління комунальною (муніципальною) власністю є:

– пряме управління;

– муніципально-підрядна система;

– муніципально-орендна система;

– муніципальна концесія.

Пряме управління Здійснюється за такими принципами:

– муніципалітети здійснюють безпосереднє керівництво муніципальними підприємствами, організаціями, установами;

– органи управління цими об’єктами комунальної власності формуються або шляхом призначення керівника з числа муніципальних службовців (в Україні тільки так), або шляхом найму спеціалістів, або шляхом створення колегіальних і виборних органів.

Муніципально-підрядна система Грунтується на таких принципах:

– управління об’єктами власності здійснюється не службами муніципалітету, а тимчасово найнятими на конкурсних засадах приватними підрядниками, які отримують частку прибутку;

– її ефективне застосування потребує дотримання певних принципів і правил, за якими відбувається обрання і формування відносин між муніципальними органами влади і підрядником.

Муніципально-орендна система:

– застосовується лише в разі неможливості розпорядитися власністю з більшою вигодою;

– муніципальна власність на деякий час здається в оренду;

– муніципалітет на час оренди повністю відмовляється від доходів, які отримують від використання майна в обмін на фіксовані регулярні платежі орендатора;

– орендатор, як правило, займається діяльністю, не пов’язаною з виконанням доручень місцевих органів влади;

Муніципальна концесія:

– являє собою уступку муніципалітетом на певний строк і на договірних умовах приватному суб’єкту господарювання право вести господарство в певній сфері діяльності;

– використання такої системи фактично вказує на нездатність муніципалітету вести господарську діяльність у певній сфері.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 1. Володіння об’єктами комунальної власності