Національна економіка – Носова О. В

Національна економіка – Носова О. В. – ВСТУП

Національна економіка – це наука та навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами, а також на підставі пізнаних закономірностей обгрунтовує пріоритети державної економічної політики.

Національна економіка – Носова О. В. – РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Національна економіка – це наука та навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами, а також на підставі пізнаних закономірностей обгрунтовує пріоритети державної економічної політики.

Національна економіка – Носова О. В. – Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ

Національна економіка – це наука та навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами, а також на підставі пізнаних закономірностей обгрунтовує пріоритети державної економічної політики.

Національна економіка – Носова О. В. – 1.1. Національна економіка як соціально-економічна система країни

Національна економіка – це наука та навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами, а також на підставі пізнаних закономірностей обгрунтовує пріоритети державної економічної політики.

Національна економіка – Носова О. В. – 1.2. Основні цілі національної економіки

Основу національної економіки складають підприємства, фірми, організації, домашнє господарство, які об’єднані економічними взаємовідносинами у єдине ціле, виконують певні функції у суспільному виробництві. В національній економіці кожен суб’єкт (домогосподарство, фірма, регіон, держава), включаючись до економічного

Національна економіка – Носова О. В. – 1.3. Суб’єкти національної економіки і їхній взаємозв’язок

Суб’єкти національної економіки: – домогосподарства; – підприємницький сектор; – державні інститути; – закордон. Домогосподарство (ДГ) – економічний суб’єкт, діяльність якого спрямована на задоволення власних потреб з метою максимізації корисності. Домогосподарства – власники факторів виробництва,

Національна економіка – Носова О. В. – 1.4. Методи аналізу національної економіки

Суб’єкти національної економіки: – домогосподарства; – підприємницький сектор; – державні інститути; – закордон. Домогосподарство (ДГ) – економічний суб’єкт, діяльність якого спрямована на задоволення власних потреб з метою максимізації корисності. Домогосподарства – власники факторів виробництва,

Національна економіка – Носова О. В. – 1.5. Фактори функціонування національної економіки

На функціонування та розвиток національної економіки впливають різноманітні фактори. Специфіка національної економіки та особливості її функціонування визначаються не лише внутрішніми, але й зовнішніми факторами. Під зовнішніми факторами прийнято розуміти фактори, що здатні вплинути на

Національна економіка – Носова О. В. – 1.6. Інформаційне забезпечення моніторингу національної економіки

На функціонування та розвиток національної економіки впливають різноманітні фактори. Специфіка національної економіки та особливості її функціонування визначаються не лише внутрішніми, але й зовнішніми факторами. Під зовнішніми факторами прийнято розуміти фактори, що здатні вплинути на

Національна економіка – Носова О. В. – Тема 2. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

2.1. Генезис економічних теорій національної економіки у XVI-XIX столітті Меркантилістські теорії національної економіки. У Західній Європі меркантилізм зародився вже в XV ст., але великого поширення набув у XVII ст. Головною передумовою генези меркантилізму був

Національна економіка – Носова О. В. – 2.1. Генезис економічних теорій національної економіки у XVI-XIX столітті

2.1. Генезис економічних теорій національної економіки у XVI-XIX столітті Меркантилістські теорії національної економіки. У Західній Європі меркантилізм зародився вже в XV ст., але великого поширення набув у XVII ст. Головною передумовою генези меркантилізму був

Національна економіка – Носова О. В. – 2.2. Теорії національної економіки XX століття

Неокласичний напрям Неокласики досить широко використовували у своїх дослідженнях математичний апарат, зокрема методи диференціального числення. Намагаючись дати кількісну характеристику досліджуваних величин, вони оперують поняттям границі, що дає змогу обмежити об’єкт аналізу і надати йому

Національна економіка – Носова О. В. – Неокласичний напрям

Неокласичний напрям Неокласики досить широко використовували у своїх дослідженнях математичний апарат, зокрема методи диференціального числення. Намагаючись дати кількісну характеристику досліджуваних величин, вони оперують поняттям границі, що дає змогу обмежити об’єкт аналізу і надати йому

Національна економіка – Носова О. В. – Кейнсіанство

Неокласичний напрям Неокласики досить широко використовували у своїх дослідженнях математичний апарат, зокрема методи диференціального числення. Намагаючись дати кількісну характеристику досліджуваних величин, вони оперують поняттям границі, що дає змогу обмежити об’єкт аналізу і надати йому

Національна економіка – Носова О. В. – Неолібералізм

Неокласичний напрям Неокласики досить широко використовували у своїх дослідженнях математичний апарат, зокрема методи диференціального числення. Намагаючись дати кількісну характеристику досліджуваних величин, вони оперують поняттям границі, що дає змогу обмежити об’єкт аналізу і надати йому

Національна економіка – Носова О. В. – 2.3. Сучасні економічні теорії національної економіки

Неокейнсіанство Моделі стійкого економічного росту, теорії рівноваги розроблялися представниками неокейнсіанського напряму Роєм Харродом, Євсеєм Домаром, Робертом Солоу. Вони грунтувалися на тій самій методологічній передумові, що й модель Кейнса: рівновага досягається при рівності заощаджень та

Національна економіка – Носова О. В. – Неокейнсіанство

Неокейнсіанство Моделі стійкого економічного росту, теорії рівноваги розроблялися представниками неокейнсіанського напряму Роєм Харродом, Євсеєм Домаром, Робертом Солоу. Вони грунтувалися на тій самій методологічній передумові, що й модель Кейнса: рівновага досягається при рівності заощаджень та

Національна економіка – Носова О. В. – Монетаризм

Неокейнсіанство Моделі стійкого економічного росту, теорії рівноваги розроблялися представниками неокейнсіанського напряму Роєм Харродом, Євсеєм Домаром, Робертом Солоу. Вони грунтувалися на тій самій методологічній передумові, що й модель Кейнса: рівновага досягається при рівності заощаджень та

Національна економіка – Носова О. В. – Інституціоналізм

Неокейнсіанство Моделі стійкого економічного росту, теорії рівноваги розроблялися представниками неокейнсіанського напряму Роєм Харродом, Євсеєм Домаром, Робертом Солоу. Вони грунтувалися на тій самій методологічній передумові, що й модель Кейнса: рівновага досягається при рівності заощаджень та

Національна економіка – Носова О. В. – 2.4. Базисні інститути національної економіки

До базисних інститутів відносять конституцію ринку, складний утилітаризм, цілераціональну дію, деперсоніфіковану довіру, емпатію, свободу в позитивному сенсі, легалізм і повагу права власності, інститут прав власності, конкуренцію. Конституція ринку: концепція розширеного ринкового порядку Ф. А.

Національна економіка – Носова О. В. – Тема 3. ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

3.1. Об’єктивні основи соціалізації та порівняльний аналіз моделей соціальної ринкової економіки Трансформація економічної системи виводить на перший план питання про відношення економічного і соціального розвитку, сутність та шляхи вирішення соціальних проблем, що виникають у

Національна економіка – Носова О. В. – 3.1. Об’єктивні основи соціалізації та порівняльний аналіз моделей соціальної ринкової економіки

3.1. Об’єктивні основи соціалізації та порівняльний аналіз моделей соціальної ринкової економіки Трансформація економічної системи виводить на перший план питання про відношення економічного і соціального розвитку, сутність та шляхи вирішення соціальних проблем, що виникають у

Національна економіка – Носова О. В. – Континентальна (германська) модель

3.1. Об’єктивні основи соціалізації та порівняльний аналіз моделей соціальної ринкової економіки Трансформація економічної системи виводить на перший план питання про відношення економічного і соціального розвитку, сутність та шляхи вирішення соціальних проблем, що виникають у

Національна економіка – Носова О. В. – Англосаксонська модель

3.1. Об’єктивні основи соціалізації та порівняльний аналіз моделей соціальної ринкової економіки Трансформація економічної системи виводить на перший план питання про відношення економічного і соціального розвитку, сутність та шляхи вирішення соціальних проблем, що виникають у

Національна економіка – Носова О. В. – 3.2. Сутність та генеза держави суспільного добробуту

Однією з найбільш вдалих функціонуючих моделей соціальної ринкової економіки є шведська (скандинавська) модель – держава загального добробуту. Теоретичною основою моделі виступає теорія суспільного добробуту. Власне, вся історія розвитку економічної теорії одночасно виступає як історія

Національна економіка – Носова О. В. – 3.3. Теорія соціального ринкового господарства та її реалізація в ФРН

Найбільший інтерес у теоретичному та практичному аспектах постсоціалістичного реформування представляє континентальна (германська) модель соціальної ринкового господарства – СРГ. Побудова соціальної держави в Німеччині – результат послідовних зусиль кількох поколінь німецьких вчених і політиків. Фундамент

Національна економіка – Носова О. В. – 3.4. Соціальна політика держави та шляхи адаптації інститутів в період постсоціалістичного реформування в Україні

Основними ознаками соціальної ринкової економіки є соціальна стійкість і стабільність становища населення при зростанні добробуту. Головні напрямки їх досягнення: O запобігання надмірної диференціації доходів населення, яка веде до соціальних конфліктів і криз; O формування

Національна економіка – Носова О. В. – Тема 4. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

4.1. Класифікація національних економік Економіка будь-якої країни може розглядатися як економічна система, яка складається із трьох основних елементів – продуктивних сил, виробничих відносин і господарського механізму. Складові економічної системи можуть перебувати у різному стані,

Національна економіка – Носова О. В. – 4.1. Класифікація національних економік

4.1. Класифікація національних економік Економіка будь-якої країни може розглядатися як економічна система, яка складається із трьох основних елементів – продуктивних сил, виробничих відносин і господарського механізму. Складові економічної системи можуть перебувати у різному стані,

Національна економіка – Носова О. В. – 4.2. Ринкові моделі національних економік

У найбільш розвинених країнах умовно виділяють три основні моделі розвитку національних економік: – неоліберальну економіку англосаксонського типу, або спрощено-ліберальну (американську) модель; – модель соціально-орієнтованої економіки (німецька модель); – східно-азійську (японську модель). Ліберальна модель є

Національна економіка – Носова О. В. – 4.3. Становлення національної моделі економічного розвитку України

Сучасна економіка України класифікується як перехідна від командно-адміністративної (директивної) системи до ринкової. Рада Міністрів Європейського Союзу 1 грудня 2005 р. і Міністерство торгівлі США 17 лютого 2006 р. визнали ринковий характер економіки України, але

Національна економіка – Носова О. В. – Тема 5. ДЕМОКРАТІЯ, ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК

5.1. Демократія: сутність, передумови і особливості в сучасному світі Один з найважливіших критеріїв зрілості суспільства – ступінь його демократичності (рівень демократії). У демократизації суспільства суб’єкти політичного процесу в Україні вбачають мету, умову, ефективний засіб

Національна економіка – Носова О. В. – 5.1. Демократія: сутність, передумови і особливості в сучасному світі

5.1. Демократія: сутність, передумови і особливості в сучасному світі Один з найважливіших критеріїв зрілості суспільства – ступінь його демократичності (рівень демократії). У демократизації суспільства суб’єкти політичного процесу в Україні вбачають мету, умову, ефективний засіб

Національна економіка – Носова О. В. – 5.2. Економічна свобода як атрибут демократії

Економічна свобода – це свобода економічних суб’єктів (домашніх господарств, підприємств, держави) привласнювати об’єкти власності, обирати сфери прикладання своїх знань, здібностей у межах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання, а також способів придбання ресурсів,

Національна економіка – Носова О. В. – 5.3. Економічний порядок в контексті демократичного суспільства

Економічний порядок – це якісна характеристика стану соціально-економічної системи щодо морально-етичних і політичних норм. Економіка тієї або іншої країни (з урахуванням індивідуальної траєкторії розвитку) прагне у своїй еволюції до однієї з форм господарського порядку,

Національна економіка – Носова О. В. – РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 6.1. Підприємство – суб’єкт підприємницької діяльності, його функції в національній економіці Обмежений обсяг основних економічних ресурсів визначає необхідність їх ефективного й раціонального використання – мінімізації витрат при максимізації результату.

Національна економіка – Носова О. В. – Тема 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Тема 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 6.1. Підприємство – суб’єкт підприємницької діяльності, його функції в національній економіці Обмежений обсяг основних економічних ресурсів визначає необхідність їх ефективного й раціонального використання – мінімізації витрат при максимізації результату.

Національна економіка – Носова О. В. – 6.1. Підприємство – суб’єкт підприємницької діяльності, його функції в національній економіці

Тема 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 6.1. Підприємство – суб’єкт підприємницької діяльності, його функції в національній економіці Обмежений обсяг основних економічних ресурсів визначає необхідність їх ефективного й раціонального використання – мінімізації витрат при максимізації результату.

Національна економіка – Носова О. В. – 6.2. Основні економічні механізми господарювання на рівні підприємства

Підприємство як відокремлений суб’єкт господарювання в межах національної економіки функціонує на принципах комерційного розрахунку, самофінансування, розширеного відтворення та нарощування й розвитку свого потенціалу та потенціалу держави. Процес господарювання базується на певних економічних механізмах, які

Національна економіка – Носова О. В. – 6.3. Економічний потенціал підприємства

Необхідність забезпечення умов для розвитку підприємств висуває вимоги цілеспрямованого формування їх економічного потенціалу, величина якого не є детермінованою ні в часі, ні в просторі. Зі зміною стану підприємства відбувається трансформація його потенціалу, ускладнюється його

Національна економіка – Носова О. В. – 6.4. Теоретичні аспекти управління підприємством

Будь-яке підприємство є системою, що функціонує у системі більш високого порядку – економічній системі регіону, держави. Підприємство – активний учасник економічних процесів на різних рівнях національної економіки – макро – мезо – мікрорівні. За

Національна економіка – Носова О. В. – Тема 7. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

7.1. Середовище як чинник розвитку економіки Форми організації економічного життя у сучасному світі відрізняються значною різноманітністю. Щоб розібратися в причинах істотних відмінностей в організації економік різних країн необхідно звернутися до вивчення чинників, які їх

Національна економіка – Носова О. В. – 7.1. Середовище як чинник розвитку економіки

7.1. Середовище як чинник розвитку економіки Форми організації економічного життя у сучасному світі відрізняються значною різноманітністю. Щоб розібратися в причинах істотних відмінностей в організації економік різних країн необхідно звернутися до вивчення чинників, які їх

Національна економіка – Носова О. В. – 7.2. Географічні та природно-кліматичні чинники господарювання

7.1. Середовище як чинник розвитку економіки Форми організації економічного життя у сучасному світі відрізняються значною різноманітністю. Щоб розібратися в причинах істотних відмінностей в організації економік різних країн необхідно звернутися до вивчення чинників, які їх

Національна економіка – Носова О. В. – 7.3. Соціальні властивості матеріально-технологічного середовища як чинник формування соціокультурних засад господарювання

Витоки концепції соціальних властивостей матеріально-технологічного середовища можна віднайти вже в географічному детермінізмі, що започатковується древніми греками. Велике значення географічним чинникам у встановленні певного соціального порядку надавав Ш.-Л. Монтеск’є. В соціології до нього звертаються представники

Національна економіка – Носова О. В. – 7.4. Природно-ресурсний потенціал розвитку економіки України

Україна – найбільша за територією, після Росії держава Європи, вона займає 0,4 % поверхні суші й 6 % території Європи. В Україні проживає близько 0,6 % населення Землі. При цьому добувається приблизно 5 %

Національна економіка – Носова О. В. – Тема 8. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

8.1. Сутність і структура трудового потенціалу Трудовий потенціал (ТП) є найважливішою й найактивнішою складовою економічного потенціалу країни. Інші його складники – засоби виробництва, природні ресурси – стають реальними продуктивними силами лише за умови прикладання

Національна економіка – Носова О. В. – 8.1. Сутність і структура трудового потенціалу

8.1. Сутність і структура трудового потенціалу Трудовий потенціал (ТП) є найважливішою й найактивнішою складовою економічного потенціалу країни. Інші його складники – засоби виробництва, природні ресурси – стають реальними продуктивними силами лише за умови прикладання

Національна економіка – Носова О. В. – 8.2. Формування і розвиток трудового потенціалу в Україні

Найважливіші напрямки формування і розвитку трудового потенціалу визначаються його структурою: природно-біологічним, освітньо-професійним, соціально-економічним та іншими елементами ТП. А основними інститутами його відтворення є сім’я, школа, держава з її соціальною і демографічною політикою та інші.

Національна економіка – Носова О. В. – 8.3. Необхідність і основні напрями ефективного використання трудового потенціалу в Україні

Мало створити трудовий потенціал, треба його ефективно використовувати. Україна ще має достатньо міцний ТП, особливо його освітньо-професійну і інтелектуально-креативну складові. Проте у нас цей потенціал недостатньо, далеко недостатньо реалізується. Про це свідчать низький рівень