Національна безпека України – Ліпкан В. А. – Перелік питань до підсумкового заняття з курсу “НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ”

1. Окресліть необхідність формування загальної теорії національної безпеки (націобезпекознавства).

2. Сутність та зміст націобезпекознавства.

3. Зміст основних категорій націобезпекознавства.

4. Націобезпекознавство в системі наук.

5. Структура наукового підходу до вивчення складових національної безпеки.

В.- У чому полягає відмінність націобезпекознавства від теорії безпеки життєдіяльності.

7. До яких наук має належати націобезпекознавство: юридичних, воєнних, соціальних тощо.

8. Розкрийте зміст періодизації парадигм національної безпеки.

9. Евристичні можливості синергетики при формуванні націобезпекознавства.

10. Поняття та зміст системи забезпечення національної безпеки України.

11. Мета завдання і функції системи забезпечення національної безпеки України.

12. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки України.

13. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України.

14. Структура системи забезпечення національної безпеки України.

15. Поняття та зміст системи управління національною безпекою.

16. Компетенція основних складових системи управління національною безпекою.

17. Структура сил забезпечення національної безпеки України.

18. Окресліть методи дослідження системи управління національною безпекою.

19* Опишіть модель системи управління національної безпеки.

20. Розробіть механізм взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави.

21. Поняття нормативно-правового забезпечення національної безпеки. Його відмінність від нормативно-правового регулювання.

22. Роль права в забезпеченні національної безпеки.

23. Методологія формування правого поля забезпечення національної безпеки.

24. Підходи до формування Концепції національної безпеки. 26″ Підходи до формування доктрин національної безпеки.

26. Основні положення Закону України “Про основи національної безпеки України”.

27. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки.

28. Розробіть проект Концепції національної безпеки.

29. Окресліть дерево доктрин національної безпеки.

30. Поняття та зміст інформаційної безпеки.

31. Стан правового забезпечення інформаційної безпеки України.

32. Основні загрози національній безпеці в інформаційній сфері на сучасному етапі розвитку України.

33. Зміст системи інформаційної безпеки.

34. Мета та завдання системи забезпечення інформаційної безпеки. 36. Основні напрями державної політики національної безпеки в

Інформаційній сфері. 36. Розробити проект доктрини інформаційної безпеки. 37* Характер ті зміст сучасних інформаційних війн.

38. Інформаційні аспекти боротьби з техногенним тероризмом.

39. Поняття та зміст геополітики.

40. Поняття та основні складові геополітичної безпеки.

41. Сучасні загрози reo політичній безпеці України. 42* Система забезпечення геополітичної безпеки.

43. Пріоритетні напрями забезпечення національної безпеки в гео-політичній сфері.

44. Розкрийте зміст співвідношення концепції національного інтересу і концепції глобалістики.

45. Окресліть місце та роль України в структурах міжнародної безпеки в контексті змін безпекових парадигм.

46. Роль України у формуванні центральноєвропейської цивілізації.

47. Змоделюйте періодизацію світових цивілізацій.

48. Поняття та зміст екологічної безпеки.

49. Поняття та види загроз національній безпеці України в екологічні

Сфері.

50″ Система екологічної безпеки.

51. Пріоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки.

52. Характер та зміст сучасних екологічних війн.

53. Можливості України щодо моніторингу екологічних війн.

54. Поняття та зміст воєнної небезпеки, ЇЇ відмінність від воєнної загрози.

55. Окресліть чинники, що впливають на ступінь воєнної безпеки.

56. Визначте основні загрози воєнній безпеці на сучасному етапі розвитку України.

57. Призначення системи забезпечення воєнної безпеки.

58. Правові основи забезпечення воєнної безпеки*

59* Окресліть складові елементи системи воєнної безпеки*

60. Окресліть сучасний стан воєнної безпеки України.

61. Які основні напрями реформування Збройних сил України.

62. Поняття та зміст війни.

63. Модель ЗС України на сучасному етапі розвитку.

64. Класифікація війн.

65. Концептуальні можливості Збройних сил України щодо ведення війн шостого покоління.

66. Перспективи формування повітряно-космічних України.

67. Основні положення стратеги національної безпеки СІЛА.

68. Історичне підгрунтя формування концепції безпеки Китаю.

69. Післявоєнна політика безпеки Німеччини.

70. Політика безпеки Франції.

71. Основні положення державної стратегії Японія у XXI столітті.

72. Концепція національної безпеки Монголії.

23. Концепція національної безпеки Республіки Молдова. . 74. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь. 76. Концепція національної безпеки Російської Федерації.

76. Окресліть зміст формування євразійської цивілізації.

77. Проаналізувавши зміст концепцій національної безпеки, складіть власний проект концепції національної безпеки України.

78. Окресліть зміст періодизації світових цивілізацій.

79. Поняття та зміст недержавної системи безпеки.

80. Стан національної безпеки та основні завдання недержавних суб’єктів по її забезпеченню.

81. Види загроз національній безпеці, управління якими може здійснювати недержавна система національної безпеки.

82. Напрями забезпечення національної безпеки недержавною системою.

83. Структура та компетенція основних складових недержавної системи забезпечення національної безпеки України.

84. Поняття менеджменту недержавної системи безпеки. 86. Зміст менеджменту недержавної системи безпеки.

86. Сформуйте доктрину недержавного забезпечення національної безпеки.

87. Окресліть механізми взаємодії недержавних і державних суб’єктів забезпечення національної безпеки.

88. Сформулюйте професіограму фахівця в сфері управління національною безпекою.

89. Поняття та сутність бенчмаркінгу.

90. Механізм бенчмаркінгу.

91. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки.

92. Окресліть перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки.

93″ Місце та роль конкурентної розвідки в забезпеченні національної безпеки держави.

94. Роль державних розвідувальних органів в забезпеченні безпеки недержавних суб’єктів господарювання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – Перелік питань до підсумкового заняття з курсу “НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ”