Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 7. Концепція національної безпеки Республіки Молдова

Основоположні начала управління національною безпекою в Молдові закріплені в Концепції національної безпеки Молдови. Характерною рисою даного документу є проголошення національної безпеки в якості частини регіональної і загальної безпеки.

Концепція національної безпеки Республіки Молдова служить основою для вироблення напрямів державної політики в області національної безпеки, розробки відповідних нормативних актів, вдосконалення управлінських структур і організації діяльності органів забезпечення національної безпеки.

До основних принципів управління національною безпекою Республіки Молдова (РМ) належать:

1) виключення сили з арсеналу світової політики, мирне вирішення будь-яких конфліктів;

2) недоторканність кордонів, визнання можливості розгляду питань, що стосуються державних кордонів лише відповідно до Гельсінського завершального акта;

3) постійного нейтралітету;

4) РМ не ставиться ні до однієї держави як до свого супротивника;

Б) не допускає використання своєї території для агресивних дій. гроти інших країн, рішуче висловлюється проти розміщення збройних сил іноземних держав на своїй території;

Б) виступає за нерозповсюдження ядерної зброї і контроль над озброєннями, підтримує зусилля, направлені на роззброєння.

Структурно Концепція складається з 3 розділів та 10 статей:

Під національною безпекою розуміється захищеність особи суспільства і держави, їх прав і інтересів, що визначені Конституцією та іншими законами республіки, від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Під загрозою національної безпеки розуміється виявлений у різних формах намір проти оборонних сил або чинники екологічного, технічного й іншого характеру, реалізація або розвиток яких створюють небезпеку особі, суспільству та державі.

До основних загроз національної безпеки належать:

1) безпосередня агресія і територіальні домагання з боку інших держав;

2) локальні або регіональні конфлікти в безпосередній близькості кордонів Республіки Молдова;

3) неконтрольоване переміщення озброєнь, а також елементів ядерної, бактеріологічної і хімічної зброї на території і в безпосередній близькості від кордонів Республіки Молдова;

4) дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, підрив або знищення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності республіки;

Б) дії, спрямовані на підрив або знищення економічного, науково – технічного і оборонного потенціалу країни, а також створення екологічно небезпечних ситуацій;

6) дії, спрямовані на створення соціальної напруженості і соціальних конфліктів;

7) дії, пов’язані з тероризмом, організованою злочинністю розповсюдженням наркотичних речовин, організацією нелегальної імміграції;

8) дії, що мають за мету утиск конституційних прав і свобод громадян.

Система забезпечення національної безпеки становить собою організаційне об’єднання органів управління військовими і спеціальними формуваннями, що мають відповідне фінансове і матеріально-технічне забезпечення в межах можливостей національної економіки, державного і місцевих бюджетів, а також сукупність норматившіх актів і програм діяльності, що забезпечують стабільність публічної влади і захищеність особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх погроз.

Важливим моментом у Концепції є пряма вказівка на те, що основним суб’єктом забезпечення національної безпеки виступає держава.

До основних завдань системи забезпечення національної безпеки належать:

1) прогнозування і виявлення загроз національній безпеці, здійснення комплексу заходів з їх попередження і усунення;

2) створення і підготовка сил і засобів забезпечення національної безпеки;

3) управління силами і засобами забезпечення національної безпеки, зокрема при надзвичайних ситуаціях.

Національну безпеку забезпечують президент Республіко Молдова, парламент, уряд, суди і прокуратура.

До органів, що забезпечують національну безпеку Республіки Молдова належать:

1. Вища рада безпеки;

2. Міністерство закордонних справ;

3. Служба інформації і безпеки Республіки Молдова;

4. Міністерство внутрішніх справ;

5. Міністерство оборони;

6. Департамент цивільного захисту і надзвичайних ситуацій;

7. Служба державної охорони.

У Концепції виділено наступні види безпеки.

Державна безпека – – частина національної безпеки, що представляє захищеність суверенітету незалежності, територіальної цілісності і конституційного ладу республіки, економічною, науко” во-технічного і оборонного потенціалу, прав і законних інтересів особи від розвідувально-підрядної діяльності спецслужб і організацій іноземних держав, злочинних посягань окремих груп і осіб.

Суспільна безпека – – частина національної безпеки, що представляє систему заснованих за законі державних і недержавних заходів політичного, соціальної о, економічного, правового і організаційного характеру по усуненню примни і умов, сприяючих здійс нгпню злочинів і інших правопорушень, по їх попередженню, припиненню і розслідуванню, а також здійсненню по них правосуддя.

Воєнна безпека – частина національної безпеки, що становить військову захищеність держави від зовнішніх і внутрішніх військових загроз шляхом проведення оборонної політики, створення збройних сил, здатних відбити можливу збройну агресію.

Окремим видом безпеки є цивільний захист.

Цивільний захист – частина національної безпеки, що представляє систему загальнодержавних заходів і заходів, що здійснюються в мирний і воєнний час для забезпечення захисту населення матеріальних і культурних цінностей від наслідків надзвичайних ситуацій (стихійних і екологічних лих, аварій, катастроф, епіфі-тотій, епізоотій), а також від застосування сучасних засобів ураження.

Цікавими і змістовними є положення про сприяння в забезпеченні національної безпеки, де розглянуті суб’єкти та форми сприяння.

Зокрема суб’єкти, що сприяють в забезпеченні національної безпеки можуть:

1) направляти безпосередньо або через свої вищестоящі органи Вищій раді безпеки пропозиції з вдосконалення законодавства, організації шляхів і методів забезпечення безпеки;

2) брати участь у пропаганді, направленій на підвищення рівня захищеності особи, суспільства і держави;

3) створювати за рахунок коштів одного або декількох підприємств платні служби безпеки в цілях забезпечення громадського порядку, збереження державної таємниці, недоторканності їх майна.

Характерною рисою КНБ Молдови є те, що в ній не лише декларується про участь громадян у забезпеченні національної безпеки, а й передбачені конкретні механізми цієї участі.

Громадяни Молдови мають право:

1) об’єднуватися а асоціації щодо здійснення суспільної правоохоронної діяльності;

2) забезпечувати безпеку за місцем проживання;

3) створювати суспільні секції при військових і спеціальних формуваннях, а також сприяти органам, що забезпечують національну безпеку, як позаштатні співробітники і в інших формах.

Громадяни, що сприяють органам, які забезпечують національну безпеку, користуються гарантіями правового захисту, встановленого для співробітників даних органів.

Дані положення КНБ Республіки Молдова є доцільними для використання у процесі подальшого удосконалення націобезпекового законодавства України, тим більш у контексті сучасних євро-інтеграційних процесів, коли безпека громадянина визначається не лише через його безпосередній захист з боку держави, а й через безпосередню участь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 7. Концепція національної безпеки Республіки Молдова