Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 5.1. Завдання НСБ

Оскільки структура системи обумовлена завданнями та функціями, розглянемо завдання недержавної системи безпеки, її функції і окреслимо організаційну структуру системи забезпечення національної безпеки.

5.1. Завдання НСБ

Виділяють наступні основні завдання недержавної системи безпеки.

На макрорівні до них можна включати:

– здійснення керівництва діяльністю громадських структур, організація взаємодії між ними і ДСБ з метою ефективного функціонування цілісної системи національної безпеки, як найбільш діючого механізму забезпечення національних інтересів;

– проведення моніторингу загроз і небезпек, виявлення безпеко-генних джерел, здійснення превентивного впливу на них з метою недопущення їхньої ескалації;

– вироблення механізму управління загрозами і небезпеками;

– здійснення цілого комплексу заходів, що забезпечують національну безпеку: інформаційно-аналітичне, правове, матеріально-технічне, психологічне, ідеологічне, організаційне забезпечення;

– здійснення цивільного контролю за діяльністю державної і недержавної систем безпеки;

– здійснення конкретних заходів реагування на загрози і небезпеки особі, суспільству, державі;

– формування суспільної думки громадян, об’єднання суспільства на основі національної ідеї;

– формування механізму стримувань та противаг у сфері безпеки, що може знайти своє відображення у функціонуванні узгоджувальних рад;

– впровадження ідеології безпеки, розвиток творчого ставлення громадян до процесів безпеко творення;

– широке залучення громадян у сферу безпеки;

– формування системи недержавної освіти у сфері безпеки. На мікрорівні до них належать:

– організація захисту законних інтересів підприємців із державними інституціями, крупними банківськими, фінансово-кредитними та іншими комерційними підприємствами і організаціями, компаніями;

– консультування і сприяння підприємцям у протидії правовими заходами перевищенню посадових повноважень посадовими особами;

– юридична підтримка і консультування, ведення судових розглядів і господарських справ;

– інформування уповноважених державних органів і громадськості про порушення прав суб’єктів господарської діяльності;

– надання усіх видів охоронних і детективних послуг відповідно до чинного законодавства;

– надання допомоги у підборі та вивченні осіб, які приймаються на роботу;

– організація надання послуг по забезпеченню системної безпеки;

– консультування підприємців з питань забезпечення безпеки на усіх етапах даного процесу, юридична та інформаційно-аналітична підтримка;

– сприяння у вивченні ділової надійності та фінансової самостійності партнерів, у правильному оформленні угод, супроводження контрактів;

– сприяння в організації незалежної експертизи якості товарів, продукції, послуг, що надаються;

– проведення маркетингових досліджень, фінансового аналізу, підготовка та здійснення інвестиційних проектів, сприяння у пошуку інвесторів і реалізації проектів, забезпечення їх безпеки; встановлення контактів і зв’язків із суб’єктами підприємництва;

– формування суспільної думки у ЗМІ, проведення виставочних і рекламних кампаній;

– участь у роботі по веденню реєстру надійних партнерів;

– організація, проведення навчально-практичної і консультаційної діяльності в галузі безпеки;

– організація проведення тендерів в сфері надання послуг з безпеки;

– захист законних прав та інтересів, у тому числі матеріальних суб’єкта і його співробітників;

– збір, аналіз, оцінка і прогнозування даних, що характеризують стан зсередини та ззовні об’єкта безпеки;

– вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів;

– своєчасне виявлення можливих прагнень до об’єкта безпеки і його співробітників з боку джерел зовнішніх загроз безпеці;

– недопущення проникнення на об’єкт безпеки структур промислового шпіонажу” організованої злочинності та окремих громадян з протиправними намірами;

– протидія технічному проникненню на об’єкт із наміром вчинити злочин;

– виявлення, попередження та припинення можливої протиправної або іншої негативної діяльності співробітників об’єкта безпеки на шкоду його безпеці;

– захист співробітників об’єкта безпеки від насильницьких та майнових посягань;

– збереження матеріальних цінностей і відомостей, які складають комерційну таємницю об’єкта;

– добування необхідної інформації для вироблення стратегічних і тактичних рішень, пов’язаних із управлінням діяльністю об’єкта;

– фізична і технічна охорона будівель, споруд, території і транспортних засобів, які належать об’єкту;

– ведення активної антиконкурентної діяльності;

– контроль над ефективністю функціонування системи безпеки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 5.1. Завдання НСБ