Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 4. Політика національної безпеки Франції

У Франції, як і в Німеччині та Китаї, відсутній єдиний документ, в якому регулюються питання забезпечення національної безпеки, у такому вигляді як він існує, наприклад в Монголії та Естонії. Основні положення в сфері забезпечення безпеки Франції містяться в Ордонансі “Про національну оборону” (від 7 січня 1959 р.), а також в оборонних і зовнішньополітичних доктринах і стратегіях.

Так, виділяються наступні види загроз для країни: тероризм, регіональний і національний екстремізм, торгівля наркотиками, неконтрольоване поширення інформації.

На думку французьких аналітиків, у майбутній двадцятирічний період слід ураховувати наступні чинники:

1) США залишатимуться важливим полюсом міжнародної безпеки;

2) азіатські держави, які групуються навколо Японії та Китаю, відіграватимуть значнішу роль у міжнародному балансі сил і по-іншому визначатимуть власну стратегію.

Виділяють три категорії національних інтересів: життєво важливі, стратегічні інтереси, інтереси, пов’язані зі статусом Франції як світової держави. Французькі спеціалісти в галузі національної безпеки вважають, що не слід прагнути до точного визначення життєво важливих інтересів, через те, що це може вплинути на свободу дій, оцінок і прийняття рішень керівниками держави у випадку виникнення загроз. Також відмічається “УР”Л в області вибору засобів при захисті тієї чи іншої категорії інтересів. Якщо в С11ІА для кожної категорії інтересів передбачені певні ступені захисту, то у Франції декларується, що всі види інтересів захищатимуться з однакової рішучістю.

До життєво важливих інтересів належать: територіальна цілісність, суверенітет, захист населення. Стратегічні інтереси полягають у: 1) підтриманні миру на європейському континенті, в зонах, що до нього прилягають зі сходу та півдня, у середземноморському басейні і на Близькому Сході; 2) у гарантованості повноцінної економічної активності країни, свободи зовнішньої торгівлі та комунікацій, безпеки морських шляхів. Інтереси, пов’язані зі статусом Франції як світової держави полягають у: 1) забезпеченні незалежності країни; 2) виконанні міжнародних зобов’язань; 3) зміцненні демократії і правопорядку; 4) розповсюдженні у світі французької мови.

Франція приділяє значну увагу підтриманню високого технологічного потенціалу на рівні сучасних вимог з урахуванням міжнародної обстановки через те, що це забезпечує у значній мірі можливість ефективного ядерного стримування.

Важливим стратегічним інструментом є розвідка, до завдань якої входить: збір, аналіз і оцінка інформації з метою вироблення рішень по запобіганню загроз національній безпеці, у тому числі по врегулюванню криз і конфліктів різного ступеня інтенсивності. Система французької розвідки має забезпечувати передачу інформації керівництву країни і надавати йому засоби інтерпретації отриманої інформації. З цією метою передбачається наявність високопрофесійних спеціалістів, діяльність яких є певним чином взаємоузгодженою. Розвідка ведеться на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному. Технічні характеристики засобів оперативної і технічної розвідок Франції дозволяють їй взаємодіяти із розвідками інших країн і передусім у рамках Західноєвропейського і Північно-Атлантичного союзу.

Підходи до стратегічних завдань розвідки змінюються в залежності від географії загроз. Це потребує значної гнучкості і швидкості реакції у її роботі. Основою всієї діяльності розвідувальних служб є прогнозування появи тих чи інших загроз із більшим ступенем достовірності, що дозволяє випереджувати події і зберігати необхідну ініціативу по усім напрямам з певним запасом часу для прийняття рішень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 4. Політика національної безпеки Франції