Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3. Політика безпеки Німеччини

Найвищою метою Федеративної Республіки Німеччини в області політики безпеки є забезпечення миру, свободи і незалежності країни. Вона бере активну участь у формуванні нової політики безпеки в Європі. Створюються нові політичні структури безпеки. Держави Європейського Союзу поставили перед собою мету проводити спільну зовнішню політику, при цьому важлива роль відводиться Західноєвропейському Союзу. Тісне політичне і військове співробітництво у рамках Північноатлантичного союзу доповнено кооперацією з країнами Центральної і Східної Європи в області політики безпеки в рамках Ради Північно-Атлантичного співробітництва і програми “Партнерство заради миру”. З Україною досягнуті особливі домовленості про партнерство. Беручи участь у процесі роззброєння і контролю над озброєннями, Німеччина сприяє стабільності у Європі. Загальна чисельність бундесверу складає 340 тис. осіб. У той же час ФРН має найчисельніший у рамках Північноатлантичного союзу контингент звичайних збройних сил в Європі. Бундесвер виконує суто оборонні функції і являє собою сучасну армію, яка формується на основі всезагального військового обов’язку.

Зовнішня політика і політика у сфері безпеки Німеччини базується на наступних основних інтересах:

– забезпечення свободи, безпеки та добробуту громадян Німеччини і непорушності її державної території;

– інтеграція разом з європейськими демократичними країнами до Європейського Союзу, через те, що демократія, державність і добробут у Європі означають мир та безпеку також і для Німеччини;

– міцний трансатлантичний союз із США як світовою державою, заснований на спільності ідеалів та інтересів, оскільки потенціал США є необхідним для міжнародної стабільності, орієнтований на вирівнювання різниць і на партнерство;

– втягнений східних сусідів у західні структури і створення нової кооперативної системи безпеки, яка охоплюватиме усі держави Європи;

– дотримання норм міжнародного права і прав людини в усьому світі і справедливий всесвітній економічний порядок, який базується на принципах ринку, бо безпека окремих країн може бути забезпечена лише в рамках системи глобальної безпеки, яка гарантує мир, право і добробут для усіх.

Німецька політика в галузі безпеки базується на національних ідеалах та інтересах, історичному досвіді і враховує обстановку в світі, що змінилася. До системи органів, які забезпечують безпеку Німеччини входять: 1) органи розвідки (федеральна розвідувальна служба і відомство розвідки бундесверу); 2) органи контррозвідки (відомство по охороні Конституції, відомство по охороні Конституції в землях, воєнна контррозвідка, спеціальні підрозділи і групи прикордонної охорони МВС, особливі формування Відомства кримінальної поліції у федерації і землях, служби безпеки Міністерства економіки, інших міністерств, крупних компаній і фірм).

Акцентуємо увагу на тій обставині, що служби безпеки крупних компаній Німеччини входять до системи забезпечення безпеки країни так само, як і спеціально уповноважені на те державні органи.

У Німеччині діє система контролю за діяльністю спеціальних служб, яка включає: 1) парламентський контроль (комісії Бундестагу); 2) урядовий контроль (Федеральний Канцлер, Федеральна Рада безпеки, Відомство Федерального Канцлеру, уповноважений по координації діяльності спеціальних служб, Комітет статс-секретарів у справах секретних служб і безпеки); 3) федеральний уповноважений по захисту даних осіб; 4) Постійний міжвідомчий комітет з питань безпеки в спецслужбах і відповідні відомчі комітети та відділи в МВС і Міністерстві оборони.

Законодавство Німеччини визначає ряд принципів організації системи органів, що забезпечують безпеку:

1) розподіл функцій розвідувальних, контррозвідувальних і поліцейських органів;

2) обов’язковість визначення законом завдань і компетенції кожного органу, а також оперативних методів і засобів, якими він може користуватися;

3) здійснення розвідувальної і контррозвідувальної діяльності відокремлено від оперативно-слідчої;

4) механізм по забезпеченню координації всіх органів, що забезпечують безпеку держави – наявність спеціальних органів і нормативно – пра вової бази;

5) система парламентського і урядового контролю за діяльністю спецелужб, яка перевіряє, чи діє вона в рамках законодавства і сприяє тому, щоб зовнішня безпека забезпечувалась розвідувальними органами, а внутрішня – контррозвідувальними і поліцейськими органами.

За безпосереднє розроблення концепції державної безпеки, відпрацювання пропозицій по стратегічних напрямах зовнішньої і внутрішньої безпеки Німеччини відповідає Федеральна Рада безпеки.

У захисті основ конституційного ладу бере безпосередню участь не лише держава, а й окремі громадяни. Зокрема у Конституції ФРН дозволено кожному німцю чинити опір будь-кому, хто намагатиметься усунути цей лад, якщо інші засоби не можуть бути використані. Цікавим є розуміння гарантій, що забезпечують стійкість та захист конституційного ладу і безпеку держави. Так, прикладом, у ст. 18 Конституції визначено, що громадяни, які використовують право на свободу висловлення думок, друку, викладання, свободу зібрань, об’єднань, таємницю листування, поштового, телеграфного та іншого електрозв’язку, право власності, право сховища для боротьби проти основ конституційного ладу, втрачають ці прана відповідно з рішенням Федерального конституційного суду.

У конституції ФРН встановлено, що з метою запобігання небезпеки, яка загрожує існуванню чи основам конституційного ладу Федерації або одній з земель, федеральний уряд може використати збройні сили для підтримання поліції і федеральної прикордонної охорони для боротьби з організованими повстанцями. Якщо земля, якій загрожує небезпека, сама не є готовою або не в змозі боротися з цієї небезпекою, федеральний уряд може підпорядкувати собі поліцією цієї землі, поліцейські сили інших земель, а також використати підрозділи федеральної прикордонної охорони.

Цікавим є також той момент, що за умов загрози основам конституційного ладу Федерації або одній із земель вводиться внутрішній надзвичайний стан. Такими загрозами можуть бути: загрози суспільній безпеці та правопорядку і загрози існуванню або вільному демократичному ладу всієї федерації або однієї із земель. При подібних ситуаціях, суб’єктом, який ініціює такий режим, є або земля, або Федеральний уряд, якщо небезпека загрожує не лише одній землі, або коли земля не в змозі боротися із загрозою самостійно.

Режим надзвичайного стану оголошується тоді, коли такі загрози не можуть бути ліквідованими силами поліції. У таких випадках під загрозами основам конституційного ладу розуміється територіальна цілісність держави, здатність державних органів до повноцінної внутрішньої і зовнішньої діяльності, забезпечення суверенітету, принципу розподілу влади, законності управління, незалежності судів, забезпечення багатопартійності і реальних можливостей для участі у виборах, безпеки населення. Одним з головних наслідків уведення такого стану є повна централізація управління.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3. Політика безпеки Німеччини