Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.2. Особливості реформування Збройних сил України

У реформуванні Збройних сил України на особливу увагу заслуговує період, що був започаткований затвердженням Президентом України у січні 1997 р. Державної програми будівництва та розвитку Збройних сил України. Ця програма надала процесу військового будівництва більш цілеспрямованого характеру, чітко окреслила його пріоритетні напрями та завдання, а головне – об’єднала в єдиний комплекс будівництво Збройних сил із загальним процесом державотворення. В основу Державної програми покладено створення структури Збройних сил з урахуванням оборонної достатності, економічних можливостей держави, а також досвіду військового будівництва розвинутих держав. Виконання заходів Програми передбачається здійснити протягом 9 років, що поділені на три етапи: перший – 1997-1998 рр.; другий – 1999-2000 рр.; третій – 2001-2005 рр.

На першому етапі проведено такі заходи: прийнято нові та внесено зміни та доповнення до вже існуючих законодавчих і нормативних актів із військових питань; визначено загальну структуру та чисельність Збройних сил; уточнено завдання Збройних сил відповідно до законодавчих актів про оборону держави; прийнято програми будівництва та розвитку видів Збройних сил, родів військ і спеціальних військ; здійснено перехід до єдиної системи забезпечення усіх військових формувань.

На другому етапі передбачалося: відпрацювати та втілити в життя принципово нові системи: підготовка військ, комплектування Збройних сил особовим складом, оперативного, технічного, тилового та інших видів забезпечення військ.

На третьому етапі має відбутись: поступове переоснащення військ сучасними зразками озброєння, військової техніки; розробка та реалізація на практиці сучасних методів підготовки військ і ефективних способів їх застосування; створення єдиної автоматизованої системи управління Збройними силами України.

На кінець 2000 р. Збройні сили України скоротили свою чисельність до 350 тисяч чоловік у складі трьох оперативних командувань, п’яти армійських, двох авіаційних корпусів та трьох корпусів ППО. Чисельність основних типів озброєння і військової техніки не перевищує чисельності, що визначена договором ЗЗСЄ. Суттєвою різницею між змістом організаційних заходів, проведених у минулі роки і передбачених Державною програмою, є перехід від простого, так би мовити, арифметичного, механічного скорочення чисельності військовослужбовців у рамках наявної структури воєнних установ до структурної перебудови наших Збройних сил.

Головною метою Державної програми будівництва та розвитку Збройних сил України є створення нової моделі Збройних сил, оптимальних за чисельністю, мобільних, добре озброєних і всебічно оснащених. У будівництві Збройних сил України Міністерство оборони використовує досвід війн і воєнних конфліктів минулого і сучасності, але цього не достатньо. Інтенсивний розвиток засобів збройної боротьби, форм і способів застосування військ (сил), який спостерігається останнім часом, призведе до кардинальних змін самого характеру воєнних дій і має враховуватись при розробці моделі сучасних Збройних сил України.

Найважливішими значними заходами щодо оптимізації структур Збройних сил, проведених за минулий рік, треба вважати: переформування управлінь військових округів і Північного оперативно-територіального командування в оперативні командування (ОК). Створення ОК та чітке визначення його статусу, функцій і завдань знімає питання: хто відповідає за оборону, підготовку до оборони та результати воєнних дій на суші, в повітрі і навіть у морській зоні, що прилягає до узбережжя. Створення ОК виключає проміжні лавки у загальній системі управління Збройних сил, тому що командувач військами ОК повністю відповідає за оборону в межах території. Залишається оптимальна ланка управління Генерального штабу ОК, що призведе до значного підвищення оперативності та ефективності управління військами в цілому |155].

Одним із основних напрямів будівництва та розвитку Збройних сил України є удосконалення і підвищення ефективності системи управління зі створенням системи управління Збройних сил, яка була б спроможна без перебудови і розгортання додаткових органів управління забезпечити безперебійне, оперативне та стійке управління військами (силами).

Одним із важливих напрямів будівництва та розвитку Збройних сил України є подальше вдосконалення системи соціально-правового забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей. У цілому вдалося залишити на попередньому рівні соціальний захист військовослужбовців і членів їхніх сімей, хоча були спроби позбавити їх деяких пільг.

У травні 2000ир. нові положення Програми були схвалені Радою національної безпеки і оборони України, а 28 липня 2000 р. Указом Президента Програма була затверджена. По суті Державна програма розвитку ЗС розпочала третій етап реформування ЗС України, спрямований на удосконалення діючих елементів військового організму за рахунок поліпшення їх якісних параметрів.

Державна програма розвитку ЗС до 2005 р., па відміну від попередніх, має певний механізм її виконання. Вона містить уточнений прогноз воснно-иолітичної та воєнно-стратегічної ситуації у світі та біля кордонів України. На підставі цього прогнозу дійшли висновку про малоймовірність широкомасштабного застосування воєнної сили проти України у найближчій перспективі.

Однак у певних умовах зберігається можливість виникнення локальних конфліктів на окремих ділянках (напрямах) її кордонів або втягування нашої держави у регіональні воєнні конфлікти. На цьому висновку базується положення Програми про відмову від організації “рівномірної кругової оборони” території держави і планується зосередити зусилля на відбитті можливої агресії лише на кількох оперативних напрямах, на яких можливе виникнення воєнної загрози. Зміна воєнно-стратегічних підходів викликає необхідність адаптації функції Збройних сил України. У сучасних умовах вони мають забезпечувати стримування збройної агресії проти України та давати їй відсіч, забезпечувати охорону сухопутного і повітряного простору держави та територіального моря України. Нові функції необхідно закріпити на законодавчому рівні.

На підставі розширення функцій Збройних сил України у Державній програмі конкретизовані їхні завдання. їх суть полягає у досягненні Збройними силами спроможності нейтралізувати воєнний конфлікт низької інтенсивності складом військ (сил) мирного часу та забезпеченні мобілізаційної готовності до ведення локальної або регіональної війни. Одночасно Збройні евлп мають бути постійно готові до участі у миротворчих та гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій силами до однієї бригади (чисельністю 2-3 тис. чоловік). Відповідно до завдань Збройних сил у Державній програмі уточнено їх структуру, встановлено рацілонально не співвідношення між видами Збройних сил та родимо військ. Так, структура Збройних сил України включає:

– Міністерство оборони України, яке с центральним органом виконавчої влади і військового управління. У його підпор лакуванні перебувають Збройні сили України; Генеральний штаб Збройних сил України як основний орган військового управління;

– Види Збройних сил України ■ – Сухопутні війська, повітряні сили. Військово-морські сили;

– об’єднання, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, що не належать до водій Збройних сил України.

До основних родів військ Збройних сил України належать: Сухопутні війська найбільш чисельний вид Збройних сил, бере участь у виконанні практично усього спектру завдань Збройних сил:

1) механізовані війська

2) танкові війська;

3) аеромобільні пінська;

4) ракетні війська та артилерія;

5) армійська авіація;

6) війська протиповітряної оборони сухопутних військ; Повітряні Сили найбільш мобільний вид Збройних сил. Його

З’єднання та військові частини призначені ятя захисту від ударів з повітря важливих об’єктів держави, угруповань Збройних сил і нанесення ударів по угрупованнях військ (сил) та об’єктах противника, висадки повітряних десантів, перевезення військ (вантажів) повітрям, а також виконання спеціальних завдань;

1) бомбардувальна авіація;

2) винищувальна авіація;

3) штурмова авіація;

4) розвідувальна авіацій;

5) транспортна авіація;

6) зенітні ракетні війська;

7) радіотехнічні війська.

Військово Морські Сили – забезпечують недоторканність морських і прибережних територій України і дозволяють їй зберігати статус розвинутої морської держави:

1) надводні сили;

2) морська авіація;

3) берегові ракетні війська;

4) війська берегової оборони;

5) морська піхота.

До функціональних структур Збройних сил У країни належать:

1) об’єднані сили швидкого реагування – призначені для негайного реагування на зміни воєнно-стратегічної обстановки та нейтралізації збройного конфлікту низької інтенсивності;

2) основні сили оборони – призначені для застосування у збройному конфлікті середньої інтенсивності;

3) стратегічні резерви – призначені для відновлення та підсилення військ;

4) з’єднання та військові частини, що не належать до функціональних структур.

Пріоритетним напрямом розвитку ЗС України є розробка перспективних систем, які б максимально відповідали вимогам сучасної збройної боротьби. Види Збройних сил виконують завдання у тісній взаємодії між собою, застосовуючи специфічні засоби збройної боротьби, форми і способи ведення бойових дій, а також беруть участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, виконанні заходів по ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, наданні військової допомоги іншим державам, виконують заходи міжнародного військового співробітництва та міжнародних миротворчих операціях відповідно до міжнародних договорів.

Державною програмою передбачено також створення у складі Збройних сил на базі військових комендатур, підрозділів охорони та військової інспекції дорожнього руху військової поліції.

Військова поліція є важливим компонентом системи підтримання правопорядку та військової дисципліни у Збройних силах, боротьби зі злочинністю. Крім того, її створення дасть змогу підвищити ефективність охорони важливих військових об’єктів та поліпшити якість патрульної дорожньої служби. Зміни характеру збройної боротьби, форм і способів застосування військ (сил) у сучасних воєнних конфліктах викликали потребу мати у складі Збройних сил міжвидові компоненти за функціональним призначенням. Саме тому Державною програмою передбачається створення у складі Збройних сил України функціональних структур: передові та основні сили оборони та стратегічні резерви. Передові сили оборони – це найбільш боєздатна функціональна структура Збройних сил України, що призначена для негайного реагування на зміни воєнно-стратегічної обстановки та застосування у збройному конфлікті з метою його нейтралізації на ранній стадії і недопущення переростання у локальну або регіональну війну. До складу передових сил оборони входять: стратегічні неядерні сили стримування, сили швидкого реагування та війська прикриття. Стратегічні неядерні сили стримування евентуального агресора від намірів застосувати проти України військову силу шляхом постійної загрози нанесення таких збитків, що не відповідатимуть очікуваним результатам агресії. Зокрема, до цих сил увійшла нещодавно створена 1-а ракетна дивізія.

Призначення сил швидкого реагування полягає у підтримці бойового потенціалу Збройних сил України на рівні, достатньому для запобігання агресії, та ведення самостійних операцій і бойових дій у збройних конфліктах або локальній війні. Основними завданнями сил швидкого реагування визначено: локалізація та воєнно-силова нейтралізація збройних конфліктів ще на ранній стадії, а також забезпечення розгортання основних сил оборони. До їх складу мають увійти найбільш боєздатні мобільні з’єднання і частини усіх Збройних сил, укомплектовані високопрофесійним особовим складом, сучасним озброєнням і військовою технікою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 3.2. Особливості реформування Збройних сил України